Melissa Jöe

Doktorand
E-postadress: melissa.joe@ki.se
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Williams, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag tog examen 2020 som civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning
  från Uppsala universitet. Under slutskedet av min utbildning utförde jag
  mitt masterprojekt hos Pete Williams [1], där jag utvecklade en metod för
  att mäta NAD-halter vid screening av nya NAD-producerande små molekyler i
  nervceller från hjärna. Efter min examen fortsatte jag projektet hos Pete
  Williams och forskar nu på hur dessa små molekyler påverkar
  neurodegeneration i näthinnan.
  Civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning, 2020, Uppsala
  Universitet
  [1] https://staff.ki.se/people/pete-williams

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI