Melissa Jöe

Doktorand
E-postadress: melissa.joe@ki.se
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Williams, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag tog examen 2020 som civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning från Uppsala universitet. Under slutskedet av min utbildning utförde jag mitt masterprojekt hos Pete Williams [1], där jag utvecklade en metod för att mäta NAD-halter vid screening av nya NAD-producerande små molekyler i nervceller från hjärna. Efter min examen fortsatte jag projektet hos Pete Williams och forskar nu på hur dessa små molekyler påverkar neurodegeneration i näthinnan. Civilingenjör i kemiteknik med läkemedelsinriktning, 2020, Uppsala Universitet [1] https://staff.ki.se/people/pete-williams

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI