Kristina Fagerkvist

Kristina Fagerkvist

Doktorand
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neonatologi, Obstetrik, Gynekologi och Reproduktiv hälsa, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är barnmorska med erfarenhet av förlossnings-, kvinno- och
  neonatalsjukvård och kontaktsjuksköterska för patienter med gynekologisk
  cancer i Sörmland.
  Jag kombinerar mina doktorandstudier med kliniskt arbete (20%). Mitt kliniska
  arbete är förlagt på Cancercentrum (gynekologiska cancermottagningen) på
  Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Där ansvarar jag för patienternas
  behandlingsplaner, ger cytostatikabehandlingar och leder samtalsgrupper.
  Mycket handlar om att tidigt identifiera eventuella rehabiliteringsbehov och
  arbeta utifrån den enskilda individen. Jag följer henne under hela resan
  med start när misstanke om cancer föreligger.
  Legitimerad sjuksköterska
  Legitimerad barnmorska
  Kontaktsjuksköterska

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsarbete handlar om sexuell dysfunktion och
  fertilitets-relaterad oro hos unga vuxna (19-40 år) som har behandlats för
  cancer i barndomen. Detta förs inom ramen för Fex-Can projektet, Fex-Can,
  Fertilitet och sexualitet efter cancer [1]. Data för baslinjemätning är
  insamlad och intervention, ett 12 veckors webbaserat
  interventionsprogram, pågår. Jag kommer framöver mäta korttids och
  långtidseffekter av interventionen samt upplevelsen av att delta i
  interventionen.
  Tillhör forskargruppen Lampic och Wettergren.
  [1] https://ki.se/kbh/fex-can-fertilitet-och-sexualitet-efter-cancer?_ga=2.72556310.403738259.1581962435-296582928.1559155597

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI