Kim Vikhe Patil

Postdoktor
E-postadress: kim.vikhe.patil@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, 17165 Stockholm
Postadress: C5 Cell- och molekylärbiologi, C5 CMB Genander, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Postdoktor, Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2023
  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2016
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI