Elena Borsci

Klinisk Handledare | ST-Tandläkare
E-postadress: elena.borsci@ki.se
Telefon: +46852488069
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OV Universitetstandvården, OV UTA Odontologisk radiologi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Klinisk Handledare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2017-
  • ST-Tandläkare, Universitetstandvården, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI