Berit Seiger Cronfalk

Anknuten till Forskning
E-postadress: berit.cronfalk@ki.se
Besöksadress: ANA 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Kabir, 171 77 Stockholm

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI