Anne Friman

Anne Friman

Adjunkt
E-postadress: anne.friman@ki.se
Telefon: +46852483613
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som adjunkt på sektionen för omvårdnad. Min yrkesbakgrund är
  att jag är leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom distriktsvård. Jag
  undervisar både inom sjuksköterskeprogrammet och
  specialistutbildningsprogrammet inriktning distrikt.

Forskningsbeskrivning

 • *Utbildning*
  Medicine doktorsexamen, Doctor of Philosophy (PhD), Karolinska Institutet
  2017
  Medicine licentiatexamen, Licentiate of Philosophy, Karolinska Institutet
  2012
  Filosofie magisterexamen med inriktning vårdpedagogik som huvudämne,
  Lärarhögskolan i Stockholm 1997
  Distriktssköterskeutbildning, Karolinska Institutet 1999
  Sjuksköterskeutbildning, Årstavikens skola 1983
  *Forskningsbeskrivning*
  Avhandlingens titel: "Samverkan och lärande kring sårbehandling –
  erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och
  utbildning".
  Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska samverkan och
  kunskapsbildning vid sårbehandling inom primärvård och utbildning.
  Studierna i avhandlingen visar att samverkan upplevs vara bristfällig och
  distriktssköterskor tar i praktiken ett stort ansvar med lite stöd vid
  sårbehandling av allmänläkare. Kunskapsutveckling vid sårbehandling
  baseras mestadels på erfarenhetsbaserat lärande. På studentnivå anser
  både sjuksköterske- och läkarstudenter att ökad samverkan skulle gynna
  patienters sårbehandling och de efterfrågar redan under grundutbildningen
  större möjligheter till samverkan.

Undervisning

 • *Publikationer*
  Olsson, M & Friman, A. Quality of life of patients with hard-to-heal leg
  ulcers: a review
  of nursing documentation in primary care. /British Journal of Community
  Nursing, / 2020, Dec 1
 • 25(Sup12):S13-S19. doi:
  10.12968/bjcn.2020.25.Sup12.S12. Artikel: refereegranskat
  Friman, A., Wiegleb Edström, D., Ebbeskog, B & Edelbring, S. General
  practitioners’ knowledge of leg ulcer treatment in primary healthcare: an
  interview study. /Primary health care research and development/, 2020 Sep
  24
 • 21:e34.
  Artikel: refereegranskat
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. General practitioners'
  perceptions of their role and their collaboration with district nurses in
  wound care. /Primary health care research and development/, 2018, 19:1-8.
  Artikel: refereegranskat
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. Attitudes and perceptions
  from
  nursing and medical students towards the other profession in relation to
  wound care. /Journal of Interprofessional Care/, 2017, 31(5):620-627.
  Artikel: refereegranskat.
  Friman, A., Wahlberg, A.C., Mattiasson, A-C., & Ebbeskog, B. District
  nurses’ knowledge development in wound management: ongoing learning without
  organizational support. /Primary Health Care Research & Development/, 2014,
  15(4):386-95. Artikel: refereegranskat.
  Friman, A., Klang, B., & Ebbeskog, B. Wound Care by District Nurses at
  Primary Healthcare Centres – A Challenging Task without Authority or
  Resources, /Scandinavian Journal of Caring Sciences/, 2011, 25(3):426-34.
  Artikel: refereegranskat.
  Friman, A., Klang, B., & Ebbeskog, B. Wound Care in Primary Health Care:
  District nurses’ needs for co-operation and well-functioning
  organization, /Journal of Interprofessional Care, / 2010, 24(1):90-9. Artikel:
  refereegranskat.
  *Konferensbidrag*
  Olsson, M & Friman, A. Patientens livskvalitet vid svårläkta bensår – en
  journalgranskning
  av omvårdnads – dokumentation i primärvården, 2019, Konferensbidrag:
  refereegranskat.
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring. General Practitioners’
  Experiences of Their Knowledge Development in Wound Care. 2019,
  Konferensbidrag: refereegranskat.
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. General practitioners'
  perceptions of interprofessional collaboration and knowledge development in
  wound care, 2018, Konferensbidrag: refereegranskat.
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. Conclusions from a joint
  training
  activity in wound management.2015, Konferensbidrag: refereegranskat.
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. An effort to winding future
  nurses and physicians together. Students’ joint learning about wound
  management, 2014, Konferensbidrag: refereegranskat.
  Friman, A., Wiegleb Edström, D & Edelbring, S. A mixed methods approach to
  nursing and medical students’ attitudes towards collaboration in wound
  management, 2014, Konferensbidrag: refereegranskat
  Friman, A., Klang, B., & Ebbeskog, B. District nurses' experiences of wound
  management in primary healthcare - organization and learning, 2013,
  Konferensbidrag: refereegranskat.
  Friman, A., Wahlberg, A.C., Mattiasson, A-C., & Ebbeskog, B. District nurses
  wound care management at primary healthcare centers - a struggle to
  develop knowledge, 2012, Konferensbidrag: refereegranskat.

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Licentiatexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI