This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som universitetsadjunkt på sektionen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom området rörelseorganens funktionsstörningar och framför allt gällande fysisk aktivitet. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet ffa inom området rörelseorganens funktionsstörningar. Jag är kursansvarig för kursen " Klinisk fördjupning i fysiotreapi" och kursen "Fysioterapi 7".

Utbildning

2013 Filosofie doktorsexamen, Linnéuniversitetet

2007 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1978 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

 

Forskningsbeskrivning

"Physical activity and self-related health in Swedish high school students"

Mitt övergripande syfte med min avhandling var att beskriva gymnasieungdomars fysiska aktivitetsvanor och självskattad hälsa. Ett annat syfte var att undersöka om ett fysiskt aktivitetsprogram skulle kunna påverka träningsfrekvensens och fysisk självkänsla hos fysiskt inaktiva gymnasieflickor.

Laddar publikationer