This page in English
Laddar profil information

Om mig

Om mig

Jag är adjungerad professor i pediatrik vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning  på Södersjukhuset sedan 2013. Min professur stöds av medel från Sachsska barn och ungdomssjukhuset, där jag började 2009. Jag blev docent i pediatrik vid Karolinska Institutet 1991, och under åren 1991-1998 byggde jag upp den kliniska verksamheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition på dåvarande S:t Görans barnklinik, och forsatte att leda den efter flytten till Astrid Lindgrens Barnsjukhus 1998. Tillsammans med mina medarbetare byggde vi upp en forsknings och utvecklingsaktiv verksamhet, som jag lämnade 2006 för att utföra motsvarande arbete på Akdemiska barnsjukhuset i Uppsala. Jag verkar fortfarande regelbundet på Gastrocentrum Akademiska barnsjukhuset.

Mina förtroendeuppdrag

Jag har varit i styrelsen för ESPGHAN(Euroepan Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition) 2000-2003, i Scientific Committe UEGW (United European Gastroenterology week) 2003-2006, medlem Etikprövningsnämnden vid KI 2003-2005, 2009-2015, är med i Mag-tarmförbundets vetenskapliga råd och i styrgruppen för forskar – AT vid KI.

Laddar publikationer