This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Teoretisk filosofi, Uppsala Universitet                                                                   1981

Läkarexamen, Karolinska Institutet                                                                       1988

Karolinska Institutet Stipendiat, Brown University Medical School                       1988

Läkarlegitimation                                                                                                   1991

Specialist i thoraxkirurgi                                                                                        1996

Medicine doktor, Karolinska Institutet                                                                   2002

Docent, Karolinska Institutet                                                                                 2007

M.B.A. Stockholms Handelshögskola                                                                   2010

Managing Healthcare Delivery Harvard Business School                                    2012

Forskningsbeskrivning

Forskningen omfattar riskbedömning vid hjärtkirurgi, kvalitetsuppföljning och internationella riktlinjer. För att kunna riskbedöma hjärtkirurgi i syfte att följa upp enskilda kirurgers, eller enheters resultat behövs ett instrument för att göra en riskprofil av de patienter som opererats. Denna riskprofil är också mycket viktig vid uppföljande forskning då olika patientmaterial behöver beskrivas eller ställas mot varandra. Det viktigaste internationella instrumentet för en sådan riskbedömning är EuroSCORE. Den mest uppdaterade varianten är EuroSCORE II som utvecklats i Cambridge av Samer Nashef i samarbete med Ulf Lockowandt, Karolinska. Arbetet med EuroSCORE III har just påbörjats. Att EuroSCORE är ett mycket använt instrument avspeglas i att EuroSCORE II sedan publikation 2012 har citerats 244 ggr (maj 2015).

Som medlem i Europeiska Thoraxkirurgisk Föreningens Kvalitets och Riktlinje Kommitté är Ulf Lockowandt också medförfattare till en rad publikationer avseende främst behandlingsriktlinjer.

Laddar publikationer

Karta