This page in English
Laddar profil information

Om mig

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är missbruk och kopplingen till orala hälsa, mer specifikt till den parodontala hälsan. Missbruk är många gånger kopplat till utsatthet och fatigdom, vilket också gör att jag  både forskar och arbetar med dessa frågor.

Akademiska priser och utmärkelser

-2002 Göran Lagervalls stipendium från Stockholm stads socialtjänstförvaltning

-2005 Tandhälsopriset från Svenska tandläkarförbundet

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

Oral hälsa bland hemlösa, De Palma P, Tandläkartidningen årg 99 nr 7, 2007.

Tänder som klassmärke, Patricia De Palma;Social Medicinsk Tidskrift  vol 85, nr 1, 2008

Ethnical problems among undergraduate students at the Department of  Odontology,Poster och abstract presentation,Karolinska Institutets utbildnings kongress  2004

Hemlösas munhälsa,De Palma P& Frithiof L;Social Medicinsk Tidskrift vol.  81  häfte 1, /2004

 Open house for homeless people-a pedagogic tool in community dentistry.De PalmaP& Frithiof L, Poster presentation, Karolinska Institutets utbildnings kongress 2002

Experiences, attitudes, priorities and experiences about dental care among the homeless in Stockholm, Sweden. Abstract and poster presentation vid nationella forskarskolan i vård och omsorg i nov 2004

The oral condition in homeless persons in Stockholm, Sweden (abstract). Community Dental Health; 18(3): 2002, De Palma P, Frithiof L, Persson L:

The oral condition of homeless persons in Stockholm, P De Palma, L Persson och La Frithiof’, Abstract and poster presentation vid nationella forskarskolan i vård och omsorg i maj 2001.

 En klinisk pilotstudie av 35 hemlösa i Stockholm. Socialmedicin, Samhällsmedicin, Stockholms län landsting. Stockholm 2001. ISBN 91-631-1795-9

Is there association between self-reported dental visit, tooth brushing, fluoride use and perceived oral health status?

J Oral Health, 2016 4:4