This page in English
Laddar profil information

Om mig

I HR-avdelningens ledning har vi ett övergripande ansvar för personalfrågor på KI. Som Förhandlingschef leder jag arbetet vid förhandlingsenheten som ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och sluter våra lokala kollektivavtal.

Enheten ger råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och övriga personalfrågor samt driver och samordnar den årliga löneöversynsprocessen. Vi ansvarar för  förhandlingsverksamheten och för central samverkan med de fackliga organisationerna.

Jag är arbetsrättsjurist och har arbetat på KI sedan april 2018.