This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är disputerad universitetadjunkt vid sektionen för omvårdnad och arbetar främst med utbildning, men även med egen forskning.

Utbildning

Leg sjuksköterska.
Kandidatexamen i omvårdnad, inriktning vård av patienter med hjärtsvikt
Doktor i medicin, inriktning omvårdnad, patienter med hjärtsvikt PhD (2016).

Universitetspedagogik, pågående.
 

Forskningsbeskrivning

Aktuella forskningsprojekt

  • Utveckling och validering av enkät för mätning av törstbesvär för patienter med hjärtsvikt- internationellt samarbete.
  • Utveckling och validering av enkät för mätning av vårderfarenheter för patienter med pulmonell hypertension.
  • Symtom vid vätskebrist och vid intag av vätska hos yngre och äldre personer.

 

Tidigare och pågående forskning
Den forskning jag arbetat med i min avhandling har ett särskilt intresse för symtomet törst hos patienter med hjärtsvikt. Detta undersöktes i avhandlingen med stöd av teorin ”The Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS)”. TOUS har använts i studier för att öka kunskapen om symtom. Tre komponenter formar teorin: symtomet/en som individen upplever, faktorer som ger upphov till eller påverkar symtomet/en, samt konsekvenser av symtomupplevelsen. Teorin framhåller att dessa komponenter interagerar och påverkar varandra. I min nuvarande forskning har jag vidareutvecklat en enkät som bedömer graden av törstbesvär och undersöker enkätens validitet och reliabilitet för patienter med hjärtsvikt i internationellt samarbete mellan Sverige, Nederländerna och Japan. Enkäten ska nu även översättas och testas i Tyskland. I en framtida studie planeras en intervention med syftet att förebygga och att lindra törstbesvär.

Jag arbetar även med ett projekt där jag har tagit fram en enkät (PREM: patient reported experienced measurement) för att mäta patientens erfarenheter av vården på mottagning för patienter med pulmonell hypertension. Detta är en del i utvecklingen av vården för patienter med pulmonell hypertension, för att synligöra patienternas behov och stärka deras ställning i vården (SOU 2015:102). PREM enkäten har testats för validitet och reliabilitet. Vidare har jag arbetat med att undersöka symtom vid vätskebrist och vid intag av vätska hos friska yngre (20 år) och äldre (80 år) personer. Ett balanserat intag av vätska har en viktig betydelse för människans hälsa och särskilt viktig är vätskeintaget för den äldre personen.

 

PUBLIKATIONER

Johansson P, van der Wal M, Strömberg A, Waldréus N, Jaarsma T. Fluid restriction in patients with heart failure: how should we think?  Eur J Cardiovasc Nurs. 2016 Aug;15(5):301-4.

 

Waldréus N. Thirst in patients with heart failure: description of thirst dimensions and associated factors with thirst. Linköping University Medical Dissertations No. 1514, 2016 Apr 16, LiU-Tryck, Linköping, Sweden, 2016.

 

Hahn R, Jaarsma T, Waldréus N, Linssen G. Urine measurement indicates the plasma brain natriuretic peptide concentration during optimization of heart failure treatment.   Scand J Clin Lab Invest. 2016;76(2):112-7.

 

Waldréus N, van der Wal M, Chung M, Jaarsma T. Fluid restriction predicts thirst distress in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2016; 15(S1): S66.

 

Waldréus N, Hahn R, Lyngå P, van der Wal M, Hägglund E, Jaarsma T. Changes in Thirst Intensity During Optimization of Heart Failure Medical Therapy by Nurses at the Outpatient Clinic.  J Cardiovasc Nurs. 2015 Dec 21. [Epub ahead of print] PMID:26696035

 

Hooper L, Abdelhamid A, Attreed NJ, Campbell WW, Channell AM, Chassagne P, Culp KR, Fletcher SJ, Fortes MB, Fuller N, Gaspar PM, Gilbert DJ, Heathcote AC, Kafri MW, Kajii F, Lindner G, Mack GW, Mentes JC, Merlani P, Needham RA, Olde Rikkert MG, Perren A, Powers J, Ranson SC, Ritz P, Rowat AM, Sjöstrand F, Smith AC, Stookey JJ, Stotts NA, Thomas DR, Vivanti A, Wakefield BJ, Waldréus N, Walsh NP, Ward S, Potter JF, Hunter P. Clinical symptoms, signs and tests for identification of impending and current water-loss dehydration in older people  Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 30;(4):CD009647.

 

Johnson P, Waldreus N, Hahn RG, Stenström H, Sjöstrand F. Fluid retention index predicts the 30-day mortality in geriatric care. Scand J Clin Lab Invest. 2015 Oct;75(6):444-51.

 

Waldréus N, Jaarsma T. Evaluation of a nine-item thirst distress scale for patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2015; 14(S1): S71.

 

Waldréus N, Hahn R, van der Wal M, Lyngå P, Hägglund E, Jaarsma T. Thirst in patients with heart failure. Eur J Heart Fail 2015; 17(Suppl.1): 381.

 

Waldréus N, van der Wal M, Hahn R, van Veldhuisen D, Jaarsma T. Thirst Trajectory and Factors Associated With Persistent Thirst in Patients With Heart Failure. J Card Fail. 2014 Sep;20(9):689-95.

 

Waldréus N, van der Wal M, Jaarsma T. Thirst trajectory and factors associated with persistent thirst in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs 2014; 13(S1): S25.

 

Waldréus N, Hahn R, Jaarsma T. Thirst in heart failure- a systematic review. Eur J Heart Fail. 2013 Feb;15(2):141-9.

  

Waldréus N, Hahn RG, Engvall J, Skoog J, Ewerman L, Lindenberger M. Thirst response to acute hypovolemia in healthy women and women prone to vasovagal syncope.  Physiol Behav. 2013 Aug 15;120:34-9.

 

Hahn R, Waldréus N. An Aggregate Urine Analysis Tool to Detect Acute Dehydration.  Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013 Aug;23(4):303-11.

 

Waldréus N, Hahn R, Jaarsma T. Suitability of the Thirst Distress Scale for patients with heart failure. Eur J Heart Fail Suppl 2012; 11: S49-S50.

 

Waldréus N, Sjöstrand F, Hahn R. Thirst in the elderly with and without heart failure. Arch Gerontol Geriatr. 2011 Sep-Oct;53(2):174-8.

 

 

Vetenskapliga kongresser, deltagande

2016 Athen, EuroHeartCare, ”Fluid restriction predicts thirst distress in patients with heart failure”, abstract presentation.

2015 Dubrovnik, EuroHeartCare, ”Evaluation of a nine-item thirst distress scale for patients with heart failure”, poster.

2015 Sevilla, Heart Failure, ”Thirst in heart failure”, muntlig poster presentation.

2014 Stavanger, EuroHeartCare, ”Thirst trajectory and factors associated with persistent thirst in patients with heart failure”, poster.

2012 Stockholm, Kardiovaskulära Vårmötet ”Översättning och modifiering av törst frågeformulär för patienter med hjärtsvikt”, poster.

2012 Belgrad, Heart Failure, “Suitability of the Thirst Distress Scale for heart failure patients”, poster.

2012 Köpenhamn, EuroHeartCare, ”Thirst in heart failure- a systematic review”, poster.

2010 Stockholm, Medicinska läkarstämman ”Thirst in the elderly with and without heart failure”, poster.

 

Laddar publikationer

Karta