This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sedan den 1 december 2016 förordnad av regeringen som ordförande i Karolinska Institutets konsistorium (styrelse). Jag har en bakgrund som riksdagsledamot under 16 år, statsråd (försvarsminister) och de senaste nio åren som generaldirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät. Under slutet av 1970-talet och hela 1980-talet var jag sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting med bl.a. ansvar för Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus samt primärvård, psykiatri och geriatrik i Stockholms nordöstra länsdelar. Jag är sedan 2014 styresman (preses) i Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA).

Laddar publikationer

Karta