This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är dekan för forskarutbildning, tillika ordförande i Karolinska Institutets verksamhetsstyrelse för forskarutbildning sedan 1 juli 2016. Innan dess var jag prodekan för forskarutbildning under fyra år. Jag är samtidigt professor i klinisk neurovetenskap vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2005. Sedan mitten av 1980-talet leder jag en forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Under åren 1988-1990 var jag gästforskare vid National Institute of Mental Health (NIMH), Bethesda, USA.

Jag har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag, såsom ledamot av olika nämnder och kommittéer, granskningsuppdrag för tjänster och anslag, bland annat vid Vetenskapsrådet och Hjärnfonden. Jag var studierektor för forskarutbildning vid institutionen i 10 år.

Min syn på forskarutbildning

”Forskarutbildningen vid KI ska vara världsledande och attrahera de allra bästa studenterna i världen.”

Doktoranderna utgör basen för fortsatt excellent forskning på KI och ska vara attraktiva för universitet, näringsliv och samhälle. Karriärplanering och rörlighet både under utbildningen och efter disputation bör stimuleras. Internationella kontakter/samarbeten behöver utvecklas ytterligare.

Stark koppling mellan klinik och forskning kräver goda möjligheter för doktorander inom klinisk verksamhet. Kliniska forskarskolor är bra exempel och kan utvecklas inom fler områden.

Det ska vara en kvalitetsstämpel att doktorera på KI. Hög kvalitet i forskarutbildningen kräver bra miljöer och stöd till både doktorander och handledare genom återkoppling och uppföljning. Arbetet med att stärka den psykosociala miljön ska fortsätta.

Hur vet vi att doktoranderna lär sig det vi förväntar oss? Och att deras utveckling mot disputationen går enligt plan? Denna process måste vi kunna följa, och metoderna för uppföljning behöver utvecklas, utan att bli betungande. 

Utbildning

Jag disputerade 1980 på Karolinska Institutet med en avhandling om neuropeptider i perifera nervsystemet och samexistens av neuropeptider och klassiska signalsubstanser och blev docent i histologi 1983.

Jag var postdoc vid Dept of Physiology, Liverpool University, 1980-1981.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på inflammatoriska processer i nervsystemet i samband med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, med en kombination av studier på cellkulturer och djurmodeller i nära anslutning till geriatriska kliniken på Karolinska sjukhuset. En ny linje i forskningen undersöker möjligheten att stimulera inflammationens upplösning/avslut och därmed minska nervcellsdöden, vilket i sin tur kan ha positiv effekt på sjukdomsutveckling och kognition.

Publikationer

Does Fatty Acid Composition in Subcutaneous Adipose Tissue Differ between Patients with Alzheimer's Disease and Cohabiting Proxies?
Faxen-irving G, Falahati F, Basun H, Eriksdotter M, Vedin I, Wahlund Lo, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;61(2):515-519

DHA-rich n-3 fatty acid supplementation decreases DNA methylation in blood leukocytes: the OmegAD study
Karimi M, Vedin I, Freund Levi Y, Basun H, Faxén Irving G, Eriksdotter M, et al
The American journal of clinical nutrition 2017;106(4):1157-1165

Synthesis and in Vitro Evaluation of Monodisperse Amino-Functional Polyester Dendrimers with Rapid Degradability and Antibacterial Properties
Stenström P, Hjorth E, Zhang Y, Andrén Ocj, Guette-marquet S, Schultzberg M, et al
Biomacromolecules 2017;18(12):4323-4330

Detrimental effects of a high fat/high cholesterol diet on memory and hippocampal markers in aged rats
Ledreux A, Wang X, Schultzberg M, Granholm Ac, Freeman Lr
Behavioural brain research 2016;312():294-304

Pro-Resolving Lipid Mediators Improve Neuronal Survival and Increase Aβ42 Phagocytosis
Zhu M, Wang X, Hjorth E, Colas Ra, Schroeder L, Granholm Ac, et al
Molecular neurobiology 2016;53(4):2733-49

Differential regulation of resolution in inflammation induced by amyloid-β42 and lipopolysaccharides in human microglia
Zhu M, Wang X, Schultzberg M, Hjorth E
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;43(4):1237-50

Effects of n-3 FA supplementation on the release of proresolving lipid mediators by blood mononuclear cells: the OmegAD study
Wang X, Hjorth E, Vedin I, Eriksdotter M, Freund-levi Y, Wahlund Lo, et al
Journal of lipid research 2015;56(3):674-81

Influence of Allergy on Immunoglobulins and Amyloid-β in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Alzheimer's Disease
Sarlus H, Eyjolfsdottir H, Eriksdotter M, Oprica M, Schultzberg M
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(2):495-505

Insufficient resolution response in the hippocampus of a senescence-accelerated mouse model--SAMP8
Wang X, Puerta E, Cedazo-minguez A, Hjorth E, Schultzberg M
Journal of molecular neuroscience : MN 2015;55(2):396-405

Plasma Fatty Acid Profiles in Relation to Cognition and Gender in Alzheimer's Disease Patients During Oral Omega-3 Fatty Acid Supplementation: The OmegAD Study
Eriksdotter M, Vedin I, Falahati F, Freund-levi Y, Hjorth E, Faxen-irving G, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;48(3):805-12

Resolution of inflammation is altered in Alzheimer's disease
Wang X, Zhu M, Hjorth E, Cortés-toro V, Eyjolfsdottir H, Graff C, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(1):40-50.e1

Analysis of matrix metallo-proteases and the plasminogen system in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease cerebrospinal fluid
Hanzel Ce, Iulita Mf, Eyjolfsdottir H, Hjorth E, Schultzberg M, Eriksdotter M, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;40(3):667-78

Effects of supplementation with omega-3 fatty acids on oxidative stress and inflammation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study
Freund-levi Y, Vedin I, Hjorth E, Basun H, Faxén Irving G, Schultzberg M, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2014;42(3):823-31

Neuropsychiatric symptoms in dementia-a role for neuroinflammation?
Holmgren S, Hjorth E, Schultzberg M, Lärksäter M, Frenkel D, Tysen-bäckström Ac, et al
Brain research bulletin 2014;108():88-93

Transfer of omega-3 fatty acids across the blood-brain barrier after dietary supplementation with a docosahexaenoic acid-rich omega-3 fatty acid preparation in patients with Alzheimer's disease: the OmegAD study
Freund Levi Y, Vedin I, Cederholm T, Basun H, Faxén Irving G, Eriksdotter M, et al
Journal of internal medicine 2014;275(4):428-36

Chronic airway-induced allergy in mice modifies gene expression in the brain toward insulin resistance and inflammatory responses
Sarlus H, Wang X, Cedazo-minguez A, Schultzberg M, Oprica M
Journal of neuroinflammation 2013;10():99-

Interplay between human microglia and neural stem/progenitor cells in an allogeneic co-culture model
Liu J, Hjorth E, Zhu M, Calzarossa C, Samuelsson Eb, Schultzberg M, et al
Journal of cellular and molecular medicine 2013;17(11):1434-43

Omega-3 fatty acids enhance phagocytosis of Alzheimer's disease-related amyloid-β42 by human microglia and decrease inflammatory markers
Hjorth E, Zhu M, Toro Vc, Vedin I, Palmblad J, Cederholm T, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2013;35(4):697-713

Allergy influences the inflammatory status of the brain and enhances tau-phosphorylation
Sarlus H, Höglund Co, Karshikoff B, Wang X, Lekander M, Schultzberg M, et al
Journal of cellular and molecular medicine 2012;16(10):2401-12

Cytokines and memory across the mature life span of women
Lekander M, Von Essen J, Schultzberg M, Andreasson An, Garlind A, Hansson Lo, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2011;52(3):229-35

INDUCTION OF RESOLUTION IN GLIA AS A TREATMENT STRATEGY FOR ALZHEIMER'S DISEASE
Hjorth E, Zhu M, Schultzberg M
GLIA 2011;:S75-S76

Morphological and Behavioral Changes Induced by Transgenic Overexpression of Interleukin-1ra in the Brain
Spulber S, Bartfai T, Winblad B, Schultzberg M
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2011;89(2):142-52

Chemical signaling in the nervous system in health and disease: Nils-Ake Hillarp's legacy Introduction
Granholm Ac, Skirboll L, Schultzberg M
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 2010;90(2):71-4

Connection between inflammatory processes and transmittor function-Modulatory effects of interleukin-1
Spulber S, Schultzberg M
PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 2010;90(2):256-62

Effects of immunomodulatory substances on phagocytosis of abeta(1-42) by human microglia
Hjorth E, Frenkel D, Weiner H, Schultzberg M
International journal of Alzheimer's disease 2010;2010():-

Reduced prostaglandin F-2 alpha release from blood mononuclear leukocytes after oral supplementation of omega 3 fatty acids: the OmegAD study
Vedin I, Cederholm T, Freund-levi Y, Basun H, Hjorth E, Irving Gf, et al
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 2010;51(5):1179-85

Activity-Regulated Cytoskeleton-Associated Protein in Rodent Brain is Down-Regulated by High Fat Diet in vivo and by 27-Hydroxycholesterol in vitro
Mateos L, Akterin S, Gil-bea Fj, Spulber S, Rahman A, Bjorkhem I, et al
BRAIN PATHOLOGY 2009;19(1):69-80

Blood-brain barrier alterations in ageing and dementia
Popescu Bo, Toescu Ec, Popescu Lm, Bajenaru O, Muresanu Df, Schultzberg M, et al
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2009;283(1-2):99-106

Effects of Omega-3 Fatty Acids on Inflammatory Markers in Cerebrospinal Fluid and Plasma in Alzheimer's Disease: The OmegAD Study
Freund-levi Y, Hjorth E, Lindberg C, Cederholm T, Faxen-irving G, Vedin I, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2009;27(5):481-90

IL-1/IL-1ra balance in the brain revisited - Evidence from transgenic mouse models
Spulber S, Bartfai T, Schultzberg M
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 2009;23(5):573-9

Impaired long term memory consolidation in transgenic mice overexpressing the human soluble form of IL-1ra in the brain
Spulber S, Mateos L, Oprica M, Cedazo-minguez A, Bartfai T, Winblad B, et al
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2009;208(1-2):46-53

Blunted neurogenesis and gliosis due to transgenic overexpression of human soluble IL-1ra in the mouse
Spulber S, Oprica M, Bartfai T, Winblad B, Schultzberg M
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 2008;27(3):549-58

alpha-MSH rescues neurons from excitotoxic cell death
Asa Fa, Stefan S, Mircea O, Bengt W, Claes P, Schultzberg M
JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 2007;33(3):239-51

Inflammation in the nervous system - Physiological and pathophysiological aspects
Schultzberg M, Lindberg C, Aronsson Af, Hjorth E, Spulber Sd, Oprica M
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR 2007;92(1-2):121-8

Interleukin-1 system in CNS stress - Seizures, fever, and neurotrauma
Bartfai T, Sanchez-alavez M, Andell-jonsson S, Schultzberg M, Vezzani A, Danielsson E, et al
STRESS RESPONSES IN BIOLOGY AND MEDICINE 2007;:173-7

Studies on brain volume, Alzheimer-related proteins and cytokines in mice with chronic overexpression of IL-1 receptor antagonist
Oprica M, Hjorth E, Spulber S, Popescu Bo, Ankarcrona M, Winblad B, et al
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2007;11(4):810-25

alpha-melanocyte-stimulating hormone is neuroprotective in rat global cerebral ischemia
Aronsson Af, Spulber S, Popescu Lm, Winblad B, Post C, Oprica M, et al
NEUROPEPTIDES 2006;40(1):65-75

The influence of kainic acid on core temperature and cytokine levels in the brain
Oprica M, Spulber Sd, Aronsson Af, Post C, Winblad B, Schultzberg M
CYTOKINE 2006;35(1-2):77-87

alpha-MSH decreases core and brain temperature during global cerebral ischemia in rats
Spulber S, Moldovan M, Oprica M, Aronsson Af, Post C, Winblad B, et al
NEUROREPORT 2005;16(1):69-72

beta-amyloid protein structure determines the nature of cytokine release from rat microglia
Lindberg C, Selenica Mlb, Westlind-danielsson A, Schultzberg M
JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 2005;27(1):1-12

Cytokine production by a human microglial cell line: Effects of beta-amyloid and alpha-melanocyte-stimulating hormone
Lindberg C, Hjorth E, Post C, Winblad B, Schultzberg M
NEUROTOXICITY RESEARCH 2005;8(3-4):267-76

Detoxication enzyme inducers modify cytokine production in rat mixed glial cells
Wierinckx A, Breve J, Mercier D, Schultzberg M, Drukarch B, Van Dam Am
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2005;166(1-2):132-43

Effects of statins on microglia
Lindberg C, Crisby M, Winblad B, Schultzberg M
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2005;82(1):10-9

High cholesterol diet induces tau hyperphosphorylation in apolipoprotein E deficient mice
Rahman A, Akterin S, Flores-morales A, Crisby M, Kivipelto M, Schultzberg M, et al
FEBS LETTERS 2005;579(28):6411-6

High cholesterol diet results in increased expression of interleukin-6 and caspase-1 in the brain of apolipoprotein E knockout and wild type mice
Rahman Sma, Van Dam Am, Schultzberg M, Crisby M
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2005;169(1-2):59-67

Inflammation in relation to neurodegeneration and Alzheimer amyloid
Lindberg C, Hjorth E, Schultzberg M
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:134-135

Soluble interleukin-1 receptor type II, IL-18 and caspase-1 in mild cognitive impairment and severe Alzheimer's disease
Lindberg C, Chromek M, Ahrengart L, Brauner A, Schultzberg M, Garlind A
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2005;46(7):551-7

Transgenic overexpression of interleukin-1 receptor antagonist in relation to brain morphology and the process of aging
Oprica M, Spulber S, Winblad B, Schultzberg M
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:133-134

Transgenic overexpression of interleukin-1 receptor antagonist in the CNS influences behaviour, serum corticosterone and brain monoamines
Oprica M, Zhu Sw, Goiny M, Pham Tm, Mohammed Ah, Winblad B, et al
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 2005;19(3):223-34

Effects of chronic overexpression of interleukin-1 receptor antagonist in a model of permanent focal cerebral ischemia in mouse
Oprica M, Van Dam Am, Lundkvist J, Iverfeldt K, Winblad B, Bartfai T, et al
ACTA NEUROPATHOLOGICA 2004;108(1):69-80

Effects of high cholesterol diet on gliosis in apolipoprotein E knockout mice implications for Alzheimer's disease and stroke
Crisby M, Rahman Sma, Sylven C, Winblad B, Schultzberg M
NEUROSCIENCE LETTERS 2004;369(2):87-92

Neuronal expression of caspase-1 immunoreactivity in the rat central nervous system
Lindberg C, Eriksson C, Van Dam Am, Winblad B, Schultzberg M
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2004;146(1-2):99-113

Inflammatory mechanisms associated with brain damage induced by kainic acid with special reference to the interleukin-1 system
Oprica M, Eriksson C, Schultzberg M
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 2003;7(2):127-40

Comparison of the expression of amyloid precursor protein-like proteins in human postmortem brain tissue by quantitative RT-PCR
Toro Vc, Schultzberg M, Cowburn R, Iverfeldt K
NEUROBIOLOGY OF AGING 2002;23(1):S398-S398

Effects of alpha-MSH on kainic acid induced changes in core temperature in rats
Oprica M, Aronsson Af, Post C, Eriksson C, Ahlenius S, Popescu Lm, et al
PEPTIDES 2002;23(1):143-9

Effects of kainic acid on rat body temperature: unmasking by dizocilpine
Ahlenius S, Oprica M, Eriksson C, Winblad B, Schultzberg M
NEUROPHARMACOLOGY 2002;43(1):28-35

Human interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) affects behaviour in transgenic mice
Oprica M, Pham Tm, Schultzberg M, Iverfeldt K, Bartfai T
NEUROBIOLOGY OF AGING 2002;23(1):S255-S256

Increased sensitivity to N-methyl-D-aspartate receptor-induced excitotoxicity in cerebellar granule cells from interleukin-1 receptor type I-deficient mice
Pelidou Sh, Schultzberg M, Iverfeldt K
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2002;133(1-2):108-15

Soluble beta-amyloid1-40 peptide stimulates interleukin-1 beta release from rat microglia more potently than aggregated forms
Lindberg C, Schultzberg M, Westlind-danielsson A
NEUROBIOLOGY OF AGING 2002;23(1):S224-S224

Early induction of interleukin-6 mRNA in the hippocampus and cortex of APPsw transgenic mice Tg2576
Tehranian R, Hasanvan H, Iverfeldt K, Post C, Schultzberg M
NEUROSCIENCE LETTERS 2001;301(1):54-8

Expression and distribution of tartrate-resistant purple acid phosphatase in the rat nervous system
Lang P, Schultzberg M, Andersson G
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY 2001;49(3):379-96

Expression of interleukin 1 alpha and beta, and interleukin 1 receptor antagonist mRNA in the rat central nervous system after peripheral administration of lipopolysaccharides
Eriksson C, Nobel S, Winblad B, Schultzberg M
CYTOKINE 2000;12(5):423-31

IL-1 beta and ICE mRNA are not altered upon beta-amyloid(25-35) induced neurotoxicity in human neuroblastoma cells
Diana A, Eriksson C, Winblad B, Schultzberg M
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 2000;18(2-3):237-46

Increased expression of mRNA encoding interleukin-1 beta and caspase-1, and the secreted isoform of interleukin-1 receptor antagonist in the rat brain following systemic kainic acid administration
Eriksson C, Tehranian R, Iverfeldt K, Winblad B, Schultzberg M
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2000;60(2):266-79

Inhibition of kainic acid induced expression of interleukin-1 beta and interleukin-1 receptor antagonist mRNA in the rat brain by NMDA receptor antagonists
Eriksson C, Zou Lp, Ahlenius S, Winblad B, Schultzberg M
MOLECULAR BRAIN RESEARCH 2000;85(1-2):103-13

Provocation with stress and electricity of patients with "sensitivity to electricity"
Lonne-rahm S, Andersson B, Melin L, Schultzberg M, Arnetz B, Berg M
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2000;42(5):512-6

Acute-phase responses in transgenic mice with CNS overexpression of IL-1 receptor antagonist
Lundkvist J, Sundgren-andersson Ak, Tingsborg S, Ostlund P, Engfors C, Alheim K, et al
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 1999;276(3):R644-51

Co-localization of interleukin-1 receptor type I and interleukin-1 receptor antagonist with vasopressin in magnocellular neurons of the paraventricular and supraoptic nuclei of the rat hypothalamus
Diana A, Van Dam Am, Winblad B, Schultzberg M
NEUROSCIENCE 1999;89(1):137-47

Dynamics of production of MIP-1 alpha, MCP-1 and MIP-2 and potential role of neutralization of these chemokines in the regulation of immune responses during experimental autoimmune neuritis in Lewis rats
Zou Lp, Pelidou Sh, Abbas N, Deretzi G, Mix E, Schaltzbeerg M, et al
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 1999;98(2):168-75

Expression and distribution of tartrate-resistant purple acid phosphatase in the rat nervous system.
Lang P, Schultzberg M, Andersson G
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 1999;:S486-S486

Expression of presenilin 1 mRNA in rat peripheral organs and brain
Nilsberth C, Luthman J, Lannfelt L, Schultzberg M
HISTOCHEMICAL JOURNAL 1999;31(8):515-23

Immunohistochemical localization of interleukin-1 beta, interleukin-1 receptor antagonist and interleuktn-1 beta converting enzyme/caspase-1 in the rat brain after peripheral administration of kainic acid
Eriksson C, Van Dam Am, Lucassen Pj, Bol Jgjm, Winblad B, Schultzberg M
NEUROSCIENCE 1999;93(3):915-30

Neurokinin A in rat adjuvant arthritis. Effect of capsaicin treatment
Spetea M, Ahmed M, Bileviciute-ljungar I, Lundeberg T, Schultzberg M, Kreicbergs A
NEUROREPORT 1999;10(16):3307-3313

Soluble interleukin-1 receptor type II levels are elevated in cerebrospinal fluid in Alzheimer's disease patients
Garlind A, Brauner A, Hojeberg B, Basun H, Schultzberg M
BRAIN RESEARCH 1999;826(1):112-6

Somatostatin- and factor XIIIa-immunoreactive cells in psoriasis during clobetasol propionate and calcipotriol treatment
Talme T, Schultzberg M, Sundqvist Kg, Marcusson Ja
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 1999;79(1):44-8

Somatostatin immunoreactive cells and Merkel cells in psoriasis
Talme T, Schultzberg M
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 1999;79(5):388-9

Effects of peripheral administration of LPS on the expression of immunoreactive interleukin-1 alpha, beta, and receptor antagonist in rat brain
Van Dam Am, Poole S, Schultzberg M, Zavala F, Tilders Fjh, Mccann Sm, et al
NEUROIMMUNOMODULATION 1998;:128-38

Kainic acid induced expression of interleukin-1 receptor antagonist mRNA in the rat brain
Eriksson C, Winblad B, Schultzberg M
MOLECULAR BRAIN RESEARCH 1998;58(1-2):195-208

Somatostatin immunoreactive dendritic cells in psoriatic skin.
Talme T, Schultzberg M, Sundqvist Kg, Marcusson Ja
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 1998;110(4):640-640

Colocalization of somatostatin- and HLA-DR-like immunoreactivity in dendritic cells of psoriatic skin
Talme T, Schultzberg M, Sundqvist Kg, Marcusson Ja
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 1997;77(5):338-42

Immunohistochemical studies of proinflammatory cytokines and their receptors in hair follicles of normal human skin
Ahmed Aa, Nordlind K, Schultzberg M, Brakenhoff J, Bristulf J, Novick D, et al
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 1996;76(5):348-52

Peptidergic innervation of the internal anal sphincter in Hirschsprung's disease
Husberg B, Schultzberg M
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 1996;11(1):33-40

Proinflammatory cytokines and their corresponding receptor proteins in eccrine sweat glands in normal and cutaneous leishmaniasis human skin. An immunohistochemical study
Ahmed Aa, Nordlind K, Schultzberg M, Lidén S
Experimental dermatology 1996;5(4):230-5

Regionally specific induction of ICE mRNA and enzyme activity in the rat brain and adrenal gland by LPS
Tingsborg S, Zetterstrom M, Alheim K, Hasanvan H, Schultzberg M, Bartfai T
BRAIN RESEARCH 1996;712(1):153-8

CAPSAICIN EFFECTS ON SUBSTANCE-P AND CGRP IN RAT ADJUVANT ARTHRITIS
Ahmed M, Bjurholm A, Srinivasan Gr, Lundeberg T, Theodorsson E, Schultzberg M, et al
REGULATORY PEPTIDES 1995;55(1):85-102

EFFECTS OF SURGICAL DENERVATION ON SUBSTANCE-P AND CALCITONIN-GENE-RELATED PEPTIDE IN ADJUVANT ARTHRITIS
Ahmed M, Srinivasan Gr, Theodorsson E, Schultzberg M, Kreicbergs A
PEPTIDES 1995;16(4):569-79

IMMUNOHISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF IL-1 ALPHA-LIKE, IL-1 BETA-LIKE, IL-6-LIKE AND TNF-ALPHA-LIKE IMMUNOREACTIVITIES IN HUMAN APOCRINE GLANDS
Ahmed Aa, Nordlind K, Schultzberg M, Liden S
ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 1995;287(8):764-6

INCREASED LEVELS OF SUBSTANCE-P AND CALCITONIN-GENE-RELATED PEPTIDE IN RAT ADJUVANT ARTHRITIS - A COMBINED IMMUNOHISTOCHEMICAL AND RADIOIMMUNOASSAY ANALYSIS
Ahmed M, Bjurholm A, Schultzberg M, Theodorsson E, Kreicbergs A
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 1995;38(5):699-709

INDUCTION OF INTERLEUKIN-1-BETA MESSENGER-RNA AND ENKEPHALIN MESSENGER-RNA IN THE RAT ADRENAL-GLAND BY LIPOPOLYSACCHARIDES STUDIED BY IN-SITU HYBRIDIZATION HISTOCHEMISTRY
Nobel Csi, Schultzberg M
NEUROIMMUNOMODULATION 1995;2(2):61-73

INTERLEUKIN-1 IMMUNOREACTIVE NERVES IN HETEROTOPIC BONE INDUCED BY DBM
Kreicbergs A, Ahmed M, Ehrnberg A, Schultzberg M, Svenson Sb, Bjurholm A
BONE 1995;17(4):341-5

INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST PROTEIN AND MESSENGER-RNA IN THE RAT ADRENAL GLAND
Schultzberg M, Tingsborg S, Nobel S, Lundkvist J, Svenson S, Simoncsits A, et al
JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH 1995;15(8):721-9

INTERLEUKIN (IL)-1-ALPHA AND INTERLEUKIN-1-BETA, IL-6, AND TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA-LIKE IMMUNOREACTIVITIES IN HUMAN COMMON AND DYSPLASTIC NEVOCELLULAR NEVI AND MALIGNANT-MELANOMA
Ahmed Aa, Nordlind K, Hedblad M, Lagerholm B, Schultzberg M, Liden S
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY 1995;17(3):222-9

NEUROPEPTIDE Y-LIKE AND VASOACTIVE INTESTINAL POLYPEPTIDE-LIKE IMMUNOREACTIVITY IN ADJUVANT ARTHRITIS - EFFECTS OF CAPSAICIN TREATMENT
Ahmed M, Bjurholm A, Theodorsson E, Schultzberg M, Kreicbergs A
NEUROPEPTIDES 1995;29(1):33-43

Visa alla publikationer