This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid sektionen för omvårdnad. Här arbetar jag med lika delar forskning och utbildning.

Utbildning

Leg sjuksköterska
Leg. barnmorska
Magister i omvårdnad
Doktor i hälsovetenskap, inriktning vårdvetenskap, PhD (2003)
Docent i vårdvetenskap, KI (2007)

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram: ”Hälsa och lidande i patientens värld”

Gemensamt för den forskning jag utvecklar är att den är vårdvetenskapligt förankrad och har ett särskilt intresse för vårdandets etiska och existentiella frågor samt patientens perspektiv, upplevelser och lindring av lidande. Omsorgsperspektivet (caringperspektiv) i forskningen innebär ett teoretiskt - kliniskt fokus där empirin i vård- och patientkontext utgörs av patientens situation som patient och människa. Vårdandet studeras då med denna utgångspunkt. Det är patientens hälsa och lidande som utgör bärande begrepp och intresse i såväl forskning som utbildning.

Varierande kliniska miljöer för forskningsprojekten har varit; vård vid bröstcancer, antroposofisk vård, levd erfarenhet av utmattningssyndrom, av cancervård samt omsorg efter katastrofer (efter Tsunamin 2004).

Vidarkliniken i Järna har varit samarbetspartner i flera projekt. Jag har sedan starten en anknytning till ”Integrative Care Science center” och samarbetar med forskare inom integrativ vård.

Forskningen har en ontologi i vårdande (caring), en etik som strävar till det goda för patienten och en epistemologi med inriktning på tolkning och förståelse.

I en lärobok; ”Vårdande som lindrar lidande, etik i vårdandet” (Arman & Rehnsfeldt 2006), sammanfattade jag och min kollega Arne Rehnsfeldt den pågående teoribildning inom lindrat lidande genom vårdande som vi kommit fram till då.

I boken ”Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik” (Wiklund Gustin & Bergbom (red) 2012), har jag bidragit med ett kapitel om begreppet ”Lidande”.

Läroboken ”DEF - Det Existentiella Förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof” (Arman & Rehnsfeldt 2012), utvecklar en praktisk och teoretisk handlingsmodell för medmänskligt omhändertagande och bygger empiriskt på den forskning vi gjort med personer som drabbades av Tsunamin 2004.

Aktuella forskningsprojekt

Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö. Projektledare Maria Arman. Start 2014.

Vård och multimodal rehabilitering av personer med långvarig generaliserad smärta: En förstudie för att utarbeta design och utvärderingsmått för en framtida klinisk prövning. Projektledare Johanna Hök. Start januari 2014.

Existentiellt vårdande i klinisk praxis –applikationsforskning i antroposofisk vårdmiljö. Projektstart augusti 2010. Projektledare Maria Arman.

Genus betydelse i cancervården. Projektstart augusti 2008. Projektledare Maria Arman. Samarbete mellan Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Onkologkliniken Karolinska sjukhuset.

 

Pedagogiska meriter

Universitetspedagogik och forskarhandledningskurser.

Aktuellt hösten 2015 är utgivandet av en ny lärobok för grundutbildningen för sjuksköterskor:

Arman, M., Dahlberg, K., Ekebergh, M. (red.)Teoretiska grunder för vårdande. Liber 2015.

Boken är en sammanhållen teoribok med grunderna för vårdande enligt den moderna Nordiska vårdvetenskapen.

Se länk till förlaget.

Dokument

Publikationer

Clinical caring science as a scientific discipline
Rehnsfeldt A, Arman M, Lindström UÅ
Scandinavian journal of caring sciences 2017;31(3):641-646

Illness beliefs among patients with chronic widespread pain - associations with self-reported health status, anxiety and depressive symptoms and impact of pain
Järemo P, Arman M, Gerdle B, Larsson B, Gottberg K
BMC psychology 2017;5(1):24-

Practitioners' use of shared concepts in anthroposophic pain rehabilitation
Andermo S, Hök J, Sundberg T, Arman M
Disability and rehabilitation 2017;39(23):2413-2419

The ambiguity of altruism in nursing: A qualitative study
Slettmyr A, Schandl A, Arman M
Nursing ethics 2017;():969733017709336-

Caring touch as a bodily anchor for patients after sustaining a motor vehicle accident with minor or no physical injuries - a mixed methods study
Airosa F, Arman M, Sundberg T, Öhlén G, Falkenberg T
BMC complementary and alternative medicine 2016;16():106-

Dressing an existential wound (DEW) - a new model for long-term care following disasters
Rehnsfeldt A, Arman M
Scandinavian journal of caring sciences 2016;30(3):518-25

Self-care follows from compassionate care - chronic pain patients' experience of integrative rehabilitation
Arman M, Hök J
Scandinavian journal of caring sciences 2016;30(2):374-81

Tactile Massage as Part of the Caring Act: A Qualitative Study in Short-Term Emergency Wards
Airosa F, Falkenberg T, Öhlén G, Arman M
Journal of holistic nursing : official journal of the American Holistic Nurses' Association 2016;34(1):13-23

The justification of caring science
Rehnsfeldt A, Arman M
Scandinavian journal of caring sciences 2016;30(2):215-6

The Nordic Tradition of Caring Science: The Works of Three Theorists
Arman M, Ranheim A, Rydenlund K, Rytterström P, Rehnsfeldt A
Nursing science quarterly 2015;28(4):288-96

Challenges in relating to mental health professionals: Perspectives of persons with severe mental illness
Adnøy Eriksen K, Arman M, Davidson L, Sundfør B, Karlsson B
International journal of mental health nursing 2014;23(2):110-7

Evidence-informed integrative care systems-The way forward
Sundberg T, Hok J, Finer D, Arman M, Swartz J, Falkenberg T
EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 2014;6(1):12-20

Meaning of caring in pediatric intensive care unit from the perspective of parents: A qualitative study
Mattsson Jy, Arman M, Castren M, Forsner M
Journal of child health care : for professionals working with children in the hospital and community 2014;18(4):336-45

Motivation does not come with an ending--it's the beginning of something new: experiences of motivating persons with psychiatric disabilities to physical activity
Lassenius O, Arman M, Söderlund A, Wiklund-gustin L
Issues in mental health nursing 2014;35(9):713-20

Strengthening practical wisdom: mental health workers' learning and development
Eriksen KÅ, Dahl H, Karlsson B, Arman M
Nursing ethics 2014;21(6):707-19

Translation and cultural adaptation of the Illness Invalidation Inventory for use in Sweden
Pirjo J, Arman M
BMC psychology 2014;2(1):57-

Aspects of care culture in municipal care for elderly people: a hermeneutic documentary analysis of reports of abuse
Rytterström P, Arman M, Unosson M
Scandinavian journal of caring sciences 2013;27(2):354-62

Care culture as a meaning-making process: a study of a mistreatment investigation
Rytterström P, Unosson M, Arman M
Qualitative health research 2013;23(9):1179-87

Caring for children in pediatric intensive care units: an observation study focusing on nurses' concerns
Mattsson J, Forsner M, Castrén M, Arman M
Nursing ethics 2013;20(5):528-38

Moving toward reclaiming life: lived experiences of being physically active among persons with psychiatric disabilities
Lassenius O, Arman M, Söderlund A, Åkerlind I, Wiklund-gustin L
Issues in mental health nursing 2013;34(10):739-46

Self-reported health and physical activity among community mental healthcare users
Lassenius O, Akerlind I, Wiklund-gustin L, Arman M, Söderlund A
Journal of psychiatric and mental health nursing 2013;20(1):82-90

Tactile massage or healing touch: Caring touch for patients in emergency care - A qualitative study
Airosa F, Falkenberg T, Ohlen G, Arman M
EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE 2013;5(4):374-381

"We are all fellow human beings": mental health workers' perspectives of being in relationships with clients in community-based mental health services
Eriksen KÅ, Arman M, Davidson L, Sundfør B, Karlsson B
Issues in mental health nursing 2013;34(12):883-91

Power relations in patient's experiences of suffering during treatment for cancer
Saarnio L, Arman M, Ekstrand P
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2012;68(2):271-9

Recognition as a valued human being: perspectives of mental health service users
Eriksen KÅ, Sundfør B, Karlsson B, Råholm Mb, Arman M
Nursing ethics 2012;19(3):357-68

Significance of close relationships after the tsunami disaster in connection with existential health--a qualitative interpretive study
Rehnsfeldt A, Arman M
Scandinavian journal of caring sciences 2012;26(3):537-44

Anthroposophic health care in Sweden - a patient evaluation
Arman M, Hammarqvist As, Kullberg A
Complementary therapies in clinical practice 2011;17(3):170-8

Burnout as an existential deficiency - lived experiences of burnout sufferers
Arman M, Hammarqvist As, Rehnsfeldt A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2011;25(2):294-302

Causes of illness-Constraining and facilitating beliefs
Jaremo P, Arman M
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE 2011;17(4):370-9

The significance of routines in nursing practice
Rytterstrom P, Unosson M, Arman M
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2011;20(23-24):3513-22

Uncovering pain in critically ill non-verbal children: Nurses' clinical experiences in the paediatric intensive care unit
Mattsson Jy, Forsner M, Arman M
JOURNAL OF CHILD HEALTH CARE 2011;15(3):187-98

Embodied reflection in practice-'Touching the core of caring'
Ranheim A, Karner A, Arman M, Rehnsfeldt Aw, Bertero C
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE 2010;16(3):241-7

Care and caring culture as experienced by nurses working in different care environments: A phenomenological-hermeneutic study
Rytterstrom P, Cedersund E, Arman M
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2009;46(5):689-98

Anthroposophic health care - different and home-like
Arman M, Ranheim A, Rehnsfeldt A, Wode K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2008;22(3):357-66

A pilgrimage on the road to understanding of life in experiences of cancer and burnout syndrome
Rehnsfeldt A, Arman M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2008;22(2):275-83

Meaning in suffering. Caring practices in the health professions
Arman M
NURSING ETHICS 2008;15(4):561-561

Teenagers with type 1 diabetes - a phenomenological study of the transition towards autonomy in self-management
Karlsson A, Arman M, Wikblad K
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2008;45(4):562-70

The immediate lived experience of the 2004 tsunami disaster by Swedish tourists
Raholm Mb, Arman M, Rehnsfeldt A
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2008;63(6):597-606

A longitudinal study on women's experiences of life with breast cancer in anthroposophical (complementary) and conventional care
Arman M, Backman M
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2007;16(5):444-50

Bearing witness: An existential position in caring
Arman M
CONTEMPORARY NURSE 2007;27(1):84-93

The 'little extra' that alleviates suffering
Arman M, Rehnsfeldt A
NURSING ETHICS 2007;14(3):372-84

[The presence of love in ethical care]
Arman M, Rehnsfeldt A
Servir (Lisbon, Portugal) 2007;55(1-2):47-54

A five-year follow-up of quality of life in women with breast cancer in anthroposophic and conventional care
Carlsson M, Arman M, Backman M, Flatters U, Hatschek T, Hamrin E
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2006;3(4):523-31

Family suffering related to war experiences: an interpretative synopsis review of the literature from a caring science perspective
Isovaara S, Arman M, Rehnsfeldt A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2006;20(3):241-50

How can we research human suffering?
Arman M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2006;20(3):239-40

The presence of love in ethical caring
Arman M, Rehnsfeldt A
Nursing forum 2006;41(1):4-12

Women's perceptions and beliefs about the genesis of their breast cancer
Arman M, Backman M, Carlsson M, Hamrin E
CANCER NURSING 2006;29(2):142-8

Coping in women with breast cancer in complementary and conventional care over 5 years measured by the mental adjustment to cancer scale
Carlsson M, Arman M, Backman M, Hamrin E
JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 2005;11(3):441-7

Evaluation of quality of life/life satisfaction in women with breast cancer in complementary and conventional care
Carlsson M, Arman M, Backman M, Flatters U, Hatschek T, Hamrin E
ACTA ONCOLOGICA 2004;43(1):27-34

Suffering related to health care: a study of breast cancer patients' experiences
Arman M, Rehnsfeldt A, Lindholm L, Hamrin E, Eriksson K
International journal of nursing practice 2004;10(6):248-56

The hidden suffering among breast cancer patients: A qualitative metasynthesis
Arman M, Rehnsfeldt A
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 2003;13(4):510-27

Living with breast cancer - a challenge to expansive and creative forces
Arman M, Rehnsfeldt A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2002;11(4):290-6

Significant others' experience of suffering when living with women with breast cancer
Lindholm L, Rehnsfeldt A, Arman M, Hamrin E
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2002;16(3):248-55

The face of suffering among women with breast cancer - Being in a field of forces
Arman M, Rehnsfeldt A, Lindholm L, Hamrin E
CANCER NURSING 2002;25(2):96-103

Indications of change in life perspective among women with breast cancer admitted to complementary care
Arman M, Rehnsfeldt A, Carlsson M, Hamrin E
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2001;10(3):192-200

Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary medicine
Carlsson M, Arman M, Backman M, Hamrin E
CANCER NURSING 2001;24(5):395-401

Visa alla publikationer

Karta