This page in English
Laddar profil information

Om mig

Lena Martin blev legitimerad dietist 1991 och har sedan dess främst utrett och behandlat cancerpatienter med olika undernäringsproblem.

Hon disputerade 2008 på avhandlingen "Risk factors for malnutrition after oesophageal cancer surgery".

Lena är idag delansvarig i ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Dietistkliniken. Man inför en strukturerad arbetsmodell (nutritionsbehandlingsprocessen, NCP) samt ett standardiserat språk (Internationell Dietitik och Nutritionsterminologi, IDNT), unikt anpassat för dietistens yrkesutövning, enligt den amerikanska dietistorganisationen American Dietetic Association (ADA). Lena är även kliniskt verksam dietist på Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 

Forskningsbeskrivning

Samtidigt som Lena i sin forskning fortsätter att utreda viktutveckling för patienter med cancer i matstrupen är hon engagerad i ett forskningsprojekt vars syfte är att förbättra omhändertagandet av patienter som får PEG(Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), en kateter som direkt via buken kan ge energi och näring även när patienten har svårt att äta och dricka på vanligt vis.

Forskargrupp Kirurgisk vårdvetenskap

Dokument

Laddar publikationer