This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mitt huvudsakliga forskningsområde är barn och unga med funktionshinder. Jag blev antagen som doktorand i februari, 2013 och disputerade den 24/5 vid sektionen för Socialt arbete.

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå där föreläsningarna handlar om evidensbaserat arbete inom hälso-och sjukvård, samt barnperspektiv och funktionshinder.

Jag är även kursledare för uppdragsutbildningar för personal som kommer i kontakt med brukare eller på annat sätt haft arbetsuppgifter som reglerats genom LSS- lagstiftningen. Undervisningen i dessa sammanhang är inriktad mot att tillgodogöra sig kunskap om LSS värdegrund och lagstiftning, samt få en ökad förståelse kring sitt eget agerande i relation till bemötande av brukare, anhöriga och annan personal som arbetar inom LSS- verksamheter.

Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som kurator på en vuxen habiliteringsenhet. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat; individuella stödsamtal, att leda gruppverksamhet samt handleda personal.

Jag har en grundläggande utbildning i Gestaltterapi och är intresserad av hälsa utifrån ett holistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Utbildning

  • 2011 Masterexamen i Socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet
  • 1999 Socionomexamen, Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet Östersund
  • 1999 Fil.kand Engelska, Mittuniversitetet, Östersund
  • 1999-2002 Grundläggande utbildning i Gestaltterapi, Gestaltakademin i Skandinavien

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt hette "Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a Child perspective". Det är en kvalitativ avhandling som syftade till att undersöka barn och ungas egna upplevelser av att leva med personlig assistans i vardagen, samt socialarbetares erfarenheter av möten med barn och unga som ansöker om personlig assistans och andra LSS-insatser.

 

Huvudhandledare

Docent, Ulla Forinder

Gävle Högskola respektive Karolinska Institutet (KI) - Sektionen för Socialt arbete

Bihandledare

Pernilla Pergert, Med.dr. vid KI - Institutionen för Kvinnors -och barns hälsa

Kerstin Fugl-Meyer, Professor i Socialt arbete - Sektionen för Socialt arbete

Publikationer

Assisted normality--a grounded theory of adolescent's experiences of living with personal assistance.
Hultman L, Forinder U, Pergert P
Disabil Rehabil 2016 ;38(11):1053-62.

Reluctant participation – the experiences of adolescents with disabilities of meetings with social workers regarding their right to receive personal assistance 

Hultman L, Pergert P, Forinder U 

European Journal of Social Work (2016), DOI:10.1080/13691457.2016.1201051

Maintaining professional integrity: experiences of case workers performing the assessments that determine children’s access to personal assistance

Hultman L, Forinder U, Fugl-Meyer K, Pergert P

Disability and Society (2018), DOI:10.1080/09687599.2018.1466691

Laddar publikationer

Presentationer

  • Barnrättsdagarna i Örebro, 8-9/4, 2014. Tema för konferensen var Psykisk ohälsa. Muntlig presentation om barns upplevelser av att ha deltagit i en stödgruppsverksamhet för barn till skilda och separerade föräldrar.
  • Forsa/Noussa symposium, Nordisk konferens med temat, "På spaning efter det sociala arbetets kulturer", i Malmö, 8-10/10-2014. Muntlig presentation om ungdomars upplevelser av myndighetsutövning i samband med LSS-handläggning.
  • RBU konferens, Stockholm, 21-22/11, 2014. Inbjuden föredragshållare. Tema för konferensen var personlig assistans.  Muntlig presentation, ”Vad säger ungdomarna själva om att ha personlig assistans?
  • NNDR 13th Research Conference, Bergen, 6-8/5- 2015. Internationell konferens inom fältet Disability Research. Konferensen vänder sig till både akademiker och praktiker. Muntlig presentation,”Constructing the disabled identity in decision making processes that precedes personal assistance.
  • Challange the Boundaries, International Conference on Cerebral Palsy and other childhood-onset Disabilities, Stockholm, 1-4/6, 2016. Poster presentation, "Assisted participation in adolescent's everyday life".