This page in English
Laddar profil information

Om mig

Lars Larsson rekryterades nyligen till Karolinska Institutet från Uppsala universitet. Vid KI är han professor i neurofysiologi och gruppledare för Basal och klinisk muskelbiologi på institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Nanna Svartz väg 2
Stockholm