This page in English
Laddar profil information

Om mig

Ansvarsområde

Jag arbetar på enheten för internkommunikation och verksamhetsstöd vid Kommunikationsavdelningen där vi  stödjer och samordnar KI:s interna kommunikationsarbete med strategier, råd och riktlinjer.

Som kommunikatör med inriktning mot forskningsfrågor arbetar jag med fokus på forskningens infrastrukturstöd. Jag ansvarar för att leda kommunikationsprojekt av varierande längd, kontext och komplexitet samt anpassar kommunikationen både avseende kommunikationskanaler, faktainnehåll och vetenskaplig nivå.

Arbetsuppgifter

Kontakta mig om du behöver rådgivning kring att nå ut med din forskning och vill veta vilket stöd som kommunikationsavdelningens interna enhet kan erbjuda.

Mina arbetsuppgifterna varierar i allt från kommunikationsrådgivning, ta fram mallar och kommunikationsplaner, utforma presentationsstöd och träna forskare i presentationsteknik, skriva information- och nyhetstexter till att utveckla och uppdatera såväl text som bild på KI:s webbplatser. Jag utbildar även forskare i grundläggande kommunikation. Om du har idéer om hur webbsidan på Medarbetarportalen För dig som forskar kan utvecklas, kontakta mig.

Tidigare har jag varit  kommunikation- och webbansvarig på Development Office, KI:s insamlingsavdelning samt stöttat Grants Office, Innovationsstöd, Näringsliv och EIT Health med kommunikation och webb. 

Utbildning

  • Fil. mag. Journalistik, Södertörns högskola. 
  • Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalisthögskolan, Stockholms Universitet.
  • Trafikflygarutbildning, Bromma flygskola och American Flyer, USA.

Publikationer

Centrum för idrottsforskning, idrottsforskning.se kvinnliga sportjournalister vill bryta manliga revir

 

Länkar

Map

View map

Nobels väg 6
Solna