This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är socionom, fil dr i vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning och arbetar som universitetsadjunkt vid Sektionen för socialt arbete. Jag har sedan disputationen 2007 främst arbetat med undervisning, handledning, vårdutveckling, utvärdering och forskning. Dessförinnan arbetade jag i många år som kurator inom hälso- och sjukvården.

Utbildning

Fil dr i vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala universitet, 2007

Fil mag i socialt arbete, Stockholms universitwt, 2001

Psykoterapi, steg 1, Umeå universitet,Socionomexamen 1984

Socionomexamen, Mittuniversitetet, 1984

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör sociala/psykosociala aspekter på hälsa och sjukdom och pågående projekt undersöker 1) strokepatienters erfarenheter av vårdperiod, information och rehabilitering, 2) sociala utredningar av patienter med långvarig smärta, 3) copingstrategier hos patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, samt 4) klinisk forskning om kuratorers arbete med cancerpatienter för att undersöka a) vilka problem cancerpatienter söker kurator för, b) vilka mål som formuleras för kontakten, c) vilka åtgärder/interventioner kurator väljer, samt d) hur väl målen uppfyllt. Generellt äär avsikten med min forsknningg att resultaten ska vara användbara för personal inom hälso- och sjukvård och särskilt för kuratorers kliniska sociala/psykosociala arbetet inom sjukvården.

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig och kursledare för kursen Evidens och implementering inom hälso- och sjukvård samt undervisar på kursen Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling. Båda dessa kurser ges inom magister-masterprogrammet i Klinisk Medicinsk Vetenskap (KMV) Min undervisning rör evidens och implementering samt sociala/psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Jag har tidigare undervisat och handlett inom sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle samt inom Socionomprogrammet vid Uppsala universitet.

Länkar

Laddar publikationer