This page in English
Laddar profil information

Om mig

Har varit prorektor på Karolinska Institutet 2013-2015.

Är ledamot i Karolinska universitetssjukhusets styrelse, ledamot i Stiftelsen Flemingsbergs science samt ingår i styrgruppen för CTMH - Center for Technology in Medicine and Health.

Professor i arbetsterapi sedan 2009.

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet 1998, Neurologiska Institutionen, på en avhandling med titeln: Unilateral Neglect: Aspects of rehabilitation from an occupational therapy perspective. Docent i arbetsterapi 2004.

Åren 1999-2009 universitetslektor vid KI med klinisk anknytning till Rosenlunds geriatriska klinik och senare arbetsterapikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Sedan 2004 medlem av styrelsen för Nationella stroketeamrådet och sedan 2006 medlem i Strokeförbundets vetenskapliga råd. 

2002-2008 chef för sektionen för arbetsterapi, 2005-2008 lärarrepresentant i styrelsen för utbildning och mellan 2009-2013 prefekt för institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), KI.

Forskningsbeskrivning

Forskningen handlar om rehabiliteringsprocessen efter stroke med fokus på personens och närstående personers aktivitetsengagemang i vardagen. Forskargruppen avser att utveckla, utvärdera och implementera en personcentrerad modell för rehabilitering i enlighet med internationella riktlinjer för utveckling av komplexa, icke-farmakologiska interventioner. Syftet är att möjliggöra upplevelse av aktivitetsengagemang och delaktighet i vardagslivet.

Rehabiliteringsmodellen är baserad på en serie av kvalitativa studier av personers upplevelser under rehabiliteringsprocessen efter stroke men även kvalitativa studier av närstående personers upplevelser. Modellen utvärderas nu i en randomiserad kontrollerad studie och nästa steg är att utveckla modellen vidare genom att involvera det interprofessionella teamet och använda Informations och Kommunikations Teknologi (ICT) för att understödja en sammanhållen rehabiliteringskedja. Gruppen har nu erhållit medel för att utveckla en aktivitetsvetenskapligt baserad modell för stroke-prevention för personer som har en ökad risk att insjukna i stroke, t ex efter en TIA (Transistorisk Ischemisk Attack). I detta projekt ingår även att utveckla ny ICT-baserad undersökningsmetodik för att kunna mäta förändring i personers aktivitetsmönster, aktivitetsbalans och aktivitetsengagemang men även risk att insjukna i stroke. Forskningen sker i samarbete med forskare inom neurologi, allmänmedicin och datavetenskap samt internationella forskargrupper inom ”occupational science”.

Forskningen rör konsekvenser av kognitiva funktionsnedsättningar i patientens vardag, samt hur terapeutiska komponenter i miljöer och aktiviteter kan bidra till återhämtning efter en stroke.

Forskargruppen är särskilt inriktad på att studera de kunskapsluckor som identifierats inom hälso- och sjukvården och frågor som rör vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder. Forskningen utgår från flera olika perspektiv: dels från personerna/klienterna/patienterna med neurologiska funktionshinder dels från deras närstående och från hälso- och sjukvårdspersonalen.

Dessutom utvecklar och studerar forskargruppen effekterna av nya hälso- och sjukvårdsinsatser i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att de åtgärderna kommer till användning i klinisk praxis. Ett exempel på detta är olika undersöknings- och bedömningsinstrument för patienter med stroke som forskargruppen har utvecklat; instrument som används internationellt såväl inom forskning som inom rehabilitering. 

Länkar

Publikationer

Association between satisfaction and participation in everyday occupations after stroke
Bergström A, Guidetti S, Tham K, Eriksson G
Scandinavian journal of occupational therapy 2017;24(5):339-348

A cluster randomized controlled trial of a client-centred, activities of daily living intervention for people with stroke: one year follow-up of caregivers
Bertilsson As, Eriksson G, Ekstam L, Tham K, Andersson M, Von Koch L, et al
Clinical rehabilitation 2016;30(8):765-75

Client-centred ADL intervention after stroke: Occupational therapists' experiences
Ranner M, Von Koch L, Guidetti S, Tham K
Scandinavian journal of occupational therapy 2016;23(2):81-90

Living with the long-term consequences 11-13 years after stroke: A phenomenological study
Erikson A, Karlsson G, Tham K
Journal of rehabilitation medicine 2016;48(10):847-852

Training in client-centeredness enhances occupational therapist documentation on goal setting and client participation in goal setting in the medical records of people with stroke
Flink M, Bertilsson As, Johansson U, Guidetti S, Tham K, Von Koch L
Clinical rehabilitation 2016;30(12):1200-1210

A "client-centred activities of daily living" intervention for persons with stroke: One-year follow-up of a randomized controlled trial
Guidetti S, Ranner M, Tham K, Andersson M, Ytterberg C, Von Koch L
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(7):605-11

Client-centred ADL intervention after stroke: Significant others' experiences
Bertilsson As, Von Koch L, Tham K, Johansson U
Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(5):377-86

Complex negotiations: the lived experience of enacting agency after a stroke
Bergström Al, Eriksson G, Asaba E, Erikson A, Tham K
Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(1):43-53

Participation in Complex and Social Everyday Activities Six Years after Stroke: Predictors for Return to Pre-Stroke Level
Singam A, Ytterberg C, Tham K, Von Koch L
PloS one 2015;10(12):e0144344-

Participation in everyday life and life satisfaction in persons with stroke and their caregivers 3-6 months after onset
Bergström Al, Von Koch L, Andersson M, Tham K, Eriksson G
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(6):508-15

A client-centred ADL intervention: three-month follow-up of a randomized controlled trial
Bertilsson As, Ranner M, Von Koch L, Eriksson G, Johansson U, Ytterberg C, et al
Scandinavian journal of occupational therapy 2014;21(5):377-91

A cross-diagnostic validation of an instrument measuring participation in everyday occupations: the Occupational Gaps Questionnaire (OGQ)
Eriksson G, Tham K, Kottorp A
Scandinavian journal of occupational therapy 2013;20(2):152-60

Connecting rehabilitation and everyday life--the lived experiences among women with stress-related ill health
Hellman T, Jonsson H, Johansson U, Tham K
Disability and rehabilitation 2013;35(21):1790-7

"I am not living my life": lived experience of participation in everyday occupations after stroke in Tehran
Fallahpour M, Jonsson H, Joghataei Mt, Nasrabadi An, Tham K
Journal of rehabilitation medicine 2013;45(6):528-34

Occupational therapists' experiences in integrating a new intervention in collaboration with a researcher
Eriksson C, Tham K, Guidetti S
Scandinavian journal of occupational therapy 2013;20(4):253-63

What aspects of rehabilitation provision contribute to self-reported met needs for rehabilitation one year after stroke--amount, place, operator or timing?
Tistad M, Von Koch L, Sjöstrand C, Tham K, Ytterberg C
Health expectations : an international journal of public participation in health care and health policy 2013;16(3):e24-35

A comparison of perceived occupational gaps between people with stress-related ill health or musculoskeletal pain and a reference group
Eriksson T, Jonsson H, Tham K, Eriksson G
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2012;19(5):411-20

Eating difficulties among patients 3 months after stroke in relation to the acute phase
Medin J, Windahl J, Von Arbin M, Tham K, Wredling R
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2012;68(3):580-9

PERCEIVED OCCUPATIONAL GAPS ONE YEAR AFTER STROKE: AN EXPLORATIVE STUDY
Bergstrom Al, Guidetti S, Tistad M, Tham K, Von Koch L, Eriksson G
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2012;44(1):36-42

Poor concurrence between disabilities as described by patients and established assessment tools three months after stroke: A mixed methods approach
Tistad M, Ytterberg C, Tham K, Von Koch L
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2012;313(1-2):160-6

Unfulfilled rehabilitation needs and dissatisfaction with care 12 months after a stroke: an explorative observational study
Tistad M, Tham K, Von Koch L, Ytterberg C
BMC NEUROLOGY 2012;:40-

Combined life satisfaction of persons with stroke and their caregivers: associations with caregiver burden and the impact of stroke
Bergstrom Al, Eriksson G, Von Koch L, Tham K
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 2011;:1-

Couples' approaches to changes in everyday life during the first year after stroke
Ekstam L, Tham K, Borell L
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2011;18(1):49-58

Eating difficulties among stroke patients in the acute state: a descriptive, cross-sectional, comparative study
Medin J, Windahl J, Von Arbin M, Tham K, Wredling R
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2011;20(17-18):2563-72

Occupational Gaps in Everyday Life After Stroke and the Relation to Functioning and Perceived Life Satisfaction
Fallahpour M, Tham K, Joghataei Mt, Eriksson G, Jonsson H
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2011;31(4):200-208

PERCEIVED PARTICIPATION AND AUTONOMY: ASPECTS OF FUNCTIONING AND CONTEXTUAL FACTORS PREDICTING PARTICIPATION AFTER STROKE
Fallahpour M, Tham K, Joghataei Mt, Jonsson H
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2011;43(5):388-97

An exploratory study of the rehabilitation process of people with stress-related disorders
Eriksson T, Karlstrom E, Jonsson H, Tham K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2010;17(1):29-39

BELONGING A QUALITATIVE, LONGITUDINAL STUDY OF WHAT MATTERS FOR PERSONS AFTER STROKE DURING ONE YEAR OF REHABILITATION
Erikson A, Park M, Tham K
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2010;42(9):831-8

Client-centred self-care intervention after stroke: A feasibility study
Guidetti S, Andersson K, Andersson M, Tham K, Von Koch L
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2010;17(4):276-85

Elderly persons' experience and management of eating situations 6 months after stroke
Medin J, Larson J, Von Arbin M, Wredling R, Tham K
DISABILITY AND REHABILITATION 2010;32(16):1346-53

Falls Self-Efficacy Among Adults With Multiple Sclerosis: A Phenomenological Study
Peterson Ew, Kielhofner G, Tham K, Von Koch L
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2010;30(4):148-157

Involvement in everyday life for people with a life threatening illness
Sviden Ga, Tham K, Borell L
PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE 2010;8(3):345-52

P-Drive on-road: Internal scale validity and reliability of an assessment of on-road driving performance in people with neurological disorders
Patomella Ah, Tham K, Johansson K, Kottorp A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2010;17(1):86-93

Place Integration Through Daily Activities 1 Year After Stroke
Erikson A, Park M, Tham K
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2010;30(2):68-77

Striving for control in eating situations after stroke
Medin J, Larson J, Von Arbin M, Wredling R, Tham K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2010;24(4):772-80

Support in everyday activities with a home-based electronic memory aid for persons with memory impairments
Boman Il, Bartfai A, Borell L, Tham K, Hemmingsson H
Disability and rehabilitation. Assistive technology 2010;5(5):339-50

The Meaning of Occupational Gaps in Everyday Life in the First Year After Stroke
Eriksson G, Tham K
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2010;30(4):184-192

Lived experience of driving ability following stroke
Patomella Ah, Johansson K, Tham K
DISABILITY AND REHABILITATION 2009;31(9):726-33

Meaning of Context in Recapturing Self-Care After Stroke or Spinal Cord Injury
Guidetti S, Asaba E, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2009;63(3):323-32

RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL GAPS IN EVERYDAY LIFE, DEPRESSIVE MOOD AND LIFE SATISFACTION AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY
Eriksson G, Kottorp A, Borg J, Tham K
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2009;41(3):187-94

Awareness of driving disability in people with stroke tested in a simulator
Patomella Ah, Kottorp A, Tham K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2008;15(3):184-92

Functioning in everyday life after stroke: a longitudinal study of elderly people receiving rehabilitation at home
Ekstam L, Uppgard B, Von Koch L, Tham K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2007;21(4):434-46

Relationship between awareness of disability and occupational performance during the first year after a stroke
Ekstam L, Uppgard B, Kottorp A, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2007;61(5):503-11

The lived experience of memory impairment in daily occupation after acquired brain injury
Erikson A, Karlsson G, Borell L, Tham K
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2007;27(3):84-94

The lived experience of recapturing self-care
Guidetti S, Asaba E, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2007;61(3):303-10

The meaning of rehabilitation in the home environment after acute stroke from the perspective of a multiprofessional team
Wottrich Aw, Von Koch L, Tham K
PHYSICAL THERAPY 2007;87(6):778-88

Using electronic aids to daily living after acquired brain injury: a study of the learning process and the usability
Boman Il, Tham K, Granqvist A, Bartfai A, Hemmingsson H
Disability and rehabilitation. Assistive technology 2007;2(1):23-33

Correlating facts or interpreting meaning: two different epistemological projects within medical research
Karlsson G, Tham K
Scandinavian journal of occupational therapy 2006;13(2):68-75

Occupational gaps in everyday life 1-4 years after acquired brain injury
Eriksson G, Tham K, Borg J
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2006;38(3):159-65

P-Drive: Assessment of driving performance after stroke
Patomella Ah, Tham K, Kottorp A
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2006;38(5):273-9

The meaning of work after acquired brain injury
Johansson U, Tham K
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;:192-192

The meaning of work after acquired brain injury
Johansson U, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2006;60(1):60-9

Couples' happiness and its relationship to functioning in everyday life after brain injury
Eriksson G, Tham K, Fugl-meyer Ar
Scandinavian journal of occupational therapy 2005;12(1):40-8

A training apartment with electronic aids to daily living: Lived experiences of persons with brain damage
Erikson A, Karlsson G, Soderstrom M, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2004;58(3):261-71

Characteristics of physiotherapy sessions from the patient's and therapist's perspective
Wottrich Aw, Stenstrom Ch, Engardt M, Tham K, Von Koch L
DISABILITY AND REHABILITATION 2004;26(20):1198-205

Elderly participants of social and rehabilitative day centres
Sviden Ga, Tham K, Borell L
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2004;18(4):402-9

Stories of clients with mental illness: The structure of occupational therapists' interactions
Gahnstrom-strandqvist K, Josephsson S, Tham K
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2004;24(4):134-143

Unilateral neglect: Further validation of the baking tray task
Appelros P, Karlsson Gm, Is At, Tham K, Nydevik I
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2004;36(6):258-61

Impact of the social environment on occupational experience and performance among persons with unilateral neglect
Tham K, Kielhofner G
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2003;57(4):403-12

The meaning of the working cooperative for persons with long-term mental illness: A phenomenological study
Gahnstrom-strandqvist K, Liukko A, Tham K
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2003;57(3):262-72

Therapeutic strategies used by occupational therapists in self-care training: a qualitative study
Guidetti S, Tham K
Occupational therapy international 2002;9(4):257-76

Training to improve awareness of disabilities in clients with unilateral neglect
Tham K, Ginsburg E, Fisher Ag, Tegner R
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2001;55(1):46-54

Rehabilitation at home after stroke: a descriptive study of an individualized intervention
Von Koch L, Holmqvist Lw, Wottrich Aw, Tham K, De Pedro-cuesta J
CLINICAL REHABILITATION 2000;14(6):574-83

The discovery of disability: A phenomenological study of unilateral neglect
Tham K, Borell L, Gustavsson A
AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2000;54(4):398-406

Video feedback in the rehabilitation of patients with unilateral neglect
Tham K, Tegner R
ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 1997;78(4):410-3

Motivation for training:
Tham K, Borell L
Occupational therapy in health care 1996;10(3):65-79

Sustained attention and awareness of disability in chronic neglect
Hjaltason H, Tegner R, Tham K, Levander M, Ericson K
NEUROPSYCHOLOGIA 1996;34(12):1229-33

The baking tray task: A test of spatial neglect
Tham K, Tegner R
NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION 1996;6(1):19-26

SUSTAINED ATTENTION TRAINING FOR UNILATERAL NEGLECT - THEORETICAL AND REHABILITATION IMPLICATIONS
Robertson Ih, Tegner R, Tham K, Lo A, Nimmosmith I
JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 1995;17(3):416-30

Visa alla publikationer