This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i allmänmedicin särskilt medicinsk informatik.

Prodekan för utbildning, och sektionschef på sektionen för allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Programdirektor för läkarprogrammet vid KI, 2008-2013.

Tidigare biträdande prefekt och verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Tidigare gästprofessor vid Stockholms universitet, och 'teaching sabbatical' vid Nanyang Technological University i Singapore.

Lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom grundutbildning.

Klinisk erfarenhet som läkare under 27 år, inom 9 olika specialiteter, från 7 sjukhus och mer än 10 vårdcentraler i Stockholm.

Verifierad god ledarskapskompetens.

Utbildning

1974: Studentexamen, Saltsjöbadens samskola.

1980: Läkarexamen, KI.

1983: Psykoterapiutbildning.

1989: Specialist i allmänmedicin.

2000: Licentiatexemen, KI.

2002: Doktorsexamen, KI.

Forskningsbeskrivning

Verksam i forskningsarbete inom allmänmedicin, medicinsk informatik och pedagogik.

Bibliografi med över 75 vetenskapliga artiklar.

Betydande pedagogisk forskning inklusive handledning av två pedagogiska doktorandprogram.

Forskningssamarbete med 17 olika yrkesgrupper.

Externa forskningsanslag som projektledare om cirka 16 miljoner kronor under perioden 1999-2016. Ett stort antal externa anslag som medsökande, totalt mer än 24 miljoner kronor under perioden 2001-2016.

Huvudhandledare till 4 och bihandledare till 8 doktorander i totalt 9 olika professioner, varav 3 respektive 1 har disputerat.

Ledamot i betygsnämnd eller opponent vid 20 disputationer.

Akademiska priser och utmärkelser

Gästprofessor vid Stockholms universitet 2009-2012.

Ledamot av Pedagogiska akademin vid KI sedan 2011.

Belönad med KI:s pedagogiska pris 2013.

Belönad med ’teaching sabbatical’ i Singapore augusti-december 2014 av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta