This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Terapeutiska och preventiva HIV vaccin

Målsättningen är att studera säkerheten av preventiva HIV vaccin för vidare studier i Tanzania och Moçambique, samt effekten av terapeutiska vaccin i tillägg till anti-retroviral terapi.

I stora delar av världen finns inte tillgång till läkemedel mot HIV och de preventiva insatserna behöver stärkas genom tillgång till ett HIV vaccin.

Om immunförsvaret kan förstärkas med specifik immunisering under framgångsrik HIV medicinering skulle längre behandlingsuppehåll kunna göras och risken för biverkningar och resistensutveckling minskas.

HIVIS programmet har framgångsrikt genomförts med en fas 1 studie vid Södesjukhuset och en uppföljande placebo dubbelblind fas I/II studie i Tanzania totalt omfattande 100 friska försökspersoner. Studierna har visat att det är effektivt att initiera ett immunsvar med de vid SMI framställda DNA plasmiderna med efterföljande förstärkning med samma HIV gener i ett inaktiverat "smittkoppsvaccin". Alla vaccinerade fick ett HIV specifikt immunsvar mot olika delar av HIV som omfattande alla immunfunktioner.

Dessutom har visats att mängden vaccin kan minskas och effekten ökas om vaccinet ges ytligt i huden. Styrkan och bredden på immunsvaret placerat vaccinen och metoden bland de mest lovande i världen.

En ny fas I studie startade under våren 2010 för att ge vaccin i ytterhuden på ett mycket effektivare sätt. En svag, kortvarig, strömstöt över injektionsområdet har visat sig ge mycket starkare immunsvar. Immuniseringen har varit väl tolererad och ytterligare friska frivilliga söks för att avsluta studien. Vill du delta som försöksperson i HIVIS-studien?

Map

View map

Sjukhusbacken 10
Stockholm