This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mer info finner ni under Engelska sidorna.

Utbildning

  • PostDoc vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
  • Ph.D. Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • MSc. Stockholm Research School in Molecular Life Science.
  • MSc. Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige.

Forskningsbeskrivning

Identifiering samt Blockering av Olikartad Metabolism (Ämnesomsättning) - som en ny måltavla för Anti-cancer behandling

Det är numera välkänt att tumörcellernas ämnesomsättning (metabolism) skiljer sig avsevärt från den ursprungliga normala vävnaden som tumörcellen härstammar ifrån. Tumörcellerna har ett högre behov av näringsämnen/energi i jämförselse med normala friska celler. Detta ökade energibehov sker eftersom tumörcellerna delar sig snabbare och behöver nya byggmaterial såsom proteiner, fetter, DNA, etc. alla komponenter som behövs för att bilda en ny cell. Det finns dock väldigt lite kunskap om metaboliska skillnader inom en tumörsort.

Om man upptäcker nya metaboliska särskiljaktigheter hos tumörer, förväntas det att om man svälter tumörceller på dessa näringsämnen, så leder det till en långsammare tumörtillväxt och i bästa fall eliminering av tumören.

Att påvisa en säregenskap hos tumörer, såsom en förändrad metabolism, har stor potential att upptäcka nya diagnostiska redskap såsom terapeutiska strategier.

 

Forskargrupp ' Cellulär Metabolism':

Matilda Eriksson, PhD, Lab Manager

Boxi Zhang, PhD, PostDoc

Andre Lima Quieroz, PhD, PostDoc

Lyudmila Krassikova, PhD, PostDoc.

 

 

Utvalda Publikationer:

1. Zhang B, Zheng A, Hydbring P, Ambroise G, Ouchida AT, Goiny M, Vakifahmetoglu-Norberg, H, Norberg E. PHGDH Defines a metabolic subtype in lung adenocarcinomas with poor prognosis. Cell Reports 2017 Jun 13;19(11):2289-2303.

Selected as 'Issue Highlight' by Cell Reports.

2. Eriksson M, Ambroise G, Ouchida AT, Queiroz AL, Smith D, Gimenez-Cassina A, Iwanicki MP, Muller PA, Norberg E#, Vakifahmetoglu-Norberg H#. The effect of Mutant p53 Proteins on Glycolysis and Mitochondrial Metabolism. 

Mol Cell Biol. 2017 Nov 28;37(24)      # Co-senior author.

Selected for the Cover volume 37, issue 24.

3. Zhang B, Tornmalm J, Widengren J, Vakifahmetoglu-Norberg H, Norberg E. Characterization of the Role of the Malate Dehydrogenases to Lung Tumor Cell Survival. Journal of Cancer 2017; 8(11):2088-2096. 

4. Norberg E, Stanley IA, Zhou F, Ficarro S, Chapuy B, Chen L, Rodig S, Shipp MA, Marto JA, Danial NN. Differntial Contribution of the Mitochondrial Translation Pathway to the Survival of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Subsets. Cell Death Differentiation. 2017 Feb;24(2):251-262 .

5. Caro P#, Kishan AU#, Norberg E#,  Stanley IA, Chapuy B, Ficarro SB, Polak K, Tondera D, Gounarides J, Yin H, Zhou F, Green MR, Chen L, Monti S, Marto JA, Shipp MA, Danial NN. Metabolic signatures uncover distinct targets in molecular subsets of diffuse large B cell lymphoma. 

Cancer Cell. 2012; 16;22(4):547-60.       # Co-First author.

Selected as 'Issue Highlight' by Cancer Cell and for the Cover of Vol 22, No 4, 2012.

 

Översiktsartiklar:

1. Lima Queiroz A, Vakifahmetoglu-Norberg H, Norberg E. Resistant to Targeted Therapy - Aim for Metabolic Liabilities. Theranostics 2018; 8(7): 2061-2063.

2. Vakifahmetoglu-Norberg H, Ouchida A, Norberg E. The role of Mitochondria in Metabolism and Cell Death. Biochem Biophys Res Commun. (2017) Jan 15;482(3):426-431

As of July/August 2017, this Review received enough citations to place it in the top 1% of the academic field of Biology & Biochemistry (Web of Science).

3. Stanley I, Ribeiro S, Gimenez-Cassina A, Norberg E, Danial NN. Changing appetites: The adaptive advantages of fuel choice.
Trends in Cell Biology. 2014 Feb;24(2):118-27

Open Positions:

1 Master of Science Project, Profiling of Post translational modifications in tumor cells. (start date 2018.)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Dimitris N Chorafas Pris - för bästa doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 2011.
  • The  Lennart Philipson Award and Grant 2015 - Delas ut vartannat år till en forskare på Karolinska Institutet.

Länkar

Laddar publikationer

Karta