This page in English
Laddar profil information

Om mig

Doktorand på institutionen Kvinnors och barns hälsa med forskningsprojektet Motorisk förmåga, gångmönster och livskvalité hos barn med kongenital idiopatisk klumpfot.

Leg. sjukgymnast med anställning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

Utbildning

Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2008

Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2012

Forskningsbeskrivning

Motorisk förmåga, gångmönster och livskvalité hos barn med kongenital idiopatisk klumpfot. 

Projektet har som målsättning att öka kunskapen och i förlängningen behandlingsregim för barn med kongenital idiopatisk klumpfot, den vanligaste fotdeformiteten hos barn. Med våra frågeställningar vill vi se till helheten för barnen med klumpfot och studierna som planeras täcker hela barnets hälsotillstånd inom domänerna kroppsfunktion och struktur samt aktivitet, delaktighet, personliga- och omgivnings faktorer. Specifika frågeställningar inom projektet; Finns det avvikelse i gångmönster och motorisk förmåga hos barn som behandlats för idiopatisk klumpfot? Är det möjligt att träna upp barnets motoriska förmåga? Är barn med idiopatisk klumpfot mindre fysiskt aktiva och delaktiga än jämnåriga kamrater? Finns en ökad förekomst av neuropsykiatrisk problematik hos barn med idiopatisk klumpfot? Projektet startade 2012 som en del av Nationella Forskarskolan inom Vårdvetenskap (NFV).

Publikationer

Gross Motor Skills in Children With Idiopathic Clubfoot and the Association Between Gross Motor Skills, Foot Involvement, Gait, and Foot Motion
Lööf E, Andriesse H, André M, Böhm S, Iversen Md, Broström Ew
Journal of pediatric orthopedics 2017;():-

Gait in 5-year-old children with idiopathic clubfoot: A cohort study of 59 children, focusing on foot involvement and the contralateral foot
Lööf E, Andriesse H, André M, Böhm S, Broström Ew
Acta orthopaedica 2016;87(5):522-8

Karta