This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag doktorerar just nu vid enheten för bioentrepreörskap på Institutionen för lärande, informatik, management och etik. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur patent data kan användas i utvärdering av forskning och i utveckling av innovationsstödsverksamheter inom universitet och högskola. Dessutom är jag intresserad av hur intellektuella tillgångar som uppstår i samarbeten mellan akademi och industry tillvaratas och används. Vidare är jag nyfiken på forskarens roll i patentering och kommersialisering av forskningsresultat. Tillsammans med Charlotta Dahlborg har jag undersökt patenteringsfrekvensen vid KI över en femtonårsperiod. Vi har genom detta arbete utvecklat en metod att identifiera vilka av universitetets forskare som patenterat och vilka individer, företag, universitet och andra organisationer som står som ägare till patent sprugna ur KI forskning.

Utbildning

Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Laddar publikationer

Karta