This page in English
Laddar profil information

Om mig

~~Jag är leg. Sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska och magisterexamen i omvårdnad. Jag arbetar kliniskt som distriktssköterska på Telefonplans Vårdcentral (Praktikertjänst AB). Jag är också doktorand på Sektionen för Allmänmedicin och Primärvård på institutionen NVS (Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle) på Karolinska Institutet. Jag har min arbetsplats för doktorandstudier på Akademiskt primärvårdscentrum (Stockholms Läns Landsting).

Forskningsbeskrivning

~~Mitt doktorandarbete har fokus på sömnbesvär och sömnbehandling i primärvården. Som delarbeten i min avhandling ingår en populationsbaserad studie där vi har undersökt självrapporterat behov av behandling för sömnbesvär, en randomiserad kontrollerad studie där vi har utvärderat effekter av sjuksköterskeledd gruppbehandling för patienter med insomni i primärvården, samt en kvalitativ studie där vi utforskat patienters upplevelse av att ha deltagit i gruppbehandlingen. Min disputation är planerad till 2018.

Laddar publikationer

Karta