This page in English
Laddar profil information

Om mig

~~Efter att ha tagit min magisterexamen inom biomedicin från Uppsala Universitet 2007 har jag spenderat mina år inom medicinsk forskning.
Sedan två år tillbaka är jag doktorand på CPE, Karolinska Institutet. Innan dess arbetade jag som projektkoordinator på samma avdelning och hade ansvaret för datainsamlingen för ett långtidsuppföljningsprojekt om den autoimmuna sjukdomen primär immun trombocytopeni (ITP).
Mitt första jobb på Karolinska Institutet var inom leukemi, jag samlade in data, läste journaler och extraherade data i en forskargrupp. En artikel publicerades utifrån studien som var en undersökning om huruvida riskfaktorer för läkemedel mot myeloproliferativa sjukdomar (MPN) kan påskynda utveckling till leukemi.
ITP projektet fick mig att öppna ögonen för att vilja bli mer aktiv i själva forskningen, och mer insatt i analysmetoderna. Mitt intresse för att börja doktorera blev större och jag läste på och började skriva om immun trombocytopeni.
Primär kronisk ITP är en ovanlig sjukdom om inte har fått så stor uppmärksamhet i förhållande till andra kända autoimmuna sjukdomar. Det är ofta en livslång sjukdom som går i skov och kräver mediciner med ibland besvärliga biverkningar.
Förutom att forska så spenderar jag helst resten av min fritid med att läsa, träna yoga och springa samt umgås med mina nära och kära.
Det jag strävar efter är att min forskning får en klinisk nytta. Epidemiologiska studier är en väg att utforska risker, karaktäristiska egenskaper och utfall av ovanliga sjukdomar, eftersom det är ett titthål in från ett större perspektiv som sedan enskilda patienter kan ha direkt nytta av.
 

Laddar publikationer