This page in English
Laddar profil information

Om mig

Caroline Graff tog läkarexamen 1992 vid Uppsala universitet och disputerade där 1997 i klinisk genetik. Hon gjorde 1997-2001 sin post doc inom mitokondriell biologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

            Hon bedrev 2002-2006 forskning vid institutionen Neurotec, Karolinska Institutet.  Hon blev 2007 docent vid NVS-institutionen, Karolinska Institutet och var under åren 2007-2009 verksam som specialist i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset.            Åren 2009-2010 var hon verksam som högskolelektor i genetisk demensforskning vid NVS-institutionen kombinerat med tjänst som specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

            Hon är sedan 2009 ledamot av FoUU-rådet vid NVS-institutionen, hon ingår i Swedish Brain Power, ett nätverk av ledande hjärnforskare, och är sedan 2011 chef för Hjärnbanken vid Karolinska Institutet. Caroline medverkar i flera internationella samarbetsprojekt som the Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI), Research to Assess Policies and Strategies or Dementia in the Young (Rhapsody),International Genomics of Alzheimer's Project (IGAP) GENFI, EMIF-AD, the European Early-Onset Dementia (EOD) Consortium.

            Caroline Graff utnämndes den 1 oktober 2011 till professor i genetisk demensforskning.

Forskningsbeskrivning

Caroline Graffs forskning syftar till att finna genetiska markörer för neurodegenerativa sjukdomar som demenssjukdomar med särskild fokus på Alzheimers sjukdom och frontotemporallobs demens med och utan ALS. Det skulle öka kunskapen om individuella genetiska riskfaktorer för dessa sjukdomar, kunskap som på sikt skulle kunna omsättas kliniskt bland annat i form av genetisk respektive förebyggande rådgivning. Globalt är drygt 35 miljoner drabbade av demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste, men antalet befaras öka trefaldigt fram till år 2050.

 

 

 

Demens – ett brett symtomspektrum av sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är att samlingsbegrepp för en lång rad sjukdomar där nervsystemet successivt förtvinar. I begreppet ingår förutom Alzheimers och olika demenssjukdomar bland annat ALS, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom.

            Caroline Graff har som klinisk genetiker forskningsfokus riktat främst mot olika demenssjukdomar som Alzheimers och frontallobsdemens. Sjukdomar som sammanlagt omfattar cirka 160 000 personer i landet, varav merparten, cirka 120 000, har Alzheimers.

            - Det är angeläget med nya genetiska rön kring dessa sjukdomar för att kunna ge kvalificerad rådgivning vad gäller ärftlighetsrisk och gentestning. Då skulle vi också aktivt kunna ge förebyggande råd till patienter med hög ärftlighet för demenssjukdomar, förklarar hon.

 

Livstidsrisken för att utveckla en demenssjukdom som Alzheimers är cirka tio procent där hög ålder är den starkaste riskfaktorn. Genetiska riskfaktorer bidrar också i hög utsträckning till sjukdomen och genom livsstilsförändringar kan vi sannolikt påverka den totala risken. Via befolkningsstudier kan vi lära vi oss mer om samspelet mellan arv och miljö, säger Caroline Graff.

            - Fysisk, mental och social stimulans tycks ha en skyddande effekt mot Alzheimers. 

            I vissa mycket ovanliga familjer orsakas sjukdomen av en nedärvd mutation. I pågående kliniska studier på dessa familjer hoppas forskargruppen kunna förstå naturalförloppet av Alzheimers respektive Frontotemporallobs demens (FTD) och utveckla biomarkörer för tidig diagnostik.

            Inom en snar framtid hoppas man också kunna testa nya behandlingsmetoder. Eftersom de ärftliga formerna av Alzheimers och FTD är mycket ovanliga, genomförs dessa studier i nationella och internationella samarbeten.

           

Ett komplicerande faktum är att de neurodegenerativa sjukdomarna ofta har en blandad neuropatologi. Utöver de klassiska amyloida plack och neurofibrillära nystan som ses vid Alzheimers, har forskarna i studier på postmortem hjärnvävnad kunnat påvisa även andra aggregerade proteiner som traditionellt kopplas till andra diagnoser.

            Exempelvis kan aggregerat α-synuklein i hjärnans nervceller påvisas vid Alzheimers på motsvarande sätt som vid den demensform som många med Parkinsons sjukdom utvecklar.

            -Det är därför viktigt att kombinera våra kliniska studier med neuropatologi och driva interdisciplinär forskning, säger Caroline Graff.

 

Ärftligheten bakom frontotemporallobsdemens har under senare år visat sig högre än väntat. Bland annat har hennes grupp kunnat bekräfta att en muterad gen, C9orf72, på kromosom nio bidrar till nära 25 procent av all frontallobsdemens. Genens hela funktion är dock fortfarande okänd.

            - Eftersom en betydande andel patienter med frontotemporallobsdemens och ALS  har den muterade C9orf72 genen, har vi nu fått ett viktigt verktyg för att förstå de bakomliggande sjukdomsmekanismerna, säger Caroline Graff.

            De andra generna involverade vid frontotemporallobsdemens, MAP-Tau och progranulin, är däremot inte lika vanliga. Gemensamt för mutationerna i progranulin och C9orf72 är att de leder till liknande sjukliga förändringar i nervsystemet, med TDP43-proteiner som aggregerar i nervcellerna.

            - Vi vet ännu inte hur progranulin, C9orf72 och TDP43-proteinerna samspelar, men alla proteinerna är på något sätt involverade, även om det är för tidigt att säga vad som är hönan eller ägget.

 

Hur länge dröjer det då innan man kan se resultatet av den forskning som bedrivs på området.

            - När det handlar om Alzheimers är vi just nu inne i en svacka och det kan handla om tio till 20 års hårt arbete. Men motgångar föder nya idéer och har redan resulterat i att forskningsfältet vid Alzheimers har breddats, vilket inger ökat hopp.

            - Har vi tur kan vi däremot vänta ett genombrott vad gäller frontotemporallobsdemens, bland annat i fråga om proteinet TDP43. Detta protein är ju också en markör för vissa former av Alzheimers, säger Caroline Graff.

            I sitt kliniska arbete leder hon familjeutredningarna vid Genetiska Enheten på Minnesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och träffar två familjer per vecka. Hon är sedan förra året chef för Hjärnbanken vid Karolinska Institutet, en biobank för human hjärnvävnad för forskning på hjärnans utveckling, åldrande och sjukdomar. 

Publikationer

Aβ and tau prion-like activities decline with longevity in the Alzheimer's disease human brain
Aoyagi A, Condello C, Stöhr J, Yue W, Rivera Bm, Lee Jc, et al
Science translational medicine 2019;11(490):-

Cerebral perfusion changes in presymptomatic genetic frontotemporal dementia: a GENFI study
Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (genfi) , Mutsaerts Hjmm, Mirza Ss, Petr J, Thomas Dl, Cash Dm, et al
Brain : a journal of neurology 2019;142(4):1108-1120

Confirmation of high frequency of C9orf72 mutations in patients with frontotemporal dementia from Sweden
Öijerstedt L, Chiang Hh, Björkström J, Forsell C, Lilius L, Lindström Ak, et al
Neurobiology of aging 2019;():-

Conformation-specific antibodies against multiple amyloid protofibril species from a single amyloid immunogen
Bonito-oliva A, Schedin-weiss S, Younesi Ss, Tiiman A, Adura C, Paknejad N, et al
Journal of cellular and molecular medicine 2019;23(3):2103-2114

Functional network resilience to pathology in presymptomatic genetic frontotemporal dementia
Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (genfi), Rittman T, Borchert R, Jones S, Van Swieten J, Borroni B, et al
Neurobiology of aging 2019;77():169-177

Genetic meta-analysis of diagnosed Alzheimer's disease identifies new risk loci and implicates Aβ, tau, immunity and lipid processing
Genetic And Environmental Risk In Ad/defining Genetic Polygenic And Environmental Risk For Alzheimer’s Disease Consortium (gerad/perades), Cohorts For Heart And Aging Research In Genomic Epidemiology Consortium (charge), European Alzheimer’s Disease Initiative (eadi), Alzheimer Disease Genetics Consortium (adgc), Kunkle Bw, Grenier-boley B, et al
Nature genetics 2019;51(3):414-430

Genome-wide analyses as part of the international FTLD-TDP whole-genome sequencing consortium reveals novel disease risk factors and increases support for immune dysfunction in FTLD
Pottier C, Ren Y, Perkerson Rb, Baker M, Jenkins Gd, Van Blitterswijk M, et al
Acta neuropathologica 2019;137(6):879-899

Identification of evolutionarily conserved gene networks mediating neurodegenerative dementia
Int Frontotemporal Dementia Gen, Swarup V, Hinz Fi, Rexach Je, Noguchi K, Toyoshiba H, et al
NATURE MEDICINE 2019;25(1):152-164

Novel CSF biomarkers in genetic frontotemporal dementia identified by proteomics
Van Der Ende El, Meeter Lh, Stingl C, Van Rooij Jgj, Stoop Mp, Nijholt Dat, et al
Annals of clinical and translational neurology 2019;6(4):698-707

Spatiotemporal analysis for detection of pre-symptomatic shape changes in neurodegenerative diseases: Initial application to the GENFI cohort
Genetic Ftd Initiative Genfi, Cury C, Durrleman S, Cash Dm, Lorenzi M, Nicholas Jm, et al
NeuroImage 2019;188():282-290

The inner fluctuations of the brain in presymptomatic Frontotemporal Dementia: The chronnectome fingerprint
Genetic Ftd Initiative Genfi, Premi E, Calhoun Vd, Diano M, Gazzina S, Cosseddu M, et al
NeuroImage 2019;189():645-654

Transethnic meta-analysis of rare coding variants in PLCG2, ABI3, and TREM2 supports their general contribution to Alzheimer's disease
Dalmasso Mc, Brusco Li, Olivar N, Muchnik C, Hanses C, Milz E, et al
Translational psychiatry 2019;9(1):55-

A C6orf10/LOC101929163 locus is associated with age of onset in C9orf72 carriers
International Ftd-genomics Consortium (ifgc) , Zhang M, Ferrari R, Tartaglia Mc, Keith J, Surace Ei, et al
Brain : a journal of neurology 2018;141(10):2895-2907

Common and rare TBK1 variants in early-onset Alzheimer disease in a European cohort
Eu Eod Consortium, Belneu Consortium, Verheijen J, Van Der Zee J, Gijselinck I, Van Den Bossche T, et al
Neurobiology of aging 2018;62():245.e1-245.e7

Comparison of arterial spin labeling registration strategies in the multi-center GENetic frontotemporal dementia initiative (GENFI)
Genfi Investigators, Mutsaerts Hjmm, Petr J, Thomas Dl, De Vita E, Cash Dm, et al
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI 2018;47(1):131-140

Differences in proliferation rate between CADASIL and control vascular smooth muscle cells are related to increased TGFβ expression
Panahi M, Yousefi Mesri N, Samuelsson Eb, Coupland Kg, Forsell C, Graff C, et al
Journal of cellular and molecular medicine 2018;22(6):3016-3024

Distinct Neuroanatomical Correlates of Neuropsychiatric Symptoms in the Three Main Forms of Genetic Frontotemporal Dementia in the GENFI Cohort
Genetic Ftd Initiative Genfi, Sellami L, Bocchetta M, Masellis M, Cash Dm, Dick Km, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;65(1):147-163

Distinct patterns of brain atrophy in Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (GENFI) cohort revealed by visual rating scales
Genetic Ftd Initiative (genfi), Fumagalli Gg, Basilico P, Arighi A, Bocchetta M, Dick Km, et al
Alzheimer's research & therapy 2018;10(1):46-

Downregulation of exosomal miR-204-5p and miR-632 as a biomarker for FTD: a GENFI study
Genetic Ftd Initiative (genfi), Schneider R, Mckeever P, Kim T, Graff C, Van Swieten Jc, et al
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 2018;89(8):851-858

Findings from the Swedish Study on Familial Alzheimer's Disease Including the APP Swedish Double Mutation
Thordardottir S, Graff C
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2018;64(s1):S491-S496

Generation of a human induced pluripotent stem cell line (LL008 1.4) from a familial Alzheimer's disease patient carrying a double KM670/671NL (Swedish) mutation in APP gene
Oksanen M, Hyötyläinen I, Voutilainen J, Puttonen Ka, Hämäläinen Rh, Graff C, et al
Stem cell research 2018;31():181-185

Immune-related genetic enrichment in frontotemporal dementia: An analysis of genome-wide association studies
Int Ftd-genomics Consortium, Broce I, Karch Cm, Wen N, Fan Cc, Wang Yp, et al
PLOS MEDICINE 2018;15(1):e1002487-

Patterns of gray matter atrophy in genetic frontotemporal dementia: results from the GENFI study
Genetic Ftd Initiative Genfi, Cash Dm, Bocchetta M, Thomas Dl, Dick Km, Van Swieten Jc, et al
Neurobiology of aging 2018;62():191-196

Phenotypic variability and neuropsychological findings associated with C9orf72 repeat expansions in a Bulgarian dementia cohort
Mehrabian S, Thonberg H, Raycheva M, Lilius L, Stoyanova K, Forsell C, et al
PloS one 2018;13(12):e0208383-

Poly(GP), neurofilament and grey matter deficits in C9orf72 expansion carriers
Meeter Lhh, Gendron Tf, Sias Ac, Jiskoot Lc, Russo Sp, Donker Kaat L, et al
Annals of clinical and translational neurology 2018;5(5):583-597

Potential genetic modifiers of disease risk and age at onset in patients with frontotemporal lobar degeneration and GRN mutations: a genome-wide association study
Pottier C, Zhou X, Perkerson Rb, Baker M, Jenkins Gd, Serie Dj, et al
The Lancet. Neurology 2018;17(6):548-558

Presymptomatic white matter integrity loss in familial frontotemporal dementia in the GENFI cohort: A cross-sectional diffusion tensor imaging study
Genetic Frontotemporal Dementia Initiative (genfi), Jiskoot Lc, Bocchetta M, Nicholas Jm, Cash Dm, Thomas D, et al
Annals of clinical and translational neurology 2018;5(9):1025-1036

Progranulin plasma levels predict the presence of GRN mutations in asymptomatic subjects and do not correlate with brain atrophy: results from the GENFI study
Genetic Ftd Initiative (genfi), Galimberti D, Fumagalli Gg, Fenoglio C, Cioffi Smg, Arighi A, et al
Neurobiology of aging 2018;62():245.e9-245.e12

Reduced penetrance of the PSEN1 H163Y autosomal dominant Alzheimer mutation: a 22-year follow-up study
Thordardottir S, Rodriguez-vieitez E, Almkvist O, Ferreira D, Saint-aubert L, Kinhult-ståhlbom A, et al
Alzheimer's research & therapy 2018;10(1):45-

Structural heterogeneity and intersubject variability of Aβ in familial and sporadic Alzheimer's disease
Condello C, Lemmin T, Stöhr J, Nick M, Wu Y, Maxwell Am, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2018;115(4):E782-E791

The Bri2 and Bri3 BRICHOS Domains Interact Differently with Aβ42 and Alzheimer Amyloid Plaques
Dolfe L, Tambaro S, Tigro H, Del Campo M, Hoozemans Jjm, Wiehager B, et al
Journal of Alzheimer's disease reports 2018;2(1):27-39

Uncovering the heterogeneity and temporal complexity of neurodegenerative diseases with Subtype and Stage Inference
Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (adni), Genetic Ftd Initiative (genfi), Young Al, Marinescu Rv, Oxtoby Np, Bocchetta M, et al
Nature communications 2018;9(1):4273-

Cognitive reserve and TMEM106B genotype modulate brain damage in presymptomatic frontotemporal dementia: a GENFI study
Genetic Ftd Initiative (genfi), Premi E, Grassi M, Van Swieten J, Galimberti D, Graff C, et al
Brain : a journal of neurology 2017;140(6):1784-1791

Deleterious ABCA7 mutations and transcript rescue mechanisms in early onset Alzheimer's disease
European Early-onset Dementia (eu Eod) Consortium, De Roeck A, Van Den Bossche T, Van Der Zee J, Verheijen J, De Coster W, et al
Acta neuropathologica 2017;134(3):475-487

Gene-based association studies report genetic links for clinical subtypes of frontotemporal dementia
International Ftd-genomics Consortium, Mishra A, Ferrari R, Heutink P, Hardy J, Pijnenburg Y, et al
Brain : a journal of neurology 2017;140(5):1437-1446

Identification and description of three families with familial Alzheimer disease that segregate variants in the SORL1 gene
Thonberg H, Chiang Hh, Lilius L, Forsell C, Lindström Ak, Johansson C, et al
Acta neuropathologica communications 2017;5(1):43-

No common founder for C9orf72 expansion mutation in Sweden
Chiang Hh, Forsell C, Lindström Ak, Lilius L, Thonberg H, Nennesmo I, et al
Journal of human genetics 2017;62(2):321-324

Overall and domain-specific life satisfaction when living with familial Alzheimer's disease risk: A quantitative approach
Bergman M, Graff C, Eriksdotter M, Schuster M, Fugl-meyer Ks
Nursing & health sciences 2017;19(4):452-458

Predicting Cognitive Decline across Four Decades in Mutation Carriers and Non-carriers in Autosomal-Dominant Alzheimer's Disease
Almkvist O, Rodriguez-vieitez E, Thordardottir S, Amberla K, Axelman K, Basun H, et al
Journal of the International Neuropsychological Society : JINS 2017;23(3):195-203

Rare coding variants in PLCG2, ABI3, and TREM2 implicate microglial-mediated innate immunity in Alzheimer's disease
Aruk Consortium, Gerad/perades Charge Adgc Eadi, Sims R, Van Der Lee Sj, Naj Ac, Bellenguez C, et al
Nature genetics 2017;49(9):1373-1384

REST suppression mediates neural conversion of adult human fibroblasts via microRNA-dependent and -independent pathways
Drouin-ouellet J, Lau S, Brattås Pl, Rylander Ottosson D, Pircs K, Grassi Da, et al
EMBO molecular medicine 2017;9(8):1117-1131

Susceptible genes and disease mechanisms identified in frontotemporal dementia and frontotemporal dementia with Amyotrophic Lateral Sclerosis by DNA-methylation and GWAS
International Ftd-genomics Consortium, Taskesen E, Mishra A, Van Der Sluis S, Ferrari R, Veldink Jh, et al
Scientific reports 2017;7(1):8899-

TBK1 Mutation Spectrum in an Extended European Patient Cohort with Frontotemporal Dementia and Amyotrophic Lateral Sclerosis
Van Der Zee J, Gijselinck I, Van Mossevelde S, Perrone F, Dillen L, Heeman B, et al
Human mutation 2017;38(3):297-309

The effects of different familial Alzheimer's disease mutations on APP processing in vivo
Thordardottir S, Kinhult Ståhlbom A, Almkvist O, Thonberg H, Eriksdotter M, Zetterberg H, et al
Alzheimer's research & therapy 2017;9(1):9-

The Effects of Gene Mutations on Default Mode Network in Familial Alzheimer's Disease
Li X, Westman E, Thordardottir S, Ståhlbom Ak, Almkvist O, Blennow K, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2017;56(1):327-334

The interactive effect of demographic and clinical factors on hippocampal volume: A multicohort study on 1958 cognitively normal individuals
Australian Imaging Biomarkers And Lifestyle Study Of Ageing (aibl) Research Group, The Addneuromed Consortium For The Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (adni), Ferreira D, Hansson O, Barroso J, Molina Y, et al
Hippocampus 2017;27(6):653-667

White matter hyperintensities are seen only in GRN mutation carriers in the GENFI cohort
Genetic Ftd Initiative Genfi, Sudre Ch, Bocchetta M, Cash D, Thomas Dl, Woollacott I, et al
NeuroImage. Clinical 2017;15():171-180

A comprehensive study of the genetic impact of rare variants in SORL1 in European early-onset Alzheimer's disease
Verheijen J, Van Den Bossche T, Van Der Zee J, Engelborghs S, Sanchez-valle R, Lladó A, et al
Acta neuropathologica 2016;132(2):213-24

Autophagic and lysosomal defects in human tauopathies: analysis of post-mortem brain from patients with familial Alzheimer disease, corticobasal degeneration and progressive supranuclear palsy
Piras A, Collin L, Grüninger F, Graff C, Rönnbäck A
Acta neuropathologica communications 2016;4():22-

Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society
Winblad B, Amouyel P, Andrieu S, Ballard C, Brayne C, Brodaty H, et al
The Lancet. Neurology 2016;15(5):455-532

Diverging longitudinal changes in astrocytosis and amyloid PET in autosomal dominant Alzheimer's disease
Rodriguez-vieitez E, Saint-aubert L, Carter Sf, Almkvist O, Farid K, Schöll M, et al
Brain : a journal of neurology 2016;139(Pt 3):922-36

Effect of the Interplay Between Genetic and Behavioral Risks on Survival After Age 75
Rizzuto D, Keller L, Orsini N, Graff C, Bäckman L, Bellocco R, et al
Journal of the American Geriatrics Society 2016;64(12):2440-2447

Ethical aspects of a predictive test for Huntington's Disease: A long term perspective
Andersson Pl, Petersén Å, Graff C, Edberg Ak
Nursing ethics 2016;23(5):565-75

Increased Epileptiform EEG Activity and Decreased Seizure Threshold in Arctic APP Transgenic Mouse Model of Alzheimer's Disease
Ziyatdinova S, Rönnbäck A, Gurevicius K, Miszczuk D, Graff C, Winblad B, et al
Current Alzheimer research 2016;13(7):817-30

Mitochondrial dysfunction in a transgenic mouse model expressing human amyloid precursor protein (APP) with the Arctic mutation
Rönnbäck A, Pavlov Pf, Mansory M, Gonze P, Marlière N, Winblad B, et al
Journal of neurochemistry 2016;136(3):497-502

Neurofilament light chain: a biomarker for genetic frontotemporal dementia
Meeter Lh, Dopper Eg, Jiskoot Lc, Sanchez-valle R, Graff C, Benussi L, et al
Annals of clinical and translational neurology 2016;3(8):623-36

RHAPSODY - Internet-based support for caregivers of people with young onset dementia: program design and methods of a pilot study
Kurz A, Bakker C, Böhm M, Diehl-schmid J, Dubois B, Ferreira C, et al
International psychogeriatrics 2016;28(12):2091-2099

Telomerase Gene (hTERT) and Survival: Results From Two Swedish Cohorts of Older Adults
Kalpouzos G, Rizzuto D, Keller L, Fastbom J, Santoni G, Angleman S, et al
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2016;71(2):188-95

The meaning of living close to a person with Alzheimer disease
Bergman M, Graff C, Eriksdotter M, Fugl-meyer Ks, Schuster M
Medicine, health care, and philosophy 2016;19(3):341-9

Antemortem Prediction of Braak Stage
Carlson Jo, Gatz M, Pedersen Nl, Graff C, Nennesmo I, Lindström Ak, et al
Journal of neuropathology and experimental neurology 2015;74(11):1061-70

Convergent genetic and expression data implicate immunity in Alzheimer's disease
Mrc Cfas, Int Genomics Alzheimer's Dis Conso, Jones L, Lambert Jc, Wang Ls, Choi Sh, et al
ALZHEIMERS & DEMENTIA 2015;11(6):658-71

DNMT3A moderates cognitive decline in subjects with mild cognitive impairment: replicated evidence from two mild cognitive impairment cohorts
Chouliaras L, Kenis G, Visser Pj, Scheltens P, Tsolaki M, Jones Rw, et al
EPIGENOMICS 2015;7(4):533-7

Early astrocytosis in autosomal dominant Alzheimer's disease measured in vivo by multi-tracer positron emission tomography
Schöll M, Carter Sf, Westman E, Rodriguez-vieitez E, Almkvist O, Thordardottir S, et al
Scientific reports 2015;5():16404-

Effects of vascular risk factors and APOE ε4 on white matter integrity and cognitive decline
Wang R, Fratiglioni L, Laukka Ej, Lövdén M, Kalpouzos G, Keller L, et al
Neurology 2015;84(11):1128-35

Genetic variability in SQSTM1 and risk of early-onset Alzheimer dementia: a European early-onset dementia consortium study
Belneu Consortium And Of The Eu Eod Consortium, Cuyvers E, Van Der Zee J, Bettens K, Engelborghs S, Vandenbulcke M, et al
Neurobiology of aging 2015;36(5):2005.e15-22

HHEX_23 AA Genotype Exacerbates Effect of Diabetes on Dementia and Alzheimer Disease: A Population-Based Longitudinal Study
Xu Wl, Pedersen Nl, Keller L, Kalpouzos G, Wang Hx, Graff C, et al
PLoS medicine 2015;12(7):e1001853-

Magnified effects of the COMT gene on white-matter microstructure in very old age
Papenberg G, Lövdén M, Laukka Ej, Kalpouzos G, Keller L, Graff C, et al
Brain structure & function 2015;220(5):2927-38

Microstructural White Matter Properties Mediate the Association between APOE and Perceptual Speed in Very Old Persons without Dementia
Laukka Ej, Lövdén M, Kalpouzos G, Papenberg G, Keller L, Graff C, et al
PloS one 2015;10(8):e0134766-

Preclinical cerebrospinal fluid and volumetric magnetic resonance imaging biomarkers in Swedish familial Alzheimer's disease
Thordardottir S, Ståhlbom Ak, Ferreira D, Almkvist O, Westman E, Zetterberg H, et al
Journal of Alzheimer's disease : JAD 2015;43(4):1393-402

Presymptomatic cognitive and neuroanatomical changes in genetic frontotemporal dementia in the Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI) study: a cross-sectional analysis
Rohrer Jd, Nicholas Jm, Cash Dm, Van Swieten J, Dopper E, Jiskoot L, et al
The Lancet. Neurology 2015;14(3):253-62

Rare Variants in PLD3 Do Not Affect Risk for Early-Onset Alzheimer Disease in a European Consortium Cohort
Belgium Neurology (belneu) Consortium And The European Early-onset Dementia (eu Eod) Consortium, Cacace R, Van Den Bossche T, Engelborghs S, Geerts N, Laureys A, et al
Human mutation 2015;36(12):1226-35

Resolution of inflammation is altered in Alzheimer's disease
Wang X, Zhu M, Hjorth E, Cortés-toro V, Eyjolfsdottir H, Graff C, et al
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association 2015;11(1):40-50.e1

White matter changes in familial Alzheimer's disease
Li X, Westman E, Ståhlbom Ak, Thordardottir S, Almkvist O, Blennow K, et al
Journal of internal medicine 2015;278(2):211-8

Amyloid-β peptide induces mitochondrial dysfunction by inhibition of preprotein maturation
Mossmann D, Vögtle Fn, Taskin Aa, Teixeira Pf, Ring J, Burkhart Jm, et al
Cell metabolism 2014;20(4):662-9

Frontotemporal dementia and its subtypes: a genome-wide association study
Ferrari R, Hernandez Dg, Nalls Ma, Rohrer Jd, Ramasamy A, Kwok Jb, et al
The Lancet. Neurology 2014;13(7):686-99

Genetic analysis suggests lysosomal and immune system involvement in frontotemporal dementia
North Amer Brain Expression, Uk Brain Expression Consortium, French Res Network Ftld Ftld-als, European Early-onset Dementia, Belgian Neurology Consortium, Ferrari R, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2014;:S25-S26

Gene-wide analysis detects two new susceptibility genes for Alzheimer's disease
United Kingdom Brain Expression Consortium, Cardiovascular Health Study (chs), Escott-price V, Bellenguez C, Wang Ls, Choi Sh, et al
PloS one 2014;9(6):e94661-

Interactive effects of KIBRA and CLSTN2 polymorphisms on episodic memory in old-age unipolar depression
Pantzar A, Laukka Ej, Atti Ar, Papenberg G, Keller L, Graff C, et al
Neuropsychologia 2014;62():137-42

Lesion of the subiculum reduces the spread of amyloid beta pathology to interconnected brain regions in a mouse model of Alzheimer's disease
George S, Rönnbäck A, Gouras Gk, Petit Gh, Grueninger F, Winblad B, et al
Acta neuropathologica communications 2014;2():17-

Neuropathological characterization of two siblings carrying the MAPT S305S mutation demonstrates features resembling argyrophilic grain disease
Rönnbäck A, Nennesmo I, Tuominen H, Grueninger F, Viitanen M, Graff C
Acta neuropathologica 2014;127(2):297-8

Rare mutations in SQSTM1 modify susceptibility to frontotemporal lobar degeneration
Van Der Zee J, Van Langenhove T, Kovacs Gg, Dillen L, Deschamps W, Engelborghs S, et al
Acta neuropathologica 2014;128(3):397-410

The benefits of staying active in old age: physical activity counteracts the negative influence of PICALM, BIN1, and CLU risk alleles on episodic memory functioning
Ferencz B, Laukka Ej, Welmer Ak, Kalpouzos G, Angleman S, Keller L, et al
Psychology and aging 2014;29(2):440-9

[Alzheimer's disease and genetics]
Rongve A, Årsland D, Graff C
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2013;133(14):1449-52

A Pan-European Study of the C9orf72 Repeat Associated with FTLD: Geographic Prevalence, Genomic Instability, and Intermediate Repeats
European Early-onset Dementia Eod, Van Der Zee J, Gijselinck I, Dillen L, Van Langenhove T, Theuns J, et al
HUMAN MUTATION 2013;34(2):363-73

Ethical aspects of undergoing a predictive genetic testing for Huntington's disease
Andersson Pl, Juth N, Petersén Å, Graff C, Edberg Ak
Nursing ethics 2013;20(2):189-99

Genetic effects on old-age cognitive functioning: a population-based study
Laukka Ej, Lövdén M, Herlitz A, Karlsson S, Ferencz B, Pantzar A, et al
Psychology and aging 2013;28(1):262-74

Genome-wide haplotype association study identifies the FRMD4A gene as a risk locus for Alzheimer's disease
Lambert Jc, Grenier-boley B, Harold D, Zelenika D, Chouraki V, Kamatani Y, et al
Molecular psychiatry 2013;18(4):461-70

Meta-analysis of 74,046 individuals identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer's disease
Charge, Adgc, Gerad, Eadi, Lambert Jc, Ibrahim-verbaas Ca, et al
NATURE GENETICS 2013;45(12):1452-8

Modulation of the endoplasmic reticulum-mitochondria interface in Alzheimer's disease and related models
Hedskog L, Pinho Cm, Filadi R, Rönnbäck A, Hertwig L, Wiehager B, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013;110(19):7916-21

Novel progranulin mutations with reduced serum-progranulin levels in frontotemporal lobar degeneration
Chiang Hh, Forsell C, Lilius L, Öijerstedt L, Thordardottir S, Shanmugarajan K, et al
European journal of human genetics : EJHG 2013;21(11):1260-5

Partial tetrasomy 14 associated with multiple malformations
Winberg J, Lagerstedt Robinson K, Naess K, Lesko N, Wibom R, Liedén A, et al
American journal of medical genetics. Part A 2013;161A(6):1284-90

The Association Between APOE epsilon 4 and Alzheimer-type Dementia Among Memory Clinic Patients is Confined to those with a Higher Education. The DESCRIPA Study
Vermeiren Apa, Bosma H, Visser Pj, Zeegers Mp, Graff C, Ewers M, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2013;35(2):241-6

The influence of APOE and TOMM40 polymorphisms on hippocampal volume and episodic memory in old age
Ferencz B, Laukka Ej, Lövdén M, Kalpouzos G, Keller L, Graff C, et al
Frontiers in human neuroscience 2013;7():198-

The pathogenic aβ43 is enriched in familial and sporadic Alzheimer disease
Sandebring A, Welander H, Winblad B, Graff C, Tjernberg Lo
PloS one 2013;8(2):e55847-

Age-dependent variation of genotypes in MHC II transactivator gene (CIITA) in controls and association to type 1 diabetes
Better Diabetes Diagnosis Study Group, Diabetes Incidence In Sweden Study Group, Swedish Childhood Diabetes Study Group, Gyllenberg A, Asad S, Piehl F, et al
Genes and immunity 2012;13(8):632-40

Age Dependent Variation of Genotypes in MHCII Transactivator Gene (CIITA) in Controls and Association to Type 1 Diabetes
Better Diabetes Diagnosis Grp, Diabetes Incidence Sweden Study Gr, Swedish Childhood Diabetes Study G, Gyllenberg A, Asad S, Piehl F, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012;76(2):202-203

Amyloid neuropathology in the single Arctic APP transgenic model affects interconnected brain regions
Ronnback A, Sagelius H, Bergstedt Kd, Naslund J, Westermark Gt, Winblad B, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2012;33(4):831.e11-9

Amyloid precursor protein accumulates in aggresomes in response to proteasome inhibitor
Dehvari N, Mahmud T, Persson J, Bengtsson T, Graff C, Winblad B, et al
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2012;60(5):533-42

Biochemical Studies of Poly-T Variants in the Alzheimer's Disease Associated TOMM40 Gene
Hedskog L, Brohede J, Wiehager B, Pinho Cm, Revathikumar P, Lilius L, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2012;31(3):527-36

DEPRESSION IN COMBINATION WITH KIBRA "CC" AND CLSTN2 "TT" ALLELES IS ASSOCIATED WITH POORER EPISODIC MEMORY PERFORMANCE
Pantzar A, Laukka Ej, Karlsson S, Atti Ar, Graff C, Keller L, et al
EUROPEAN PSYCHIATRY 2012;

GENFI - The GENetic Frontotemporal dementia Initiative
Rohrer J, Frisoni Gb, Galimberti D, Masellis M, Rowe Jb, Borroni B, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2012;:81-82

Incidence and penetrance of C9orf72 hexanucleotide repeat expansion in Swedish FTLD cases and families
Thonberg H, Chiang Hh, Van Der Zee J, Ferrari R, Mok K, Van Broeckhoven C, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2012;:90-91

Low PiB PET retention in presence of pathologic CSF biomarkers in Arctic APP mutation carriers
Scholl M, Wall A, Thordardottir S, Ferreira D, Bogdanovic N, Langstrom B, et al
NEUROLOGY 2012;79(3):229-36

Novel TARDBP mutations in Nordic ALS patients
Chiang Hh, Andersen Pm, Tysnes Ob, Gredal O, Christensen Pb, Graff C
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2012;57(5):316-9

Progranulin Mutations Resulting in Reduced Serum-progranulin Levels were Detected in Frontotemporal Dementia Patients
Chiang Hh, Forsell C, Lilius L, Oijerstedt L, Thordardottir S, Shanmugarajan K, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2012;:85-85

Altered enzymatic activity and allele frequency of OMI/HTRA2 in Alzheimer's disease
Westerlund M, Behbahani H, Gellhaar S, Forsell C, Belin Ac, Anvret A, et al
FASEB JOURNAL 2011;25(4):1345-52

Association of TMEM106B Gene Polymorphism With Age at Onset in Granulin Mutation Carriers and Plasma Granulin Protein Levels
Cruchaga C, Graff C, Chiang Hh, Wang J, Hinrichs Al, Spiegel N, et al
ARCHIVES OF NEUROLOGY 2011;68(5):581-6

Glucose metabolism and PIB binding in carriers of a His163Tyr presenilin 1 mutation
Scholl M, Almkvist O, Axelman K, Stefanova E, Wall A, Westman E, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2011;32(8):1388-99

Linkage Analysis of Autopsy-Confirmed Familial Alzheimer Disease Supports an Alzheimer Disease Locus in 8q24
Sillen A, Brohede J, Forsell C, Lilius L, Andrade J, Odeberg J, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2011;31(2):109-18

Linkage to the 8p21.1 Region Including the CLU Gene in Age at Onset Stratified Alzheimer's Disease Families
Sillen A, Lilius L, Forsell C, Kimura T, Winblad B, Graff C
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2011;23(1):13-20

Mutation screening of patients with Alzheimer disease identifies APP locus duplication in a Swedish patient
Thonberg H, Fallström M, Björkström J, Schoumans J, Nennesmo I, Graff C
BMC research notes 2011;4():476-

Progressive neuropathology and cognitive decline in a single Arctic APP transgenic mouse model
Ronnback A, Zhu Sw, Dillner K, Aoki M, Lilius L, Naslund J, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2011;32(2):280-92

Regional Differences in Effects of APOE epsilon 4 on Cognitive Impairment in Non-Demented Subjects
Norberg J, Graff C, Almkvist O, Ewers M, Frisoni Gb, Frolich L, et al
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2011;32(2):135-42

The Obesity Related Gene, FTO, Interacts with APOE and is Associated with Alzheimer's Disease Risk: A Prospective Cohort Study
Keller L, Xu Wl, Wang Hx, Winblad B, Fratiglioni L, Graff C
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2011;23(3):461-9

A DNA Methylation Study of the Amyloid Precursor Protein Gene in Several Brain Regions from Patients with Familial Alzheimer Disease
Brohede J, Rinde M, Winblad B, Graff C
JOURNAL OF NEUROGENETICS 2010;24(4):179-81

A functional polymorphism in the HMGCR promoter affects transcriptional activity but not the risk for Alzheimer disease in Swedish populations
Keller L, Murphy C, Wang Hx, Fratiglioni L, Olin M, Gafvels M, et al
BRAIN RESEARCH 2010;:185-91

Genetic and biochemical studies of SNPs of the mitochondrial A beta-degrading protease, hPreP
Pinho Cm, Bjork Bf, Alikhani N, Backman Hg, Eneqvist T, Fratiglioni L, et al
NEUROSCIENCE LETTERS 2010;469(2):204-8

Genetic association to the amyloid plaque associated protein gene COL25A1 in Alzheimer's disease
Forsell C, Bjork Bf, Lilius L, Axelman K, Fabre Sf, Fratiglioni L, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2010;31(3):409-15

Linkage to 20p13 including the ANGPT4 gene in families with mixed Alzheimer's disease and vascular dementia
Sillen A, Brohede J, Lilius L, Forsell C, Andrade J, Odeberg J, et al
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2010;55(10):649-55

MEMORY FOR OBJECT LOCATIONS IN PRECLINICAL HUNTINGTON'S DISEASE
Frick A, Wahlin A, Graff C, Byrne G, Wahlin Tbr
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 2010;:A32-A32

The PSEN1 I143T mutation in a Swedish family with Alzheimer's disease: clinical report and quantification of A beta in different brain regions
Keller L, Welander H, Chiang Hh, Tjernberg Lo, Nennesmo I, Wallin Ak, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2010;18(11):1202-8

A beta 43 is more frequent than A beta 40 in amyloid plaque cores from Alzheimer disease brains
Welander H, Franberg J, Graff C, Sundstrom E, Winblad B, Tjernberg Lo
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 2009;110(2):697-706

APOE-related mortality: Effect of dementia, cardiovascular disease and gender
Rosvall L, Rizzuto D, Wang Hx, Winblad B, Graff C, Fratiglioni L
NEUROBIOLOGY OF AGING 2009;30(10):1545-51

Expanded high-resolution genetic study of 109 Swedish families with Alzheimer's disease
Sillen A, Andrade J, Lilius L, Forsell C, Axelman K, Odeberg J, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2008;16(2):202-8

[Genetic testing of risk alleles of common diseases. Critical scrutiny of clinical applicability]
Graff C, Norden-skjöld M
Lakartidningen 2008;105(11):812-4

Progranulin mutation causes frontotemporal dementia in the Swedish Karolinska family
Chiang Hh, Rosvall L, Brohede J, Axelman K, Bjork Bf, Nennesmo I, et al
ALZHEIMERS & DEMENTIA 2008;4(6):414-20

Association study of two genetic variants in mitochondrial transcription factor A (TFAM) in Alzheimer's and Parkinson's disease
Belin Ac, Bjork Bf, Westerlund M, Galter D, Sydow O, Lind C, et al
NEUROSCIENCE LETTERS 2007;420(3):257-62

Positive association between risk for late-onset Alzheimer disease and genetic variation in IDE
Bjork Bf, Katzov H, Kehoe P, Fratiglioni L, Winblad B, Prince Ja, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2007;28(9):1374-80

The use of grid computing to drive data-intensive genetic research
Andrade J, Andersen M, Sillen A, Graff C, Odeberg J
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2007;15(6):694-702

Genome scan on Swedish Alzheimer's disease families
Sillen A, Forsell C, Lilius L, Axwlman K, Bjork Bf, Onkamo P, et al
MOLECULAR PSYCHIATRY 2006;11(2):182-6

APOE genotype in MCI
Graff C
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:20-20

A unique gene expression signature discriminates familial Alzheimer's disease mutation carriers from their wild-type siblings
Nagasaka Y, Dillner K, Ebise H, Teramoto R, Nakagawa H, Lilius L, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2005;102(41):14854-9

SveDem, how do you do, Sweden?
Spangberg K, Jonhagen Me, Fratiglioni L, Graff C, Minthon L, Sandman Po, et al
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 2005;:337-338

Genetic aspects of Alzheimer's disease
Zekanowski C, Religa D, Graff C, Filipek S, Kuznicki J
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS 2004;64(1):19-31

Genome scan on Swedish Alzheimer's disease multiplex families
Graff C, Sillen A, Forsell C, Lilius L, Axelman K, Fakhri B, et al
NEUROBIOLOGY OF AGING 2004;:S493-S493

Mild cognitive impairment - beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment
Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, Jelic V, Fratiglioni L, Wahlund Lo, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2004;256(3):240-6

Genotyping of apolipoprotein E: comparative evaluation of different protocols
Ingelsson M, Shin Y, Irizarry Mc, Hyman Bt, Lilius L, Forsell C, et al
Current protocols in human genetics 2003;Chapter 9():-

No association between polymorphisms in the neprilysin promoter region and Swedish Alzheimer's disease patients
Lilius L, Forsell C, Axelman K, Winblad B, Graff C, Tjernberg L
NEUROSCIENCE LETTERS 2003;337(2):111-3

Increased mitochondrial mass in mitochondrial myopathy mice
Wredenberg A, Wibom R, Wilhelmsson H, Graff C, Wiener Hh, Burden Sj, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2002;99(23):15066-71

Mitochondrial diseases
Graff C, Bui Th, Larsson Ng
BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 2002;16(5):715-28

Complex genetic counselling and prenatal analysis in a woman with external ophthalmoplegia and deleted mtDNA
Graff C, Wredenberg A, Silva Jp, Bui Th, Borg K, Larsson Ng
PRENATAL DIAGNOSIS 2000;20(5):426-31

Impaired insulin secretion and beta-cell loss in tissue-specific knockout mice with mitochondrial diabetes
Silva Jp, Kohler M, Graff C, Oldfors A, Magnuson Ma, Berggren Po, et al
NATURE GENETICS 2000;26(3):336-40

Dilated cardiomyopathy and atrioventricular conduction blocks induced by heart-specific inactivation of mitochondrial DNA gene expression
Wang Jm, Wilhelmsson H, Graff C, Li H, Oldfors A, Rustin P, et al
NATURE GENETICS 1999;21(1):133-7

Mitochondrial medicine - recent advances
Graff C, Clayton Da, Larsson Ng
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1999;246(1):11-23

Failure to achieve gene conversion with chimeric circular oligonucleotides: Potentially misleading PCR artifacts observed
Zhang Zp, Eriksson M, Falk G, Graff C, Presnell Sc, Read Ms, et al
ANTISENSE & NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT 1998;8(6):531-6

Fine mapping of the gene for autosomal dominant juvenile-onset glaucoma with iridogoniodysgenesis in 6p25-tel
Graff C, Jerndal T, Wadelius C
HUMAN GENETICS 1997;101(2):130-4

Genetic mapping using fluorescent quantification of allele frequencies in pooled DNA loaded by solid support
Graff C, Persson A, Ulfendahl Pj, Wahlberg J, Wadelius C
CLINICAL GENETICS 1997;51(3):145-52

Refined genetic localization of the Best disease gene in 11q13 and physical mapping of linked markers on radiation hybrids
Graff C, Eriksson A, Forsman K, Sandgren O, Holmgren G, Wadelius C
HUMAN GENETICS 1997;101(3):263-70

Still no evidence for heterogeneity in Best's vitelliform macular dystrophy
Graff C, Wadelius C
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 1996;33(7):630-630

CONFIRMATION OF LINKAGE TO 1Q21-31 IN A DANISH AUTOSOMAL-DOMINANT JUVENILE-ONSET GLAUCOMA FAMILY AND EVIDENCE OF GENETIC-HETEROGENEITY
Graff C, Urbak Sf, Jerndal T, Wadelius C
HUMAN GENETICS 1995;96(3):285-9

HIGH-RESOLUTION MEIOTIC MAPPING OF THE BESTS MACULAR DYSTROPHY - THE GENE IS FLANKED BY UGB AND FCERI
Wadelius C, Graff C, Forsman K, Eriksson A, Sandgren O, Weissenbach J, et al
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1995;57(4):1176-1176

Visa alla publikationer