This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom intensivvård med en magister inom vårdpedagogik. Jag disputerade 2019 vid KI med avhandlingen: ” Virtual Patiens in Nursing Education: Teaching, Learning and Assessing Clinical Reasoning Skills”. Avhandlingens bygger på fyra delstudier. Övergripande syfte för avhandlingen var att bidra med ökad kunskap om hur man kan designa virtuella patienter för att tydliggöra kliniskt resonemang inom omvårdnad samt hur man kan bedöma kvalitén på sjuksköterskestudenters kliniska resonemang när de arbetar med virtuella patienter.

Jag undervisar både inom sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningsprogrammet inriktning intensivvård. Arbetar även som samordnare för digitalisering av skriftliga examinationer vid Karolinska Institutet.

Jag har fördjupat mig i frågor kring undervisning och bedömning av kliniskt resonemang inom omvårdnad.  Jag har även fördjupat mig i simulering som verktyg för lärande och examination, här har jag arbetat med både skärmbaserad simulering i form av virtuella patienter samt fullskalesimulering. Jag har även inriktat mig på utveckling av examinationer samt digitalisering av examinationer.

Utbildning

Leg. sjuksköterska (1988)

Bachelor of Science (BSc) in Intensive Care Nursing (1990)

Filosofie magisterexamen med huvudämnet pedagogik inriktning vårdpedagogik (2008)

Medicine Doktor (2019)

Publikationer

A Rubric to Assess Students' Clinical Reasoning When Encountering Virtual Patients
Georg C, Karlgren K, Ulfvarson J, Jirwe M, Welin E
JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2018;57(7):408-415

Web-based virtual patients in nursing education: development and validation of theory-anchored design and activity models
Georg C, Zary N
Journal of medical Internet research 2014;16(4):e105-

Virtual patients for assessment of clinical reasoning in nursing -- a pilot study
Forsberg E, Georg C, Ziegert K, Fors U
Nurse education today 2011;31(8):757-62