This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i rehabiliteringsmedicin och anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet samt är affilierad till Karolinska Universitetssjukhuset. Undervisar framförallt i forskningsmetodik på grundläggande och avancerad nivå. Har arbetat som lärare i många år, 10 år på vårdlärarprogrammet vid Uppsala universitet och 16 år på Karolinska Institutet. Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi.

Forskar inom rehabilitering och reumatologi. Jag är huvudhandledare till en doktorand i ämnet reumatologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Jag är också international supervisor för en doktorand vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike. Därtill är jag mentor till en doktorand från Storbrittanien. Sedan 2016 har jag en post-doc involverad i ett av mina forskningsprojekt och jag har nyligen haft en post-doc i två månader från Hacettepe university, Ankara, Turkiet.

Jag har varit huvudhandledare för en doktorand som disputerade i fysioterapi på KI 2017. Jag har därtill varit bihandledare till en doktorand som disputerade 2014 i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi (med inriktning reumatologi) vid Luleå Tekniska Universitet samt bihandledare till en LIC-examen 2011 i samma ämne vid Luleå Tekniska Universitet. Därutöver har jag handlett många magisteruppsatser i sjukgymnastik/fysioterapi samt klinisk medicinsk vetenskap.

Jag är ledamot av Forsknings- och utbildningskommittén vid inst NVS (antagning av doktorander). Vidare är jag ledamot av executive committe i den europeiska organisationen Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM), www.foreum.org och har tidigare varit ledamot i bl a standing committee for health professionals (HP) inom European League Against Rheumatism (EULAR). Jag har tillsammans med andra forskare erhållit flera forskningsanslag från EULAR/HP.

Jag är vetenskaplig granskare (reviewer) för flera internationella vetenskapliga tidsskrifter sedan många år tillbaka.

Utbildning

Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet

Specialistkompetens i sjukgymnastik inriktning reumatologi

Vårdlärare, 60p, Uppsala universitet

Disputerade år 2000 i ämnet rehabiliteringsmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Utöver min vårdlärarutbildning har jag läst universitetskurser i pedagogik (minst 10p), didaktik (20p) och psykologi (15p), Lärarhögskolan Stockholm, Uppsala universitet respektive Mitthögskolan. Därtill har jag gått flera högskolepedagogiska kurser på Karolinska Institutet, sammanlagt minst 12 veckor.

 

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde berör: Fysisk funktion, trötthet, fysisk aktivitet och fysisk träning samt rehabilitering vid reumatiska sjukdomar med fokus på systemisk lupus erythematosus (SLE) och systemisk skleros (SSc); mätmetodutveckling t ex bedömning av fysisk funktion, skattning av trötthet och "self-efficacy"; samt patientupplevelser vid reumatisk sjukdom och ospecifika ryggbesvär. Funktion, aktivitet och delaktighet samt hälsa är i fokus liksom icke-farmakologisk behandling, personcentrerad vård och patientutbildning.

Jag gjorde min post doc på institutionen för medicin, Karolinska Institutet och samarbetar med olika forskare inom Karolinska Institutet samt ingår i professor Elisabet Svenungssons forskargrupp vid institutionen för medicin.

Därtill samarbetar jag med forskare från andra delar av Sverige och med forskare från flera olika länder utanför Sverige.

Jag har i nuläget ca 30 vetenskapliga publikationer i vetenskapliga tidskrifter (alla finns inte indexerade i PubMed). En av mina studier presenterades nyligen i Reumatikervärlden (Reumatikerförbundets tidsskrift) 2017, sidan 48-49: https://www.e-magin.se/latestpaper/q3rf0hgh/paper/1 

 

Pedagogiska meriter

Jag har arbetat som leg sjukgymnast och chefsgymnast  på reumatologenheten på  Karolinska universitetssjukhuset Solna i ca 13 år. Jag är utbildad vårdlärare och har arbetat som lärarutbildare/universitetsadjunkt på vårdlärarutbildningen/programmet, Uppsala Universitet i 10 år. På Karolinska Institutet har jag arbetat sedan 2002, först som adjunkt och sedan 2005 som universitetslektor. Genom åren har jag undervisat i många olika ämnen på grundutbildningen till sjukgymnast/fysioterapeut. Min undervisning de senaste 10 åren har huvudsakligen varit inom forskningsmetodik på på grund- och avancerad nivå med fokus på masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap.

Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi och har tidigare varit ledamot och vice ordförande i programnämnd 9. 

Jag har varit på 3 veckors lärarutbyte i Indien, Pravara university, hösten 2016.

Jag har skrivit bokkapitlet Systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros och primärt Sjögrens syndrom i boken Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom, Studentlitteratur, 2014. Därtill har jag skrivit två kapitel i boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017 (Läkartidningens förlag), ett om Fysisk träning vid myosit (senior författare) och ett om Fysisk träning vid systemisk lupus erythematosus (förste-författare).

Jag har skrivit många forskningsbilagor rörande fysisk aktivitet och träning vid systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros för Reumatikertidningen/ Reumatikervärlden. Därtill har jag skrivit flera populärvetenskapliga artiklar i BestPractice gällande olika uppdrag och forskningsprojekt jag varit involverad och delaktig i, senast, 2016, om "EULAR-rekommendationer för patientutbildning vid inflammatorisk artrit".

Akademiska priser och utmärkelser

AKTUELLA HÄNDELSER

Inst Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/Sektionen för fysioterapi

Jan 2017 

Carina Boström utvald till ledamot i executive committee för Foundations for Research in Rheumatology, FOREUM, som representant för hälsoprofessionerna inom EULAR.

Länkar

Publikationer

Clinical assessment and patient-reported outcome measures in low-back pain - a survey among primary health care physiotherapists
Östhols S, Boström C, Rasmussen-barr E
Disability and rehabilitation 2018;():1-9

Aerobic and resistance exercise in systemic sclerosis: State of the art
De Oliveira Nc, Portes La, Pettersson H, Alexanderson H, Boström C
Musculoskeletal care 2017;15(4):316-323

Self-reported physical capacity and activity in patients with systemic sclerosis and matched controls
Pettersson H, Åkerström A, Nordin A, Svenungsson E, Alexanderson H, Boström C
Scandinavian journal of rheumatology 2017;46(6):490-495

Effects of a one-year physical activity programme for women with systemic lupus erythematosus - a randomized controlled study
Boström C, Elfving B, Dupré B, Opava Ch, Lundberg Ie, Jansson E
Lupus 2016;25(6):602-16

Feasibility of the subgroup criteria included in the treatment-strategy-based (TREST) classification system (CS) for patients with non-specific low back pain (NSLBP)
Widerström B, Olofsson N, Boström C, Rasmussen-barr E
Manual therapy 2016;23():90-7

Ratings of pain and activity limitation on the visual analogue scale and global impression of change in multimodal rehabilitation of back pain - analyses at group and individual level
Elfving B, Lund I, C Lb, Boström C
Disability and rehabilitation 2016;38(22):2206-16

Content of non-pharmacological care for systemic sclerosis and educational needs of European health professionals: a EUSHNet survey
Willems Lm, Redmond Ac, Stamm Ta, Boström C, Decuman S, Kennedy At, et al
Clinical and experimental rheumatology 2015;33(4 Suppl 91):S153-9

Do patient-reported outcome measures cover personal factors important to people with rheumatoid arthritis? A mixed methods design using the International Classification of Functioning, Disability and Health as frame of reference
Dür M, Coenen M, Stoffer Ma, Fialka-moser V, Kautzky-willer A, Kjeken I, et al
Health and quality of life outcomes 2015;13():27-

Effectiveness of Nonpharmacologic Interventions in Systemic Sclerosis: A Systematic Review
Willems Lm, Vriezekolk Je, Schouffoer Aa, Poole Jl, Stamm Ta, Boström C, et al
Arthritis care & research 2015;67(10):1426-39

EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis
European League Against Rheumatism (eular), Zangi Ha, Ndosi M, Adams J, Andersen L, Bode C, et al
Annals of the rheumatic diseases 2015;74(6):954-62

Lifestyle habits and fatigue among people with systemic lupus erythematosus and matched population controls
Pettersson S, Boström C, Eriksson K, Svenungsson E, Gunnarsson I, Henriksson Ew
Lupus 2015;24(9):955-65

Personal factors in systemic sclerosis and their coverage by patient-reported outcome measures. A multicentre European qualitative study and literature review
Mattsson M, Boström C, Mihai C, Stöcker J, Geyh S, Stummvoll G, et al
European journal of physical and rehabilitation medicine 2015;51(4):405-21

Aspects of reliability and validity of the Swedish version of the Self-Efficacy for Exercise Scale for older people
Rydwik E, Hovmöller F, Boström C
Physiotherapy theory and practice 2014;30(2):131-7

Self-reported physical activity and risk markers for cardiovascular disease after spinal cord injury
Flank P, Fahlström M, Boström C, Lewis Je, Levi R, Wahman K
Journal of rehabilitation medicine 2014;46(9):886-90

Similar problem in the activities of daily living but different experience: a qualitative analysis in six rheumatic conditions and eight European countries
Stamm T, Hieblinger R, Boström C, Mihai C, Birrell F, Thorstensson C, et al
Musculoskeletal care 2014;12(1):22-33

Students' expectations when entering an interprofessional master's degree program for health professionals: a qualitative study
Olsson M, Persson M, Kaila P, Wikmar Ln, Boström C
Journal of allied health 2013;42(1):3-9

EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis
Van Eijk-hustings Y, Van Tubergen A, Bostrom C, Braychenko E, Buss B, Felix J, et al
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012;71(1):13-9

Physical activity in patients with systemic lupus erythematosus and matched controls
Eriksson K, Svenungsson E, Karreskog H, Gunnarsson I, Gustafsson J, Moller S, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2012;41(4):290-7

Uncertainty and opportunities in patients with established systemic lupus erythematosus: a qualitative study
Mattsson M, Möller B, Stamm T, Gard G, Boström C
Musculoskeletal care 2012;10(1):1-12

Concepts of functioning and health important to people with systemic sclerosis: a qualitative study in four European countries
Stamm Ta, Mattsson M, Mihai C, Stocker J, Binder A, Bauernfeind B, et al
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2011;70(6):1074-9

Aerobic capacity correlates to self-assessed physical function but not to overall disease activity or organ damage in women with systemic lupus erythematosus with low-to-moderate disease activity and organ damage
Bostrom C, Dupre B, Tengvar P, Jansson E, Opava Ch, Lundberg Ie
LUPUS 2008;17(2):100-4

Reliability and validity of the Fatigue Severity Scale in Swedish for patients with systemic lupus erythematosus
Mattsson M, Moller B, Lundberg Ie, Gard G, Bostrom C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2008;37(4):269-77

Sickness absence and sickness attendance - What people with neck or back pain think
Hansson M, Bostrom C, Harms-ringdahl K
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2006;62(9):2183-95

Reduced aerobic fitness correlates with decreased self-reported physical capacity but not with disease activity or severity in females with systemic lupus erythematosus.
Bostrom C, Dupre B, Ronning M, Tengvar P, Janssen E, Stenstrom Ch, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2002;46(9):S236-S236

Living with spine-related pain in a changing society - a qualitative study
Hansson M, Bostrom C, Harms-ringdahl K
DISABILITY AND REHABILITATION 2001;23(7):286-95

Shoulder rotational strength, movement, pain and joint tenderness as indicators of upper-extremity activity limitation in moderate rheumatoid arthritis
Bostrom C
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2000;32(3):134-9

Effects of static and dynamic shoulder rotator exercises in women with rheumatoid arthritis
Bostrom C, Harms-ringdahl K, Karreskog H, Nordemar R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 1998;27(4):281-90

Shoulder, elbow and wrist movement impairment - Predictors of disability in female patients with rheumatoid arthritis
Bostrom C, Harmsringdahl K, Nordemar R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 1997;29(4):223-32

Relationships between measurements of impairment, disability, pain, and disease activity in rheumatoid arthritis patients with shoulder problems
Bostrom C, Harmsringdahl K, Nordemar R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 1995;24(6):352-9

Visa alla publikationer

Karta