This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i rehabiliteringsmedicin och anställd som universitetslektor vid Karolinska Institutet samt är affilierad till Karolinska Universitetssjukhuset. Undervisar framförallt i forskningsmetodik på grundläggande och avancerad nivå. Har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi.

Forskar inom rehabilitering och reumatologi. Jag är huvudhandledare till en doktorand i ämnet reumatologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Jag är också international supervisor för en doktorand vid Medicinska Universitetet i Wien, Österrike. Därtill är jag mentor till en doktorand från Storbrittanien. Sedan april 2016 har jag en post-doc involverad i ett av mina forskningsprojekt.

Jag har varit huvudhandledare för en doktorand som disputerade i fysioterapi på KI 2017. Jag har därtill varit bihandledare till en doktorand som disputerade 2014 i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi (med inriktning reumatologi) vid Luleå Tekniska Universitet samt bihandledare till en LIC-examen 2011 i samma ämne vid Luleå Tekniska Universitet. Därutöver har jag handlett många magisteruppsatser i sjukgymnastik/fysioterapi samt klinisk medicinsk vetenskap.

Jag är ledamot av executive committe i den europeiska organisationen Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM) och har tidigare varit ledamot i bl a standing committee for health professionals (HP) inom European League Against Rheumatism (EULAR). Jag har tillsammans med andra forskare erhållit flera forskningsanslag från EULAR/HP.

Jag är vetenskaplig granskare (reviewer) för flera internationella vetenskapliga tidsskrifter sedan många år tillbaka.

Utbildning

Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet

Specialistkompetens i sjukgymnastik inriktning reumatologi

Vårdlärare, 60p, Uppsala universitet

Disputerade år 2000 i ämnet rehabiliteringsmedicin vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Jag har läst universitetskurser i pedagogik (minst 10p), didaktik (20p) och psykologi (15p), Lärarhögskolan Stockholm, Uppsala universitet respektive Mitthögskolan. Därtill har jag gått flera högskolepedagogiska kurser på Karolinska Institutet, sammanlagt minst 12 veckor.

 

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga forskningsområde berör: Fysisk funktion, trötthet, fysisk aktivitet och fysisk träning samt rehabilitering vid reumatiska sjukdomar med fokus på systemisk lupus erythematosus (SLE) och systemisk skleros (SSc); mätmetodutveckling t ex bedömning av fysisk funktion, skattning av trötthet och "self-efficacy"; samt patientupplevelser vid reumatisk sjukdom och ospecifika ryggbesvär. Funktion, aktivitet och delaktighet samt hälsa är i fokus liksom icke-farmakologisk behandling, personcentrerad vård och patientutbildning.

Jag gjorde min post doc på institutionen för medicin, Karolinska Institutet och samarbetar med olika forskare inom Karolinska Institutet samt ingår i professor Elisabet Svenungssons forskargrupp vid institutionen för medicin.

Därtill samarbetar jag med forskare från andra delar av Sverige och med forskare från flera olika länder utanför Sverige.

Jag har i nuläget ca 30 vetenskapliga publikationer i vetenskapliga tidskrifter (alla finns inte indexerade i PubMed). En av mina studier presenterades nyligen i Reumatikervärlden (Reumatikerförbundets tidsskrift) 2017, sidan 48-49: https://www.e-magin.se/latestpaper/q3rf0hgh/paper/1 

 

Pedagogiska meriter

Jag har arbetat som leg sjukgymnast och chefsgymnast  på reumatologenheten på  Karolinska universitetssjukhuset Solna i ca 13 år. Jag är utbildad vårdlärare och har arbetat som lärarutbildare/universitetsadjunkt på vårdlärarutbildningen/programmet, Uppsala Universitet i 10 år. På Karolinska Institutet har jag arbetat sedan 2002, först som adjunkt och sedan 2005 som universitetslektor. Genom åren har jag undervisat i många olika ämnen på grundutbildningen till sjukgymnast/fysioterapeut. Min undervisning de senaste 10 åren har huvudsakligen varit inom forskningsmetodik på på grund- och avancerad nivå med fokus på masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap.

Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi och har tidigare varit ledamot och vice ordförande i programnämnd 9. 

Jag har varit på 3 veckors lärarutbyte i Indien, Pravara university, hösten 2016.

Jag har skrivit bokkapitlet Systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros och primärt Sjögrens syndrom i boken Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom, Studentlitteratur, 2014. Därtill har jag skrivit två kapitel i boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017 (Läkartidningens förlag), ett om Fysisk träning vid myosit (senior författare) och ett om Fysisk träning vid systemisk lupus erythematosus (förste-författare).

Jag har skrivit många forskningsbilagor rörande fysisk aktivitet och träning vid systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros för Reumatikertidningen/ Reumatikervärlden. Därtill har jag skrivit flera populärvetenskapliga artiklar i BestPractice gällande olika uppdrag och forskningsprojekt jag varit involverad och delaktig i, senast, 2016, om "EULAR-rekommendationer för patientutbildning vid inflammatorisk artrit".

Akademiska priser och utmärkelser

AKTUELLA HÄNDELSER

Inst Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/Sektionen för fysioterapi

Jan 2017 

Carina Boström utvald till ledamot i executive committee för Foundations for Research in Rheumatology, FOREUM, som representant för hälsoprofessionerna.

Länkar

Laddar publikationer

Karta