This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar för närvarande halvtid som universitetsadjunkt på sektionen för Fysioterapi och halvtid som postdoc. Min ämneskompetens ligger till stor del inom området fysisk aktivitet, träning och hälsopromotion. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet ffa inom områdena fysisk aktivitet och träning och kvinnors hälsa/inkontinens. Fr o m VT2015 är jag kursansvarig för kursen Fysisk aktivitet som prevention, FYSS/Far på avancerad nivå. Jag handleder handleder även grundutbildningsprojekt.

Utbildning

2014 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1989 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

I mitt avhandlingsarbete "Health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis. Prevalence, intervention and assessment" var det övergripande syftet att beskriva fysiska aktivitetsvanor hos personer med reumatoid artrtit (RA) och faktorer relaterad till fysisk aktivitet, att utvärdera en hälsofrämjande fysisk aktivitetsintervention samt att validera två konditionstest.

~~Jag tillhör en forskargrupp på KI, fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom, som drivs av Professor Christina Opava.
”Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö med sjukgymnaster, reumatologer, psykologer och tränings- och smärtfysiologer samt forskare från teknisk och humanistisk fakultet.”

Publikationer

Enhanced ventricular-arterial coupling during a 2-year physical activity programme in patients with rheumatoid arthritis: a prospective substudy of the physical activity in rheumatoid arthritis 2010 trial
Sarajlic P, Fridén C, Lund Lh, Manouras A, Venkateshvaran A, Larsson Sc, et al
Journal of internal medicine 2017;():-

Pain rather than self-reported sedentary time explains variation in perceived health and activity limitation in persons with rheumatoid arthritis: a cross sectional study in Sweden
Demmelmaier I, Åsenlöf P, Bergman P, Nordgren B, Opava Ch
Rheumatology international 2017;37(6):923-930

Trajectories of fear-avoidance beliefs on physcial activity over two years in people with rheumatoid arthritis
Demmelmaier I, Björk A, Dufour Ab, Nordgren B, Opava Ch
Arthritis care & research 2017;():-

Criterion Validity of the activPAL Activity Monitor for Sedentary and Physical Activity Patterns in People Who Have Rheumatoid Arthritis
Larkin L, Nordgren B, Purtill H, Brand C, Fraser A, Kennedy N
Physical therapy 2016;96(7):1093-101

Trajectories of Physical Activity Over Two Years in Persons With Rheumatoid Arthritis
Demmelmaier I, Dufour Ab, Nordgren B, Opava Ch
Arthritis care & research 2016;68(8):1069-77

"A gift from heaven" or "This was not for me". A mixed methods approach to describe experiences of participation in an outsourced physical activity program for persons with rheumatoid arthritis
Demmelmaier I, Lindkvist Å, Nordgren B, Opava Ch
Clinical rheumatology 2015;34(3):429-39

An outsourced health-enhancing physical activity programme for people with rheumatoid arthritis: exploration of adherence and response
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Bergström G, Lundberg Ie, Dufour Ab, et al
Rheumatology (Oxford, England) 2015;54(6):1065-73

Fear-avoidance beliefs about physical activity in adults with rheumatoid arthritis
Lööf H, Demmelmaier I, Henriksson Ew, Lindblad S, Nordgren B, Opava Ch, et al
Scandinavian journal of rheumatology 2015;44(2):93-9

The Swedish Exercise Self-Efficacy Scale (ESES-S): reliability and validity in a rheumatoid arthritis population
Nessen T, Demmelmaier I, Nordgren B, Opava Ch
Disability and rehabilitation 2015;37(22):2130-4

Criterion validation of two submaximal aerobic fitness tests, the self-monitoring Fox-walk test and the Åstrand cycle test in people with rheumatoid arthritis
Nordgren B, Fridén C, Jansson E, Österlund T, Grooten Wj, Opava Ch, et al
BMC musculoskeletal disorders 2014;15():305-

Who makes it to the base? Selection procedure for a physical activity trial targeting people with rheumatoid arthritis
Nordgren B, Fridén C, Demmelmaier I, Opava Ch
Arthritis care & research 2014;66(5):662-70

Current and maintained health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis: a cross-sectional study
Demmelmaier I, Bergman P, Nordgren B, Jensen I, Opava Ch
Arthritis care & research 2013;65(7):1166-76

Is home-based pelvic floor muscle training effective in treatment of urinary incontinence after birth in primiparous women? A randomized controlled trial
Ahlund S, Nordgren B, Wilander El, Wiklund I, Fridén C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(8):909-15

Enhancing meaningful learning and self-efficacy through collaboration between dental hygienist and physiotherapist students - a scholarship project
Johannsen A, Bolander-laksov K, Bjurshammar N, Nordgren B, Fridén C, Hagströmer M
International journal of dental hygiene 2012;10(4):270-6

Long-term health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis - the PARA 2010 study
Nordgren B, Friden C, Demmelmaier I, Bergstrom G, Opava Ch
BMC PUBLIC HEALTH 2012;:397-

Urinary incontinence in women with low back pain
Eliasson K, Elfving B, Nordgren B, Mattsson E
MANUAL THERAPY 2008;13(3):206-12

Visa alla publikationer