This page in English
Laddar profil information

Om mig

Med dr i fysioterapi sedan 2005 och därefter en master i medicinsk pedagogik 2013. Är anställd som adjunkt vid sektionen för fysioterapi sedan 2015. Efter fysioterapeutexamen 1993 arbetade jag en tid i USA varifrån jag också har amerikansk sjukgymnastexamen. Efter hemkomsten arbetade jag vid dåvarande Huddinge sjukhus, geriatriska kliniken fram till 2009. Mellan 2005 och 2009 delade jag min anställning mellan sjukhuset och fysioterapeutprogrammet vid KI. Mellan 2009 och 2015 arbetade jag som professionsutvecklare vid Fysioterapeuterna där jag bland annat ansvarade för fysioterapeuternas specialistordning och var samordnare för förbundets olika sektioner (specialistföreningar). Deltog i flera arbetsgrupper med inriktning mot kvalitet och förbättringar i hälso- och sjukvård. Arbetet innebar även många kontakter med myndigheter med beslutsfattare, andra professionsförbund samt internationellt arbete inom fysioterapi. Mitt forskningsintresse har växlat från äldre med fokus på motorik och kognition till lärande med fokus på professionsutveckling, livslångt lärande och reflekterande praktik.

Förtroendeuppdrag:

Ledamot i sektionen för äldres hälsa 2008-2009

Ledamot i fysioterapeutprogrammets programnämnd 2006-

Ledamot i styrelsen för Svenskt Forum för vårdkvalitet 2009- 2013

Deltagare i arbetsgruppen i nätverket Nationell plattform för förbättringskunskap 2009-2015

Ledamot i pedagogiska akademin KI 2016

Utbildning

Sjukgymnast 1993

Amerikansk sjukgymnast examen 1994

Med dr 2005

MSc medicinsk pedagogik 2013

Framtidens utbildningsledare 2017

Forskningsbeskrivning

Min forskning inom äldre har handlat om motorikstörningar hos personer som utvecklar demenssjukdom. Forskningen tog sin utgångspunkt i kliniskt arbete vid minneskliniken på Huddinge sjukhus. Efter disputationen började jag undervisa och blev engagerad i frågor kring undervisning och lärande med tonvikt på reflekterande praktik som verktyg för utveckling.

Pedagogiska meriter

Kursledare i fysioterapeutprogrammet termin 1, 4 och 6

Kursledare för magisterprogram i demenskunskap för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Kursledare för uppdragsutbildning riktat till hälso- och sjukvårdspersonal i kommuner

Föreläsare i på andra utbildningsorter ,föreningar, konferenser

Akademiska priser och utmärkelser

Gun & Bertil Stohnes forskningsstipendium 2005

Publikationer

Physical activity level in people with age related white matter changes correlates to better motor performance, lower comorbidity and higher cognitive level
Pettersson Af, Wahlund Lo, Bronge L, Olsson E, Amberla K, Baezner H, et al
BMC geriatrics 2017;17(1):142-

Physiotherapists' stories about professional development
Pettersson Af, Bolander Laksov K, Fjellström M
Physiotherapy theory and practice 2015;31(6):396-402

Effects of new, individually adjusted, progressive balance group training for elderly people with fear of falling and tend to fall: a randomized controlled trial (vol 25, pg 1021, 2011)
Halvarsson A, Oddsson L, Olsson E, Faren E, Pettersson A, Stahle A
CLINICAL REHABILITATION 2012;26(11)

Effects of new, individually adjusted, progressive balance group training for elderly people with fear of falling and tend to fall: a randomized controlled trial
Halvarsson A, Oddsson L, Olsson E, Farén E, Pettersson A, Ståhle A
Clinical rehabilitation 2011;25(11):1021-31

Effect of divided attention on gait in subjects with and without cognitive impairment
Pettersson Af, Olsson E, Wahlund Lo
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY AND NEUROLOGY 2007;20(1):58-62

Motor function in subjects with mild cognitive impairment and early Alzheimer's disease
Pettersson Af, Olsson E, Wahlund Lo
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2005;19(5-6):299-304

Activity level and balance in subjects with mild Alzheimer's disease
Pettersson Af, Engardt M, Wahlund Lo
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS 2002;13(4):213-6