This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg sjuksköterska sedan 1985 och jag har tidigare huvudsakligen arbetat som telefonsjuksköterska på SOS Alarm. Numera är jag programdirektor för KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram och biträdande grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för neruobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Min undervisning är både på grund- och avancerad nivå, huvudsakligen inom specialistsjuksköterskeprogrammet men även inom andra program som sjuksköterskeprogrammet. Forskningen handlar huvudsakligen om ambulerande omvårdnad framför allt om sjukvårdsrådgivning per telefon och prehospital vård.

Utbildning

Leg sjuksköterska Ersta högskola 1985

Fil mag konstvetenskap Stockholms universitet 1996

Med dr Karolinska Institutet 2004

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inom ambulerande omvårdnad, dvs den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Forskningen handlar huvudsakligen om sjuksköterskors telefonbedömningar. Min forskning handlar både om den vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv.  Pågånde projekt är inom områdena övervakningssamtal och telefonsjuksköterskors arbetsmiljö. Övrig forskning är inom ambulanssjukvård. Ett nytt projekt inom forskarprojektgruppen ambulerande omvårdnad om vårdkedja efter samtal till 112 är under planering, se ki.se/nvs/ambulerande-omvardnad.

Jag har tidigare varit handledare till 4 doktorander som tagit examen.

 

 

Pedagogiska meriter

- pedagogisk ledare 2006-08

- lärarrepresentant programnämnd 9 2011-12

- programdirektor KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram samt magister/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 2013-

- bitr GUA, NVS 2017-

- över 30 hp formell pedagogisk utbildning

- arbetat som adjunkt/lektor på KI sedan 2003

- drivit/deltagit i ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt, tex. ny handledningsmodell för examensarbeten och pedagogisk profil i programnämnd 9

- författare till en bok och 2 kapitel samt vetenskapliga pedagogiska artiklar

- arbetat som museilärare på Riksantikvarieämbetet och Livrustkammaren

- ledamot i KIs Pedagogiska akademi

Laddar publikationer