This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg sjuksköterska sedan 1985 och jag har tidigare huvudsakligen arbetat som telefonsjuksköterska på SOS Alarm. Numera är jag programdirektor för KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram och biträdande grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för neruobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Min undervisning är både på grund- och avancerad nivå, huvudsakligen inom specialistsjuksköterskeprogrammet men även inom andra program som sjuksköterskeprogrammet. Forskningen handlar huvudsakligen om ambulerande omvårdnad framför allt om sjukvårdsrådgivning per telefon och prehospital vård.

Utbildning

Leg sjuksköterska Ersta högskola 1985

Fil mag konstvetenskap Stockholms universitet 1996

Med dr Karolinska Institutet 2004

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inom ambulerande omvårdnad, dvs den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Forskningen handlar huvudsakligen om sjuksköterskors telefonbedömningar. Min forskning handlar både om den vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv.  Pågånde projekt är inom områdena övervakningssamtal och telefonsjuksköterskors arbetsmiljö. Övrig forskning är inom ambulanssjukvård. Ett nytt projekt inom forskarprojektgruppen ambulerande omvårdnad om vårdkedja efter samtal till 112 är under planering, se ki.se/nvs/ambulerande-omvardnad.

Jag har tidigare varit handledare till 4 doktorander som tagit examen.

 

 

Pedagogiska meriter

- pedagogisk ledare 2006-08

- lärarrepresentant programnämnd 9 2011-12

- programdirektor KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram samt magister/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 2013-

- bitr GUA, NVS 2017-

- över 30 hp formell pedagogisk utbildning

- arbetat som adjunkt/lektor på KI sedan 2003

- drivit/deltagit i ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt, tex. ny handledningsmodell för examensarbeten och pedagogisk profil i programnämnd 9

- författare till en bok och 2 kapitel samt vetenskapliga pedagogiska artiklar

- arbetat som museilärare på Riksantikvarieämbetet och Livrustkammaren

- ledamot i KIs Pedagogiska akademi

Publikationer

Identified obstacles and prerequisites in telenurses' work environment - a modified Delphi study
Bjorkman A, Engstrom M, Olsson A, Wahlberg Ac
BMC health services research 2017;17(1):357-

The knowledge desired by emergency medical service managers of their ambulance clinicians - A modified Delphi study
Holmberg M, Fagerberg I, Wahlberg Ac
International emergency nursing 2017;34():23-28

Ambulance clinicians' experiences of relationships with patients and significant others
Holmberg M, Wahlberg Ac, Fagerberg I, Forslund K
Nursing in critical care 2016;21(4):e16-23

The relationship with the ambulance clinicians as experienced by significant others
Holmberg M, Forslund K, Wahlberg Ac, Fagerberg I
Nursing in critical care 2016;21(4):e1-8

Telephone advice nursing: parents' experiences of monitoring calls in children with gastroenteritis
Eriksson Ek, Sandelius S, Wahlberg Ac
Scandinavian journal of caring sciences 2015;29(2):333-9

The Emergency Medical Service personnel's perception of the transportation of young children
Öberg M, Vicente V, Wahlberg Ac
International emergency nursing 2015;23(2):133-7

District nurses' knowledge development in wound management: ongoing learning without organizational support
Friman A, Wahlberg Ac, Mattiasson Ac, Ebbeskog B
Primary health care research & development 2014;15(4):386-95

To surrender in dependence of another: the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients
Holmberg M, Forslund K, Wahlberg Ac, Fagerberg I
Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(3):544-51

Bases for assessments made by telephone advice nurses
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2005;11(8):403-7

Factors and circumstances related to complaints in emergency medical dispatching in Sweden: an exploratory study
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2003;10(4):272-8

Telephone nurses' experience of problems with telephone advice in Sweden
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2003;12(1):37-45

Telephone advice nursing - callers' experiences
Wahlberg Ac, Wredling R
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2001;7(5):272-6

Telephone nursing: calls and caller satisfaction
Wahlberg Ac, Wredling R
International journal of nursing practice 1999;5(3):164-70

Visa alla publikationer