This page in English
Laddar profil information

Om mig

Efter läkarexamen i Danmark flyttade jag med familj till Sverige -85 och har varit specialist i geriatrik sedan -90.  Efter många år som verksamhetschef (på Höglandssjukhuset och i Linköping) påbörjade jag min forskarutbildning 2008 vid Linköpings Universitet och disputerade 2012.

Jag har under många år varit ordförande i Svensk Geriatrisk Förening och deltar numera på Europeisk nivå i European Geriatric Medicines Society (EUGMS) såsom sekreterare i det verkställande utskottet.

Jag har varit Vetenskapligt Råd i geriatrik och palliation för Socialstyrelsen sedan 2009 och arbetar nu för Socialstyrelsen som prioriteringsordförande i uppdateringen av Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar.

Numera är jag Medicinskt ansvarig överläkare på den nyöppnade (septmeber 2016) geriatriska avdelningen på Helsingborgs Lasarett.

Jag affilierades till NVS sektionen för klinisk geriatrik november 2013 och är huvudhandledare för läkare och doktorand Amelie Lindh Mazya. Hennes avhandling handlar bl a ålderskörhet.

Utbildning

1982: Läkare

1990: Geriatriker

2012: Medicine doktor

Forskningsbeskrivning

Disputerade 5 oktober 2012 med avhandlingen: “Frail elderly patients in hospital – the challenge of participation in medical decision making.” Handledare var docent Maria Friedrichson samt professor Lars Andersson vid Linköpings Universitet. Fokus var den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut under en sjukhusvistelse. Avhandlingen riktar skarp kritik mot vårt sjukvårdssystem som inte är anpassat sköra äldre trots att de är en så vanlig patientgrupp. Tre av de ingående arbeten var kvalitativa och ett arbete var en enkätundersökning.

Nuvarande forskning är riktad mot utvärdering av effekterna ett geriatrisk strukturerad helhetsomhändertagande (CGA = Comprehensive Geriatric Assessment) inom öppen vård. En RCT (Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial (Age-FIT)) genomfördes 2011-2013 och utvärderingen är nu avslutat med positive resultat för den äldre i form av större trygghet med vården, färre dagar på sjukhus och bättre överlevnad vilket framgår av publikationslistan med huvudpublikationerna: ”Costs and Effects of an Ambulatory Geriatric Unit (the AGe-FIT Study): A Randomized Controlled Trial” och ” Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months” publicerade 2015 och 2016.

En ny RCT med något liknade upplägg (”Geriatric OutPatient Care compared to usual Care (GerOPCa)) har påbörjats hösten 2016. Patientpopulationen är sjukhusens äldre mångbesökare och inklusionen beräknas pågå under resten av 2017 med uppföljning under 2018 och 2019. Även här kommer vi utvärdera vård på sjukhus, mortalitet och hälsoekonomiska parametrar.

Pedagogiska meriter

Mina främsta utbildningsinsatser bygger på en bred geriatrisk klinisk kompetens, på senare år med fokus på Comprehensive Geriatric Assessment och ålderskörhet, vilket även är mina aktuella forskningsprofil.

Såsom tidigare ansvarig för uppbyggnad och drift av två minnesmottagningar har mycket av mina utbildningsinsater varit riktad på att öka kunskapen om demenssjukdomar och deras konsekvenser för patienter, anhöriga och primärvård. I mitt aktuella uppdrag som prioriteringsordförande för uppdateringen av Nationella Riktlinjer demens ingår att delta i seminarier och workshops för att sprida ny kunskap inom området.

Jag är en ofta inbjuden talare för primärvårdsläkare, distriktssköterskor och pensionärer i ovannämnda ämnen.

Den aktuella pedagogiska verksamheten för läkarstudenter är som momentansvarig för en Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) knuten till läkarutbildningen, Lunds Universitet, termin 8.

Jag är huvudhandledare för doktorand Amelie Mazya Lind som antogs till forskarutbildning vid NVS, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, från och med 2015-02-19. Bihandledare professor Lars Olof Wahlund.

Akademiska priser och utmärkelser

2008 erhöll jag Jubileumspriset i Norrköping för mitt arbete med diagnosticering av demenssjukdomar inom primärvård

2010 "Bästa kliniska Pris" för mina insatser för Svensk klinisk Geriatrik och forskning från Svensk Geriatrisk Förening.

Publikationer

Comprehensive geriatric assessment pilot of a randomized control study in a Swedish acute hospital: a feasibility study
Westgård T, Ottenvall Hammar I, Holmgren E, Ehrenberg A, Wisten A, Ekdahl Aw, et al
Pilot and feasibility studies 2018;4():41-

Cost-effectiveness of comprehensive geriatric assessment at an ambulatory geriatric unit based on the AGe-FIT trial
Lundqvist M, Alwin J, Henriksson M, Husberg M, Carlsson P, Ekdahl Aw
BMC geriatrics 2018;18(1):32-

Effectiveness of Intensive Primary Care
Ekdahl Aw
Journal of general internal medicine 2018;33(7):995-

Standard set of health outcome measures for older persons
Akpan A, Roberts C, Bandeen-roche K, Batty B, Bausewein C, Bell D, et al
BMC geriatrics 2018;18(1):36-

Living Unnoticed: Cognitive Impairment in Older People with Multimorbidity
Ekdahl Aw, Odzakovic E, Hellström I
The journal of nutrition, health & aging 2016;20(3):275-9

Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months
Ekdahl Aw, Alwin J, Eckerblad J, Husberg M, Jaarsma T, Mazya Al, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2016;17(3):263-8

Symptom trajectory and symptom burden in older people with multimorbidity, secondary outcome from the RCT AGe-FIT study
Eckerblad J, Theander K, Ekdahl Aw, Jaarsma T
Journal of advanced nursing 2016;72(11):2773-2783

Costs and Effects of an Ambulatory Geriatric Unit (the AGe-FIT Study): A Randomized Controlled Trial
Ekdahl Aw, Wirehn Ab, Alwin J, Jaarsma T, Unosson M, Husberg M, et al
Journal of the American Medical Directors Association 2015;16(6):497-503

[Elderly with multiple diseases need individualized emergency care]
Ekdahl A
Lakartidningen 2015;112():-

Frailty and comprehensive geriatric assessment organized as CGA-ward or CGA-consult for older adult patients in the acute care setting: A systematic review and meta-analysis
Ekdahl Aw, Sjostrand F, Ehrenberg A, Oredsson S, Stavenow L, Wisten A, et al
EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2015;6(6):523-540

Symptom burden in community-dwelling older people with multimorbidity: a cross-sectional study
Eckerblad J, Theander K, Ekdahl A, Unosson M, Wirehn Ab, Milberg A, et al
BMC geriatrics 2015;15():1-

The importance of studying personality traits and pain in the oldest adults
Ekdahl Aw
Scandinavian journal of pain 2015;7(1):1-2

To adjust and endure: a qualitative study from older cardiac patients with multimorbidity
Eckerblad J, Theander K, Ekdahl A, Jaarsma T, Hellstrom I
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 2015;:S98-S98

To adjust and endure: a qualitative study of symptom burden in older people with multimorbidity
Eckerblad J, Theander K, Ekdahl A, Jaarsma T, Hellstrom I
Applied nursing research : ANR 2015;28(4):322-7

[University studies plan in geriatric medicine developed using a modified Delphi technique]
En Representación Del Servicio De Traducciones Del Instituto De Investigación Biomédica De Vigo/traducciones Sprint, Vilches-moraga A, Ariño-blasco S, Verdejo-bravo C, Mateos-nozal J
Revista espanola de geriatria y gerontologia 2015;50(2):82-8

[Care of frail elderly patients--evidence-based approach exists]
Ekdahl Aw, Ivanoff Sd, Ehrenberg A, Oredsson S, Sjöstrand F, Stavenow L, et al
Lakartidningen 2014;111(7):256-7

The organisation of hospitals and the remuneration systems are not adapted to frail old patients giving them bad quality of care and the staff feelings of guilt and frustration
Ekdahl Aw
EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2014;5(1):35-38

The Ambulatory Geriatric Assessment - a Frailty Intervention Trial (AGe-FIT) - A randomised controlled trial aimed to prevent hospital readmissions and functional deterioration in high risk older adults: A study protocol
Mazya Al, Eckerblad J, Jaarsma T, Hellstrom I, Krevers B, Milberg A, et al
EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2013;4(4):242-247

'Are decisions about discharge of elderly hospital patients mainly about freeing blocked beds?' A qualitative observational study
Ekdahl Aw, Linderholm M, Hellstrom I, Andersson L, Friedrichsen M
BMJ OPEN 2012;2(6):-

How to promote better care of elderly patients with multi-morbidity in Europe: A Swedish example
Ekdahl Aw
EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2012;3(2):103-106

Too complex and time-consuming to fit in! Physicians' experiences of elderly patients and their participation in medical decision making: a grounded theory study
Ekdahl Aw, Hellstrom I, Andersson L, Friedrichsen M
BMJ OPEN 2012;2(3):-

Are elderly people with co-morbidities involved adequately in medical decision making when hospitalised? A cross-sectional survey
Ekdahl Aw, Andersson L, Wirehn Ab, Friedrichsen M
BMC GERIATRICS 2011;:46-

"They do what they think is the best for me." Frail elderly patients' preferences for participation in their care during hospitalization
Ekdahl Aw, Andersson L, Friedrichsen M
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 2010;80(2):233-40

[Better care for elderly with multiple comorbidity]
Eklund-grönberg A, Köhler M, Ekdahl A, Modin S, Sjöberg A
Lakartidningen 2009;106(40):2512-3

[Geriatrics training not sufficient for future needs]
Ekdahl A
Lakartidningen 2009;106(37):2260-

[The scope of geriatric education: decisive for future health care]
Ekdahl A, Sjöberg A, Nordström P, Salal D
Lakartidningen 2009;106(40):2552-

[A union is the wrong way to go]
Eklund-grönberg A, Ekdahl A
Lakartidningen 2008;105(12-13):920-

Donepezil in Alzheimer's disease: what to expect after 3 years of treatment in a routine clinical setting
Swedish Alzheimer Treatment Study Group, Wallin Ak, Andreasen N, Eriksson S, Båtsman S, Nasman B, et al
Dementia and geriatric cognitive disorders 2007;23(3):150-60

[A new program for better clinical supervision of students. A joint project at the Halsouniversitet and county council in Ostergotland]
Hammar M, Asp M, Berlin G, Dahlström U, Eintrei C, Ekdahl A, et al
Lakartidningen 2006;103(9):649-50

An economic evaluation of donepezil in mild to moderate Alzheimer's disease: results of a 1-year, double-blind, randomized trial
Donepezil Nordic Study Group, Wimo A, Winblad B, Engedal K, Soininen H, Verhey F, et al
Dementia and geriatric cognitive disorders 2003;15(1):44-54

Tacrine and rate of progression in Alzheimer's disease--relation to ApoE allele genotype
Sjögren M, Hesse C, Basun H, Köl G, Thostrup H, Kilander L, et al
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996) 2001;108(4):451-8

Visa alla publikationer

Karta