This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är postdoc forskare med inriktning mot reproduktiv hälsa vid avdelningen för Reproduktiv hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

Utbildning

Kandidatexamen Biomedicin, Uppsala universitet, 2011

Masterexamen Internationell hälsa, Uppsala universitet, 2013

Doktorsexamen Medicinsk vetenskap, Uppsala universitet, 2018

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på mödravård för utlandsfödda kvinnor och hur förlossningsutfall och upplevelser av vården kan förbättras.

För mer information om aktuella projekt: 

Emma - migration och barnafödande

Map

View map

Tomtebodavägen 18a
Stockholm