This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i omvårdnad, Med dr, leg sjuksköterska och ledare för forskargruppen I-CARE vid sektionen för omvårdnad. Sektionschef för sektionen för omvårdnad, ämnesansvarig i omvårdnad och Stf prefekt för Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Utbildning

Leg sjuksköterska 1978

Specialistsjuksköterskeutbildning medicin och kirurgi 1982

Specialistsjuksköterskeutbildning onkologi 1988

Med dr 1995

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Utgångspunkt i min forskning är den salutogena grundtanken som fokuserar hälsa, friskfaktorer och resurser samt subjektiva värderingar. Forskningen består av metodologiska och kliniska studier om patientrapporterade data såsom livskvalitet, välbefinnande, symtom och vårdtillfredsställelse i samband med olika sjukdomstillstånd. Det finns en mängd individuella faktorer som påverkar hur en person upplever sin situation i samband med sjukdom. En betydande faktor är individens förmåga att hantera påfrestande situationer, benämnt känsla av sammanhang (Kasam), vilket återspeglar individens förhållningssätt utifrån hur begripligt, hanterbart och meningsfullt livet ter sig. Kasam-formuläret ingår i många av mina studier av såväl metodologisk som kliniska karaktär. I ett flertal studier utvärderas effekten av en interaktiv IT-plattform för rapportering av symptom och besvär i realtid med tillgång till egenvårdsråd i grupper av patienter med olika cancerdiagnoser och hos äldre med hemsjukvård och på äldreboenden. Den tekniska plattformen är utvecklad i samarbete med ett svenskt hälso- och sjuvårdsföretag (Health Navigator). Projekten utgår från vår Participatory Care Model vilket innebär att patienternas perspektiv och preferenser blir ett naturligt inslag i den direkta vårdverksamheten. Detta medför ett paradigmskifte i hälso- och sjukvårdens organisation som kräver integration av personperspektiv och professionskunskap.

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet av utbildning på alla nivåer och erfarenhet från flera lärosäten, i form av utveckling av utbildnings- och kursplaner, kursansvarig och examinator och pedagogisk utveckling. Haft flertal ledande positioner med ansvar för utbildning såsom ledamot i flera lärosätens högskole- eller fakultetsnämnder och prodekan. Har omfattande erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer.

Är för närvarande ledamot i Utbildningsstyrelsen på KI och Utbildningsrådet KI/SLL.

Har haft flertal externa uppdrag tex granskning av examensarbeten, sakkunnig vid tillsättning av lärartjänster och nu allra senast som ledamot i bedömningsgruppen på UKÄ i utvärderingen av specialistsjuksköterskeprogrammen.

Har författat kapitel i lärobäcker och varit redakör samt pedagogiska utvecklingsprojekt. Har två pågående pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbeten som avser att testa en web-baserad självrättningstest för fusk och plagiat samt kartläggning av hur studenter på KIs program  uppfattar att utbildningen är forskningsanknuten.

Publikationer

Development and Feasibility of an Interactive Smartphone App for Early Assessment and Management of Symptoms Following Pancreaticoduodenectomy
Gustavell T, Langius-eklöf A, Wengström Y, Segersvärd R, Sundberg K
Cancer nursing 2018;():-

Sense of coherence is a predictor of survival: A prospective study in women treated for breast cancer
Lindblad C, Langius-eklöf A, Petersson Lm, Sackey H, Bottai M, Sandelin K
Psycho-oncology 2018;27(6):1615-1621

Testing an app for reporting health concerns-Experiences from older people and home care nurses
Göransson C, Eriksson I, Ziegert K, Wengström Y, Langius-eklöf A, Brovall M, et al
International journal of older people nursing 2018;13(2):e12181-

Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data
Langius-eklöf A, Christiansen M, Lindström V, Blomberg K, Hälleberg Nyman M, Wengström Y, et al
JMIR cancer 2017;3(2):e18-

An interactive ICT platform for early assessment and management of patient-reported concerns among older adults living in ordinary housing - development and feasibility
Algilani S, Langius-eklöf A, Kihlgren A, Blomberg K
Journal of clinical nursing 2017;26(11-12):1575-1583

Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer
Sundberg K, Wengström Y, Blomberg K, Hälleberg-nyman M, Frank C, Langius-eklöf A
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2017;25(7):2195-2204

Effects of an interactive mHealth innovation for early detection of patient-reported symptom distress with focus on participatory care: protocol for a study based on prospective, randomised, controlled trials in patients with prostate and breast cancer
Langius-eklöf A, Crafoord Mt, Christiansen M, Fjell M, Sundberg K
BMC cancer 2017;17(1):466-

Feasibility and Effects of a Nursing Intervention for Patients with Peripheral Vestibular Disorders
Faag C, Bergenius J, Forsberg C, Langius-eklöf A
Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses 2017;42(5):274-281

Patients' Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study
Hälleberg Nyman M, Frank C, Langius-eklöf A, Blomberg K, Sundberg K, Wengström Y
JMIR mHealth and uHealth 2017;5(7):e107-

Perspectives of health and self-care among older persons-To be implemented in an interactive information and communication technology-platform
Göransson C, Wengström Y, Ziegert K, Langius-eklöf A, Eriksson I, Kihlgren A, et al
Journal of clinical nursing 2017;26(23-24):4745-4755

Symptoms and self-care following pancreaticoduodenectomy: Perspectives from patients and healthcare professionals - Foundation for an interactive ICT application
Gustavell T, Sundberg K, Frank C, Wengström Y, Browall M, Segersvärd R, et al
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2017;26():36-41

The measurement properties of pediatric observational pain scales: A systematic review of reviews
Andersen Rd, Langius-eklöf A, Nakstad B, Bernklev T, Jylli L
International journal of nursing studies 2017;73():93-101

Stability of the 13-item sense of coherence (SOC) scale: a longitudinal prospective study in women treated for breast cancer
Lindblad C, Sandelin K, Petersson Lm, Rohani C, Langius-eklöf A
Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2016;25(3):753-60

Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature
Blomberg K, Wengström Y, Sundberg K, Browall M, Isaksson Ak, Nyman Mh, et al
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2016;21():139-45

Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer
Sundberg K, Eklöf Al, Blomberg K, Isaksson Ak, Wengström Y
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2015;19(5):523-8

Head and neck cancer patients' perceptions of quality of life and how it is affected by the disease and enteral tube feeding during treatment
Ehrsson Yt, Sundberg K, Laurell G, Langius-eklöf A
Upsala journal of medical sciences 2015;120(4):280-9

Health-related quality of life and the predictive role of sense of coherence, spirituality and religious coping in a sample of Iranian women with breast cancer: a prospective study with comparative design
Rohani C, Abedi Ha, Omranipour R, Langius-eklöf A
Health and quality of life outcomes 2015;13():40-

Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis
Holmefur M, Sundberg K, Wettergren L, Langius-eklöf A
Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation 2015;24(6):1455-63

Sense of coherence as a mediator of health-related quality of life dimensions in patients with breast cancer: a longitudinal study with prospective design
Rohani C, Abedi Ha, Sundberg K, Langius-eklöf A
Health and quality of life outcomes 2015;13():195-

The COMFORT behavioural scale provides a useful assessment of sedation, pain and distress in toddlers undergoing minor elective surgery
Andersen Rd, Bernklev T, Langius-eklöf A, Nakstad B, Jylli L
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015;104(9):904-9

Family caregivers of women with breast cancer in Iran report high psychological impact six months after diagnosis
Khanjari S, Langius-eklöf A, Oskouie F, Sundberg K
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2014;18(6):630-5

Professional support and emergency visits during the first 2 weeks postpartum
Barimani M, Oxelmark L, Johansson Se, Langius-eklöf A, Hylander I
Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(1):57-65

Test-retest reliability and rater agreements of assessment of capacity for myoelectric control version 2.0
Lindner Hy, Langius-eklöf A, Hermansson Lm
Journal of rehabilitation research and development 2014;51(4):635-44

Do movement deviations influence self-esteem and sense of coherence in mild unilateral cerebral palsy?
Riad J, Broström E, Langius-eklöf A
Journal of pediatric orthopedics 2013;33(3):298-302

Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis
Hälleberg Nyman M, Gustafsson M, Langius-eklöf A, Johansson Je, Norlin R, Hagberg L
International journal of nursing studies 2013;50(12):1589-98

Patients' experiences of bladder emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact
Nyman Mh, Gustafsson M, Langius-eklöf A, Isaksson Ak
Journal of advanced nursing 2013;69(12):2686-95

Perceptions of transmission of body weight and telemonitoring in patients with heart failure?
Lyngå P, Fridlund B, Langius-eklöf A, Bohm K
International journal of qualitative studies on health and well-being 2013;8():21524-

Lower Sense of Coherence, Negative Religious Coping, and Disease Severity as Indicators of a Decrease in Quality of Life in Iranian Family Caregivers of Relatives With Breast Cancer During the First 6 Months After Diagnosis
Khanjari S, Oskouie F, Langius-eklof A
CANCER NURSING 2012;35(2):148-56

Nutritional surveillance and weight loss in head and neck cancer patients
Ehrsson Yt, Langius-eklof A, Laurell G
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 2012;20(4):757-65

Psychometric testing of the Caregiver Quality of Life Index-Cancer scale in an Iranian sample of family caregivers to newly diagnosed breast cancer women
Khanjari S, Oskouie F, Langius-eklof A
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2012;21(3-4):573-84

Weight monitoring in patients with severe heart failure (WISH). A randomized controlled trial
Lynga P, Persson H, Hagg-martinell A, Hagglund E, Hagerman I, Langius-eklof A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 2012;14(4):438-44

Dizziness: A common, troublesome symptom but often treatable
Mendel B, Bergenius J, Langius-eklof A
JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION 2010;20(5):391-8

Editorial comment on "Disregarding clinical trial-based patient-reported outcomes is unwarranted: Five advances to substantiate the scientific stringency of quality-of-life measurement"
Johansson B, Borjeson S, Nordin K, Langius-eklof A
ACTA ONCOLOGICA 2010;49(2):163-165

Explorative study on the predictive value of systematic inflammatory and metabolic markers on weight loss in head and neck cancer patients undergoing radiotherapy
Ehrsson Yt, Hellstrom Pm, Brismar K, Sharp L, Langius-eklof A, Laurell G
SUPPORTIVE CARE IN CANCER 2010;18(11):1385-91

Health index, sense of coherence scale, brief religious coping scale and spiritual perspective scale: psychometric properties
Rohani C, Khanjari S, Abedi Ha, Oskouie F, Langius-eklof A
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2010;66(12):2796-806

State of Science Conference in Cancer Care - identification of front line research topics
Borjeson S, Langius-eklof A, Tishelman C
ACTA ONCOLOGICA 2010;49(2):134-5

Health-Related Quality of Life in Relation to Sense of Coherence in a Swedish Group of HIV-Infected Patients Over a Two-Year Follow-Up
Langius-eklof A, Lidman K, Wredling R
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2009;23(1):59-64

Sense of coherence and psychiatric morbidity in terms of anxiety and depression in patients with major depression before and after electric convulsive treatment
Langius-eklof A, Samuelsson M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2009;23(2):375-9

Quality of life before and one year following stem cell transplantation using an individualized and a standardized instrument
Wettergren L, Sprangers M, Bjorkholm M, Langius-eklof A
PSYCHO-ONCOLOGY 2008;17(4):338-46

Symptoms experienced by patients with peripheral vestibular disorders: evaluation of the Vertigo Symptom Scale for clinical application
Faag C, Bergenius J, Forsberg C, Langius-eklof A
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 2007;32(6):440-6

Long-term follow up of a physical therapy programme for patients with fibromyalgia syndrome
Havermark Am, Langius-eklof A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2006;20(3):315-22

Sensory and affective components of pain as recorded with the Pain-O-Meter (POM) among children with acute and chronic pain
Jylli L, Brostrom E, Hagelberg S, Stenstrom Ch, Olsson Gl, Langius-eklof A
ACTA PAEDIATRICA 2006;95(11):1429-34

The usefulness of a multidisciplinary educational programme after breast cancer surgery: A prospective and comparative study
Koinberg I, Langius-eklof A, Holmberg L, Fridlund B
EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING 2006;10(4):273-82

Patients' experience of ambulatory self-administration of Pamidronate in multiple myeloma
Johansson E, Langius-eklof A, Engervall P, Wredling R
CANCER NURSING 2005;28(2):158-65

Sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode patients with major depression: a one-year prospective study
Skärsäter I, Langius A, Agren H, Häggström L, Dencker K
International journal of mental health nursing 2005;14(4):258-64

Validation of an extended version of the SEIQoL-DW in a cohort of Hodgkin lymphoma' survivors
Wettergren L, Bjorkholm M, Langius-eklof A
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2005;14(10):2329-33

Comparison of the analgesic efficacy of ketobemidone and morphine for management of postoperative pain in children: a randomized, controlled study
Jylli L, Lundeberg S, Langius-eklof A, Olsson Gl
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2004;48(10):1256-9

Determinants of health-related quality of life in long-term survivors of Hodgkin's lymphoma
Wettergren L, Bjorkholm M, Axdorph U, Langius-eklof A
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2004;13(8):1369-79

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) - a long-term follow-up study in head and neck cancer patients
Ehrsson Yt, Langius-eklof A, Bark T, Laurell G
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 2004;29(6):740-6

Well-being and sense of coherence during pregnancy
Sjostrom H, Langius-eklof A, Hjertberg R
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2004;83(12):1112-8

Individual quality of life in long-term survivors of Hodgkin's lymphoma - a comparative study
Wettergren L, Bjorkholm M, Axdorph U, Bowling A, Langius-eklof A
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2003;12(5):545-54

Factors influencing quality of life in patients with Meniere's disease, identified by a multidimensional approach
Soderman Ach, Bagger-sjoback D, Bergenius J, Langius A
OTOLOGY & NEUROTOLOGY 2002;23(6):941-8

Self-reported adherence to antiretroviral treatment and degree of sense of coherence in a group of HIV-infected patients
Cederfjall C, Langius-eklof A, Lidman K, Wredling R
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2002;16(12):609-16

Gender differences in perceived health-related quality of life among patients with HIV infection
Cederfjall C, Langius-eklof A, Lidman K, Wredling R
AIDS PATIENT CARE AND STDS 2001;15(1):31-9

Patients' subjective evaluations of quality of life related to disease-specific symptoms, sense of coherence, and treatment in Meniere's disease
Soderman Ach, Bergenius J, Bagger-sjoback D, Tjell C, Langius A
OTOLOGY & NEUROTOLOGY 2001;22(4):526-33

The applicability of the Antonovsky Sense of Coherence scale to a group of Pentecostalists
Langius A, Bjorvell H
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2001;15(2):190-2

The sense of coherence: a tool for evaluating patients with peripheral vestibular disorders
Mendel B, Bergenius J, Langius A
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 2001;26(1):19-24

Treatment decision-malting and its relation to the sense of coherence and the meaning of the disease in a group of patients with colorectal cancer
Ramfelt E, Langius A, Bjorvell H, Nordstrom G
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2000;9(3):158-65

Dizziness symptom severity and impact on daily living as perceived by patients suffering from peripheral vestibular disorder
Mendel B, Bergenius J, Langius A
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY 1999;24(4):286-93

Post-traumatic stress symptoms in patients undergoing autologous stem cell transplantation
Wettergren L, Langius A, Bjorkholm M, Bjorvell H
ACTA ONCOLOGICA 1999;38(4):475-80

Two models of care as evaluated by a group of women operated on for breast cancer with regard to their perceived well-being
Boman L, Bjorvell H, Langius A, Cedermark B
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 1999;8(2):87-96

Physical and psychosocial functioning in patients undergoing autologous bone marrow transplantation - A prospective study
Wettergren L, Langius A, Bjorkholm M, Bjorvell H
BONE MARROW TRANSPLANTATION 1997;20(6):497-502

[Salutogenic model and utilization of the KASAM form (Sense of Coherence) in nursing research--a methodological report]
Langius A, Björvell H
Vard i Norden 1996;16(1):28-32

WELL-BEING AND COPING IN ORAL AND PHARYNGEAL CANCER-PATIENTS
Langius A, Lind Mg
ORAL ONCOLOGY 1995;31B(4):242-9

Visa alla publikationer