Digitala redskap

Lokal webb

Ordförandes blogg

Mikael Odenberg beskuren

Pendelbuss

Tidtabell måndag - fredag

Från Flemingsberg:

7.00, 7.40, 8.10, 09.15, 10.15, 11.15, 11.50, 12.30, 13.00, 13.45, 14.45, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Från Solna:

7.20,  8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats genom att rapportera avvikelser som till exempel arbetsolyckor, tillbud, ekonomiska oegentligheter, mobbing, forskningsfusk med mera. 

Rapportera incident

Rapportera incident anonymt