Digitala redskap

Lokal webb

Ordförandes blogg

Mikael Odenberg beskuren

Pendelbuss, tidtabell

Från Flemingsberg:

7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Från Solna:

7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Trafikinformation

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats genom att rapportera avvikelser såsom arbetsolyckor, tillbud, informationssäkerhet, ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk med mera. När du rapporterar avvikande händelser, så hjälper du oss att åtgärda problem på kort och lång sikt.

Rapportera incident

Rapportera incident anonymt