Runa Sundelin

Phd Student
Visiting address: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, 11883 Stockholm
Postal address: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kardiologi,Lyngå, 171 77 Stockholm

About me

 • Jag har arbetet med kliniska prövningar sedan 1992 och fick tidigt en deltidstjänst som forskningssjuksköterska, kärlkirurgen, Karolinska Universitetssjukhuset. Började på det svenska läkemedelsföretaget Pharmacia 1995, som sedan blev Pharmacia & Upjohn och avslutningsvis Pfizer. Efter drygt tio år inom läkemedelsindustrin avslutade jag min karriär som Principal Clinical Trial Associate. Arbetade inom läkemedelsindustrin med uppstart, genomförande och avslut av kliniska prövningar. Återvände till sjukvården 2007 och 2010 började jag på kardiologen, Södersjukhuset som forskningssjuksköterska. På Södersjukhuset har jag fått möjlighet att arbeta i en grupp om 3-4 forskningssjuksköterskor och en forskningschef. Vi arbetar nära kliniken med både uppdragsforskning och akademisk forskning. Är idag ansvarig för uppstart av nya studier och avtalsprocessen tillsammans med vår forskningschef, arbetar också aktivt med pågående studier.
  Sjuksköterskeexamen 1991
  Kandidatexamen 2010
  Magisterexamen (kardiologi) 2016
  Doktorand 2022

Research

 • Min avhandling handlar om stress och ångest hos patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl och Takotsubo syndrom (brustet hjärta). Det första delarbete är en mixad studie med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Stress mäts med enkäten PSS-14 hos patienter med Takotsubo syndrom och på samma grupp genomfördes semistrukturerade intervjuer, resultaten mixades sedan samman. Det andra delarbetet har sitt ursprung från en större avslutad studie på patienter med normala kranskärl och Takotsubo syndrom som genomfördes på de fem stora sjukhusen i Stockholm, SMINC2. Vi har valt att studera biologisk stress, i form av salivkortisol och självskattad stress och ångest med enkäterna PSS-14 och HADS-A hos kvinnor med Takotsubo syndrom. Denna grupp jämförs med en ålders- och könsmatchad grupp från SCAPIS. I det tredje delarbetet randomiseras patienter med akut hjärtinfarkt med normala kranskärl till internetbaserad kognitiv beteende terapi eller till kontrollgrupp. Detta är ett samarbete med forskande psykologer verksamma på Uppsala Universitet för att hitta ett icke medicinskt behandlingsalternativ och för att studera biologisk stress i form av hårkortisol. i det fjärde delarbetet kommer biologisk och självskattad stress studeras hos en grupp medelålders kvinnor och då med både saliv- och hårkortisol och enkäter

Articles

All other publications

Employments

 • Phd Student, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Phd Student, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2026

News from KI

Events from KI