Petter Karlsson

Phd Student
Visiting address: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postal address: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

Articles

Employments

  • Phd Student, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, 2024-2027

Degrees and Education

  • Degree Of Master Of Science In Medicine, Karolinska Institutet, 2014

News from KI

Events from KI