Xu Jing

Senior Research Specialist
Visiting address: Solnavägen 9, C8, 17165 Solna
Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Tumor Biology Cao, 171 77 Stockholm

Articles

Employments

  • Senior Research Specialist, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, 2024-
  • Senior Research Specialist, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, 2024-2024

News from KI

Events from KI