Jan Jakobsson

Jan Jakobsson

Adjunct Senior Lecturer
Telephone: 08-123 581 35
Visiting address: Entrévägen 2, 18257 Danderyd
Postal address: D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, D1 Anestesi och intensivvård, 182 88 Stockholm

Articles

All other publications

News from KI

Events from KI