Anna Osteholz

Anna Osteholz

Phd Student
Visiting address: Solnavägen 9, Biomedicum, 17165 Solna
Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Tumor Biology Arsenian Henriksson Landreh, 171 77 Stockholm

Employments

  • Phd Student, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, 2024-2026
  • Research Assistant, Department of Medicine, Karolinska Institutet, 2023-2024

News from KI

Events from KI