Anna Sundelin

Anna Sundelin

Affiliated To Research | Affiliated to Research
Visiting address: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postal address: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

About me

 • Specialistläkare i anestesi och intensivvård sedan 2018
  Läkarprogrammet vid Umeå Universitet 2003-2010

Research

 • Doktorand, institutionen för Fysiologi och Farmakologi vid Karolinska
  Institutet, sedan 2021

Teaching

 • Lärare i Professionell Utveckling PU sedan 2010
  HLR-instruktör sedan 2011, huvudinstruktör barn-HLR,
  barn-S-HLR-instruktör, A-HLR-instruktör, ATLS-instruktör,
  APLS-instruktör, sim-instruktör.

Employments

 • Affiliated to Research, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2022-2024
 • Affiliated To Research, H9 Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 2023-2023

News from KI

Events from KI