Amanj Bajalan

Phd Student
Visiting address: Karolinska Universitetssjukhuset Klinisk Mikrobiologi L2:02, 17176 Solna
Postal address: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 C G & V Albert Allander, 171 77 Stockholm

Articles

News from KI

Events from KI