Vår toppmoderna utbildning inom odontologi/tandvård i världstopp i QS rankning – för tredje gången

2023 rankades vårt tandläkarprogram som nummer fem på en av världens viktigaste rankinglistor.

Foto: AlbanyColley, Pixabay

Femteplatsen är resultatet av långsiktigt strategiskt arbete och målmedvetna, dedikerade duktiga medarbetare och studenter. Svensk tandvård håller hög standard och har gott rykte internationellt. Genom våra studenter sprids kännedom om våra utbildningar, alla som studerat och arbetat här är våra ambassadörer. KI:s starka och välrenommerade varumärke också stor betydelse för utnämningen.

QS universitetsrankningar

QS (Quacquarelli Symonds) är ett brittiskt företag som specialiserar sig på universitetsrankningar. Rankningarna bygger huvudsakligen på data avseende vetenskaplig publikation och globala anseendeundersökningar bland akademiker. Över 1,500 lärosäten ingår i analysen som sträcker sig över 54 ämnesområden och fem övergripande områden, varav enbart ett fåtal är aktuella för ett medicinskt universitet som KI. KI ingår inte i QS generella universitetsrankning som bara inkluderar flerfakultetsuniversitet. Den publicerades årligen på sommaren. 

29-06-2023