Har du en fråga till Karolinska Institutet?

Om du är osäker på vem du ska vända dig till så kan du använda detta formulär för att nå rätt person.

Du hittar kontaktinformation till Karolinska Institutets institutioner och övriga funktioner på Kontakta och besök Karolinska Institutet. 

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Is your question regarding
Add an image, screen shot or other file that could help explain your errand
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3, zip.
KW
KI webbförvaltning
07-02-2022