This page in English

Ylva Trolle Lagerros

Anknuten

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Utbildning

1998 Läkarexamen, Uppsala Universitet

1999 Master of Public Health, Harvard School of Public Health

2004 Legitimerad Läkare

2006 Medicine Doktor, Karolinska Institutet

2011 Docent, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Livsstilens påverkan på hälsa och framtida sjuklighet

Den övergripande frågan i min forskning är hur livsstilen påverkar hälsa och framtida sjuklighet. Det finns mängder av uppfattningar och råd vad gäller t ex övervikt, fysisk aktivitet, sömn, benskörhet och diabetes, men långt ifrån alla är baserade på fakta. Jag vill med min och mina doktoranders forskning utveckla kunskap som går att omsätta i konkreta råd.

Övervikt från mitokondrier till intervention

Övervikt är ett globalt hälsoproblem även i fattiga länder. Jag har gjort studier från mitokondriernas inverkan vid fetma till epidemiologiska studier om fetmans konsekvenser och kliniska interventionsstudier för att studera hur viktnedgång påverkar t ex sömnapnésyndrom. Varje år genomgår tusentals svenskar fetmakirurgi, sk bariatrisk kirurgi. Flera av mina pågående studier handlar om fetmakirurgi. Forskning om andra sätt att nå viktnedgång är dock minst lika viktig och pågår också inom min forskargrupp, eftersom många varken ska, kan eller vill opereras.

Fysisk aktivitet och sömn viktiga delar av livsstilen

Med epidemiologisk ansats har jag studerat hur fysisk (in)aktivitet påverkar risken för framtida sjuklighet i tex cancer. Men för att kunna studera fysisk aktivitet i stora befolkningsgrupper har mycket av min forskning handlat om att ta fram mätmetoder för fysisk aktivitet. Sömn är en annan livsstilsfaktor som kan spela roll för hälsan. Vi har just nu flera forskningsprojekt om just sömnens ev inverkan på framtids sjuklighet, kostintag etc.

Benskörhet och diabetes folksjukdomar som drabbar många

Vanliga folksjukdomar som benskörhet och diabetes påverkas av vår livsstil. Att förstå samspelet mellan livsstil och läkemedel är avgörande för framgångsrika behandlingsmetoder. I mina läkemedelsepidemiologiska studier har jag stor nytta av min erfarenhet av livsstilsrelaterad forskning samt av min vardag som kliniskt verksam läkare där jag ff träffar patienter med diabetes och fetma.

Publikationer

Euroethics--a database network on biomedical ethics.
Gavel Y, Andersson P, Knutssøn G
Health Info Libr J 2006 Sep;23(3):169-78

Estimating physical activity using a cell phone questionnaire sent by means of short message service (SMS): a randomized population-based study.
Lagerros Y, Sandin S, Bexelius C, Litton J, Löf M
Eur. J. Epidemiol. 2012 Jul;27(7):561-6

From infancy to pregnancy: birth weight, body mass index, and the risk of gestational diabetes.
Lagerros Y, Cnattingius S, Granath F, Hanson U, Wikström A
Eur. J. Epidemiol. 2012 Oct;27(10):799-805

High birth weight and obesity--a vicious circle across generations.
Cnattingius S, Villamor E, Lagerros Y, Wikström A, Granath F
Int J Obes (Lond) 2012 Oct;36(10):1320-4

Physical activity, stress, and self-reported upper respiratory tract infection.
Fondell E, Lagerros Y, Sundberg C, Lekander M, Bälter O, Rothman K, et al
Med Sci Sports Exerc 2011 Feb;43(2):272-9

Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial.
Johansson K, Neovius M, Lagerros Y, Harlid R, Rössner S, Granath F, et al
BMJ 2009 ;339():b4609

 

Publikationer

A Validation Study of the Web-Based Physical Activity Questionnaire Active-Q Against the GENEA Accelerometer
Bonn Se, Bergman P, Trolle Lagerros Y, Sjolander A, Balter K
JMIR research protocols 2015;4(3):e86-

A web- and mobile phone-based intervention to prevent obesity in 4-year-olds (MINISTOP): a population-based randomized controlled trial
Delisle C, Sandin S, Forsum E, Henriksson H, Trolle-lagerros Y, Larsson C, et al
BMC public health 2015;15():95-

Insufficient Sleep and Risk of Prostate Cancer in a Large Swedish Cohort
Markt Sc, Grotta A, Nyren O, Adami Ho, Mucci La, Valdimarsdottir Ua, et al
Sleep 2015;38(9):1405-10

Outcomes of pregnancy after bariatric surgery
Johansson K, Cnattingius S, Naslund I, Roos N, Trolle Lagerros Y, Granath F, et al
The New England journal of medicine 2015;372(9):814-24

Physical activity and risk of Parkinson's disease in the Swedish National March Cohort
Yang F, Trolle Lagerros Y, Bellocco R, Adami Ho, Fang F, Pedersen Nl, et al
Brain : a journal of neurology 2015;138(Pt 2):269-75

Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer
Bonn Se, Sjolander A, Lagerros Yt, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2015;24(1):57-64

Dose-response relationship of total and leisure time physical activity to risk of heart failure: a prospective cohort study
Andersen K, Mariosa D, Adami Ho, Held C, Ingelsson E, Lagerros Yt, et al
Circulation. Heart failure 2014;7(5):701-8

Habitual sleep patterns and the distribution of body mass index: cross-sectional findings among Swedish men and women
Westerlund A, Bottai M, Adami Ho, Bellocco R, Nyren O, Akerstedt T, et al
Sleep medicine 2014;15(10):1196-203

Perceived reasons, incentives, and barriers to physical activity in Swedish elderly men
Sjors C, Bonn Se, Trolle Lagerros Y, Sjolander A, Balter K
Interactive journal of medical research 2014;3(4):e15-

Snus (Swedish smokeless tobacco) use and risk of stroke: pooled analyses of incidence and survival
Hansson J, Galanti Mr, Hergens Mp, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
Journal of internal medicine 2014;276(1):87-95

The change in eating behaviors in a Web-based weight loss program: a longitudinal analysis of study completers
Svensson M, Hult M, Van Der Mark M, Grotta A, Jonasson J, Von Hausswolff-juhlin Y, et al
Journal of medical Internet research 2014;16(11):e234-

Use of Scandinavian moist smokeless tobacco (snus) and the risk of atrial fibrillation
Hergens Mp, Galanti R, Hansson J, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2014;25(6):872-6

Using the Karolinska Sleep Questionnaire to identify obstructive sleep apnea syndrome in a sleep clinic population
Westerlund A, Brandt L, Harlid R, Akerstedt T, Lagerros Yt
The clinical respiratory journal 2014;8(4):444-54

An interactive internet-based plate for assessing lunchtime food intake: a validation study on male employees
Svensson M, Bellocco R, Bakkman L, Trolle Lagerros Y
Journal of medical Internet research 2013;15(1):e13-

Evaluation of an algorithm ascertaining cases of osteonecrosis of the jaw in the Swedish National Patient Register
Bergdahl J, Jarnbring F, Ehrenstein V, Gammelager H, Granath F, Kieler H, et al
Clinical epidemiology 2013;5():1-7

How valid are Web-based self-reports of weight?
Bonn Se, Trolle Lagerros Y, Balter K
Journal of medical Internet research 2013;15(4):e52-

Obesity management: what brings success?
Lagerros Yt, Rossner S
Therapeutic advances in gastroenterology 2013;6(1):77-88

Perinatal outcomes after bariatric surgery: nationwide population based matched cohort study
Roos N, Neovius M, Cnattingius S, Trolle Lagerros Y, Saaf M, Granath F, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2013;347():f6460-

Sleep characteristics and cardiovascular events in a large Swedish cohort
Westerlund A, Bellocco R, Sundstrom J, Adami Ho, Akerstedt T, Trolle Lagerros Y
European journal of epidemiology 2013;28(6):463-73

[The Hedenhös Children are eating dangerously]
Ludvigsson Jf, Lagerros Yt, Balter K
Läkartidningen 2013;110(51-52):2317-8

["Tools for clinical research"--a new series of articles in Läkartidningen]
Smedby Ke, Lagerros Yt
Läkartidningen 2013;110(3):81-

Active-Q: validation of the web-based physical activity questionnaire using doubly labeled water
Bonn Se, Trolle Lagerros Y, Christensen Se, Moller E, Wright A, Sjolander A, et al
Journal of medical Internet research 2012;14(1):e29-

Estimating physical activity using a cell phone questionnaire sent by means of short message service (SMS): a randomized population-based study
Lagerros Yt, Sandin S, Bexelius C, Litton Je, Lof M
European journal of epidemiology 2012;27(7):561-6

Feasibility of a novel web-based physical activity questionnaire for young children
Bonn Se, Surkan Pj, Lagerros Yt, Balter K
Pediatric reports 2012;4(4):e37-

From infancy to pregnancy: birth weight, body mass index, and the risk of gestational diabetes
Lagerros Yt, Cnattingius S, Granath F, Hanson U, Wikstrom Ak
European journal of epidemiology 2012;27(10):799-805

High birth weight and obesity--a vicious circle across generations
Cnattingius S, Villamor E, Lagerros Yt, Wikstrom Ak, Granath F
International journal of obesity (2005) 2012;36(10):1320-4

The effect of reminders in a web-based intervention study
Svensson M, Svensson T, Hansen Aw, Trolle Lagerros Y
European journal of epidemiology 2012;27(5):333-40

Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies
Hansson J, Galanti Mr, Hergens Mp, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
European journal of epidemiology 2012;27(10):771-9

Estimation of physical activity levels using cell phone questionnaires: a comparison with accelerometry for evaluation of between-subject and within-subject variations
Bexelius C, Sandin S, Trolle Lagerros Y, Litton Je, Lof M
Journal of medical Internet research 2011;13(3):e70-

Longer term effects of very low energy diet on obstructive sleep apnoea in cohort derived from randomised controlled trial: prospective observational follow-up study
Johansson K, Hemmingsson E, Harlid R, Trolle Lagerros Y, Granath F, Rossner S, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2011;342():d3017-

Managing obesity--from childhood and onwards
Lagerros Yt, Rossner S
International journal of pediatric obesity : IJPO : an official journal of the International Association for the Study of Obesity 2011;6 Suppl 1():74-8

Physical activity, stress, and self-reported upper respiratory tract infection
Fondell E, Lagerros Yt, Sundberg Cj, Lekander M, Balter O, Rothman Kj, et al
Medicine and science in sports and exercise 2011;43(2):272-9

Predictors of erroneous perception of being overweight among adolescents
Galanti Mr, Caria Mp, Bellocco R, Lagerros Yt
Obesity facts 2011;4(4):319-23

Effects of physical activity, body mass index, waist-to-hip ratio and waist circumference on total mortality risk in the Swedish National March Cohort
Bellocco R, Jia C, Ye W, Lagerros Yt
European journal of epidemiology 2010;25(11):777-88

Measures of physical activity using cell phones: validation using criterion methods
Bexelius C, Lof M, Sandin S, Trolle Lagerros Y, Forsum E, Litton Je
Journal of medical Internet research 2010;12(1):e2-

Motivational technologies to promote weight loss--from internet to gadgets
Svensson M, Lagerros Yt
Patient education and counseling 2010;79(3):356-60

Reduced respiratory capacity in muscle mitochondria of obese subjects
Bakkman L, Fernstrom M, Loogna P, Rooyackers O, Brandt L, Lagerros Yt
Obesity facts 2010;3(6):371-5

Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial
Johansson K, Neovius M, Lagerros Yt, Harlid R, Rossner S, Granath F, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2009;339():b4609-

Measures of physical activity and their correlates: the Swedish National March Cohort
Lagerros Yt, Bellocco R, Adami Ho, Nyren O
European journal of epidemiology 2009;24(4):161-9

Older members perform better in an internet-based behavioral weight loss program compared to younger members
Van Der Mark M, Jonasson J, Svensson M, Linne Y, Rossner S, Lagerros Yt
Obesity facts 2009;2(2):74-9

Physical activity--the more we measure, the more we know how to measure
Lagerros Yt
European journal of epidemiology 2009;24(3):119-22

Lifetime total physical activity and prostate cancer risk: a population-based case-control study in Sweden
Wiklund F, Lageros Yt, Chang E, Balter K, Johansson Je, Adami Ho, et al
European journal of epidemiology 2008;23(11):739-46

Assessment of physical activity and energy expenditure in epidemiological research of chronic diseases
Lagerros Yt, Lagiou P
European journal of epidemiology 2007;22(6):353-62

Validity and reliability of self-reported total energy expenditure using a novel instrument
Lagerros Yt, Mucci La, Bellocco R, Nyren O, Balter O, Balter Ka
European journal of epidemiology 2006;21(3):227-36

Physical activity as a determinant of mortality in women
Trolle-lagerros Y, Mucci La, Kumle M, Braaten T, Weiderpass E, Hsieh Cc, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2005;16(6):780-5

Physical activity in different periods of life and the risk of breast cancer: the Norwegian-Swedish Women's Lifestyle and Health cohort study
Margolis Kl, Mucci L, Braaten T, Kumle M, Trolle Lagerros Y, Adami Ho, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2005;14(1):27-32

Web-based and mailed questionnaires: a comparison of response rates and compliance
Balter Ka, Balter O, Fondell E, Lagerros Yt
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2005;16(4):577-9

Physical activity in adolescence and young adulthood and breast cancer risk: a quantitative review
Lagerros Yt, Hsieh Sf, Hsieh Cc
European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) 2004;13(1):5-12

Body mass index in relation to energy intake and expenditure among adults in Greece
Lagerros Yt
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2001;12(1):136-7

Opportunities for young scientists
Rossner S, Trolle Y
LANCET 1996;347(9001):592-593

Visa alla publikationer