This page in English
Laddar profil information

Utbildning

1998 Läkarexamen, Uppsala Universitet

1999 Master of Public Health, Harvard School of Public Health

2004 Legitimerad Läkare

2006 Medicine Doktor, Karolinska Institutet

2011 Docent, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Livsstilens påverkan på hälsa och framtida sjuklighet

Den övergripande frågan i min forskning är hur livsstilen påverkar hälsa och framtida sjuklighet. Det finns mängder av uppfattningar och råd vad gäller t ex övervikt, fysisk aktivitet, sömn, benskörhet och diabetes, men långt ifrån alla är baserade på fakta. Jag vill med min och mina doktoranders forskning utveckla kunskap som går att omsätta i konkreta råd.

Övervikt från mitokondrier till intervention

Övervikt är ett globalt hälsoproblem även i fattiga länder. Jag har gjort studier från mitokondriernas inverkan vid fetma till epidemiologiska studier om fetmans konsekvenser och kliniska interventionsstudier för att studera hur viktnedgång påverkar t ex sömnapnésyndrom. Varje år genomgår tusentals svenskar fetmakirurgi, sk bariatrisk kirurgi. Flera av mina pågående studier handlar om fetmakirurgi. Forskning om andra sätt att nå viktnedgång är dock minst lika viktig och pågår också inom min forskargrupp, eftersom många varken ska, kan eller vill opereras.

Fysisk aktivitet och sömn viktiga delar av livsstilen

Med epidemiologisk ansats har jag studerat hur fysisk (in)aktivitet påverkar risken för framtida sjuklighet i tex cancer. Men för att kunna studera fysisk aktivitet i stora befolkningsgrupper har mycket av min forskning handlat om att ta fram mätmetoder för fysisk aktivitet. Sömn är en annan livsstilsfaktor som kan spela roll för hälsan. Vi har just nu flera forskningsprojekt om just sömnens ev inverkan på framtids sjuklighet, kostintag etc.

Benskörhet och diabetes folksjukdomar som drabbar många

Vanliga folksjukdomar som benskörhet och diabetes påverkas av vår livsstil. Att förstå samspelet mellan livsstil och läkemedel är avgörande för framgångsrika behandlingsmetoder. I mina läkemedelsepidemiologiska studier har jag stor nytta av min erfarenhet av livsstilsrelaterad forskning samt av min vardag som kliniskt verksam läkare där jag ff träffar patienter med diabetes och fetma.

Publikationer

Euroethics--a database network on biomedical ethics.
Gavel Y, Andersson P, Knutssøn G
Health Info Libr J 2006 Sep;23(3):169-78

Estimating physical activity using a cell phone questionnaire sent by means of short message service (SMS): a randomized population-based study.
Lagerros Y, Sandin S, Bexelius C, Litton J, Löf M
Eur. J. Epidemiol. 2012 Jul;27(7):561-6

From infancy to pregnancy: birth weight, body mass index, and the risk of gestational diabetes.
Lagerros Y, Cnattingius S, Granath F, Hanson U, Wikström A
Eur. J. Epidemiol. 2012 Oct;27(10):799-805

High birth weight and obesity--a vicious circle across generations.
Cnattingius S, Villamor E, Lagerros Y, Wikström A, Granath F
Int J Obes (Lond) 2012 Oct;36(10):1320-4

Physical activity, stress, and self-reported upper respiratory tract infection.
Fondell E, Lagerros Y, Sundberg C, Lekander M, Bälter O, Rothman K, et al
Med Sci Sports Exerc 2011 Feb;43(2):272-9

Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial.
Johansson K, Neovius M, Lagerros Y, Harlid R, Rössner S, Granath F, et al
BMJ 2009 ;339():b4609

 

Laddar publikationer