This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag föddes 1977 och växte upp i Tornedalen. Efter en period inom försvarsmakten med yrkesofficersexamen 2001 påbörjade jag studierna till läkare och tog examen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen framförallt berört akutsjukvård.

2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och även FoU-chef vid Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2016 sitter jag med i såväl svenska akutläkarföreningens som europeiska akutläkarföreningens forskningsnätverk, SWESEM respektive EuSEMs Research committee. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp liksom hälsorelaterad livskvaliet.

Akutsjukvård är en ung och växande specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och påverkar utvecklingen. Ett av de största problemen internationellt är överbelastade akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta är något min doktorand Björn af Ugglas arbetar med.

Hjärtstopp är ett urakut tilstånd med dålig prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt td kan rädda flera hundra männisoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för hjärtstoppsforskning - arbetar vi systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. Min doktorand Eva Piscator studerar särskilt de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus medan min doktorand Susanne Rysz studerar läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier. Den 22 juni 2017 disputerar min doktorand Furqan Irfan som byggt upp ett hjärtstoppsregsiter i Qatar.

Slutligen har jag fortsatta samarbeten kring hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) genom ett bihandledarskap för Lovisa Backemar som disputerade  kring komorbiditet och HRQoL på matstrupscancerpatienter 2016 och ett bihandledarskap för Christel Hedman som 2017 disputerar på HRQoL hos patienter med sköldkörtelcancer.

Länkar

Laddar publikationer