This page in English

Therese Djärv

Anknuten

Om mig

Jag föddes 1977 och växte upp i Tornedalen. Efter en period inom försvarsmakten med yrkesofficersexamen 2001 påbörjade jag studierna till läkare och tog examen 2007 vid Karolinska Institutet. Därefter följde AT och ST vid Karolinska Universitetssjukhuset, jag blev specialist i internmedicin 2014 och akutsjukvård 2015. Parallellt genomförde jag doktorandutbildning med disputation 2010 vid Karolinska Institutet. Avhandlingen berörde hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med matstrupscancer. Efter disputation har ämnesområdet för forskningen framförallt berört akutsjukvård.

2016 blev jag docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och även FoU-chef vid Funktion Akut, Karolinska Universitetssjukhuset.

Sedan 2016 sitter jag med i såväl svenska akutläkarföreningens som europeiska akutläkarföreningens forskningsutskott, SWESEM respektive EuSEMs Reasearch committee. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör klinisk epidemiologi inom akutsjukvård och specifikt vid tillståndet hjärtstopp liksom hälsorelaterad livskvaliet.

Akutsjukvård är en ung och växande specialitet i Sverige där det är viktigt att forskningen hänger med och påverkar utvecklingen. Ett av de största problemen internationellt är överbelastade akutmottagningar, här är det av stor vikt att studera hur man kan balansera resurser mot behov för att öka patientsäkerheten, detta är något min doktorand Björn af Ugglas arbetar med.

Hjärtstopp är ett urakut tilstånd med dålig prognos där vi om vi gör rätt saker i rätt td kan rädda flera hundra männisoliv bara i Sverige. Vid forskargruppen- centrum för hjärtstoppsforskning - arbetar vi systematiskt med forskning längs hela kedjan som räddar liv. Min doktorand Eva Piscator studerar särskilt de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus medan min doktorand Susanne Rysz studerar läkemedelseffekter i både register- och experimentella studier. Under våren 2017 disputerar min doktorand Furqan Irfan som byggt upp ett hjärtstoppsregsiter i Qatar.

Slutligen har jag fortsatta samarbeten kring hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) genom ett bihandledarskap för Lovisa Backemar som disputerade  kring komorbiditet och HRQoL på matstrupscancerpatienter 2016 och ett bihandledarskap för Christel Hedman som 2017 disputerar på HRQoL hos patienter med sköldkörtelcancer.

Länkar

Publikationer

Drones may be used to save lives in out of hospital cardiac arrest due to drowning
Claesson A, Svensson L, Nordberg P, Ringh M, Rosenqvist M, Djarv T, et al
Resuscitation 2017;():-

Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to gender
Israelsson J, Bremer A, Herlitz J, Axelsson Åb, Cronberg T, Djärv T, et al
Resuscitation 2017;114():27-33

In-hospital cardiac arrest - are we resuscitating for too long or late instead of not long enough?
Bruchfeld S, Piscator E, Djärv T
Resuscitation 2017;():-

Medical versus non medical etiology in out-of-hospital cardiac arrest-Changes in outcome in relation to the revised Utstein template
Claesson A, Djarv T, Nordberg P, Ringh M, Hollenberg J, Axelsson C, et al
Resuscitation 2017;110():48-55

Survival in extremely acidotic cardiac arrest patients depends on etiology of acidosis
Ilicki J, Djärv T
Resuscitation 2017;113():e25-

Co-morbidity after oesophageal cancer surgery and recovery of health-related quality of life
Backemar L, Wikman A, Djärv T, Johar A, Lagergren P
The British journal of surgery 2016;103(12):1665-1675

Determinants of long-term quality of life in patients with differentiated thyroid carcinoma - a population-based cohort study in Sweden
Hedman C, Djärv T, Strang P, Lundgren Ci
Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 2016;55(3):365-9

Drug therapy in cardiac arrest: a review of the literature
Lundin A, Djärv T, Engdahl J, Hollenberg J, Nordberg P, Ravn-fischer A, et al
European heart journal. Cardiovascular pharmacotherapy 2016;2(1):54-75

Epidemiology and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in Qatar: A nationwide observational study
Irfan Fb, Bhutta Za, Castren M, Straney L, Djarv T, Tariq T, et al
International journal of cardiology 2016;223():1007-1013

Factors influencing clinicians' perceptions of interruptions as disturbing or non-disturbing: A qualitative study
Berg Lm, Källberg As, Ehrenberg A, Florin J, Östergren J, Djärv T, et al
International emergency nursing 2016;27():11-6

Hypertension predicts major adverse cardiac events after discharge from the emergency department with unspecified chest pain
Omstedt Å, Höijer J, Djärv T, Svensson P
European heart journal. Acute cardiovascular care 2016;5(5):441-8

Nonspecific abdominal pain in the Emergency Department: malignancy incidence in a nationwide Swedish cohort study
Ferlander P, Elfström C, Göransson K, Von Rosen A, Djärv T
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2016;():-

Patients' perspectives on the insufficiency of scales to rate their pain in the ED
Göransson Ke, Heilborn U, Djärv T
The American journal of emergency medicine 2016;34(11):2246-2247

Reasons for interrupting colleagues during emergency department work - A qualitative study
Berg Lm, Florin J, Ehrenberg A, Östergren J, Djärv T, Göransson Ke
International emergency nursing 2016;29():21-26

Survival after in-hospital cardiac arrest is highly associated with the Age-combined Charlson Co-morbidity Index in a cohort study from a two-site Swedish University hospital
Piscator E, Hedberg P, Göransson K, Djärv T
Resuscitation 2016;99():79-83

Unmanned aerial vehicles (drones) in out-of-hospital-cardiac-arrest
Claesson A, Fredman D, Svensson L, Ringh M, Hollenberg J, Nordberg P, et al
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2016;24(1):124-

Comorbidities and Risk of Complications After Surgery for Esophageal Cancer: A Nationwide Cohort Study in Sweden
Backemar L, Lagergren P, Djärv T, Johar A, Wikman A, Lagergren J
World journal of surgery 2015;39(9):2282-8

Decreased general condition in the emergency department: high in-hospital mortality and a broad range of discharge diagnoses
Djärv T, Castrén M, Mårtenson L, Kurland L
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2015;22(4):241-6

Non-specific complaints in the ambulance; predisposing structural factors
Castrén M, Kurland L, Liljegard S, Djärv T
BMC emergency medicine 2015;15():8-

Pain rating in the ED-a comparison between 2 scales in a Swedish hospital
Göransson Ke, Heilborn U, Selberg J, Von Scheele S, Djärv T
The American journal of emergency medicine 2015;33(3):419-22

Patient and organizational characteristics predict a long length of stay in the emergency department - a Swedish cohort study
Perdahl T, Axelsson S, Svensson P, Djärv T
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2015;():-

Influence of co-morbidity on long-term quality of life after oesophagectomy for cancer
Djärv T, Derogar M, Lagergren P
The British journal of surgery 2014;101(5):495-501

Health-related quality of life does not differ between short-term, long-term and very long-term cancer survivors in the Swedish general population
Wikman A, Djärv T, Johar A, Lagergren P
Psycho-oncology 2013;22(6):1369-74

[How resident physicians milestones for medical science are reached with high quality]
Djärv T, Ljung R, Lagergren J
Lakartidningen 2013;110(4):163-

Poor health-related quality of life in the Swedish general population: the association with disease and lifestyle factors
Djärv T, Wikman A, Johar A, Lagergren P
Scandinavian journal of public health 2013;41(7):744-53

The role of diabetes and other co-morbidities on survival after esophageal cancer surgery in a population-based study
Backemar L, Djärv T, Wikman A, Johar A, Ross P, Lagergren P, et al
American journal of surgery 2013;206(4):539-43

Number and burden of cardiovascular diseases in relation to health-related quality of life in a cross-sectional population-based cohort study
Djärv T, Wikman A, Lagergren P
BMJ open 2012;2(5):-

Physical activity, obesity and gastroesophageal reflux disease in the general population
Djärv T, Wikman A, Nordenstedt H, Johar A, Lagergren J, Lagergren P
World journal of gastroenterology 2012;18(28):3710-4

Quality of life after esophagectomy for cancer
Djarv T, Lagergren P
EXPERT REVIEW OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2012;6(1):115-22

Six-month postoperative quality of life predicts long-term survival after oesophageal cancer surgery
Djarv T, Lagergren P
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 2011;47(4):530-5

Prognostic Value of Changes in Health-Related Quality of Life Scores During Curative Treatment for Esophagogastric Cancer
Djarv T, Metcalfe C, Avery Knl, Lagergren P, Blazeby Jm
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2010;28(10):1666-70

Authors' reply: Long-term health-related quality of life following surgery for oesophageal cancer (Br J Surg 2008; 95: 1121-1126)
Djarv T, Lagergren J, Blazeby Jm, Lagergren P
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2009;96(1):120-120

Predictors of Postoperative Quality of Life After Esophagectomy for Cancer
Djarv T, Blazeby Jm, Lagergren P
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2009;27(12):1963-8

Long-term health-related quality of life following surgery for oesophageal cancer
Djarv T, Lagergren J, Blazeby Jm, Lagergren P
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2008;95(9):1121-6

Visa alla publikationer