This page in English

Stina Ek

Forskarstuderande

Besöksadress : Gävlegatan 18 A 113 30 Stockholm
Leveransadress : Gävlegatan 16 113 30 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand inom den medicinska sektorn vid Aging Research Center, NVS. Jag är legitimerad fysioterapeut och har arbetat kliniskt, främst inom ortopedi. Sedan jag avslutat min master inom folkhälsa vid Karolinska Institutet har jag arbetat inom folkhälsa, både som forskningsassistent och som en hälsoplanerare inom primärvård.

Utbildning

  • Kandidatexamen inom Fysioterapi, Uppsala Universitet (2005)
  • Masterexamen inom Folkhälsa, Karolinska Institutet (2012)

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är inom geriatrisk epidemiologi och hälsosamt åldrande, i synnerhet konsekvenserna av fall och riskfaktorer för fall hos äldre människor.